Dokumenty z radnice

Úřední deska

Úřední oznámení a další druhy dokumentů naleznete na uřední desce.

Kronika města

Kronika města Roztoky 2019 (PDF 7.57 MB)
Kronika města Roztoky 2018 (PDF 9.00 MB)
Kronika města Roztoky 2017 (PDF 6.52 MB)
Kronika města Roztoky 2016 (PDF 6.57 MB)

Zápisy z dopravní komise (jen archív: sloučená se stavební)

Zápis z jednání dopravní komise 9.11.2017 (PDF 376 KB)
Zápis z jednání dopravní komise 28.3.2017 (PDF 1.57 MB)
Zápis z jednání dopravní komise 27.6.2016 (PDF 814 KB)
Zápis z jednání dopravní komise 3.5.2016 (PDF 1.13 MB)
Zápis z jednání dopravní komise 21.3.2016 (PDF 2.07 MB)

Dokumenty

Strategický plán města (PDF 6.07 MB)

Kronika města

Kronika města Roztoky 2015 (PDF 6.01 MB)
Kronika města Roztoky 2014 (PDF 3.78 MB)
Kronika města Roztoky 2013 (PDF 3.02 MB)
Kronika města Roztoky 2012 (PDF 2.61 MB)
Kronika města Roztoky 2011 (PDF 2.24 MB)
Kronika města Roztoky 2010 (PDF 1010 KB)
Kronika města Roztoky 2009 (PDF 937 KB)
Kronika města Roztoky 2008 (PDF 948 KB)
Kronika města Roztoky 2007 (PDF 823 KB)
Kronika města Roztoky 2006 (PDF 960 KB)
Kronika města Roztoky 2005 (PDF 923 KB)
další »

Koaliční smlouva

Koaliční smlouva 2018 - 2022 (PDF 607 KB)

Vyhlášky

2/2022
OZV č. 2/2022 o změně OZV č. 8/2021 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností (PDF 318 KB)
1/2022
OZV č. 1/2022 o zrušení OZV č. 7/2021 o zákazu požívání alkoholických nápojů (PDF 253 KB)
8/2021
OZV č. 8/2021 o ochraně nočního klidu (PDF 586 KB)
4/2021
OZV č. 4/2021 o místních poplatcích - ze psů (PDF 912 KB)
5/2021
OZV č. 5/2021 o místních poplatcích - za užívání veřejného prostranství (PDF 1.44 MB)
2/2021
OZV č. 2/2021 k zajištění povinností k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (PDF 303 KB)
6/2021
OZV č. 6/2021 o místních poplatcích - za obecní systém odpadového hospodářství (PDF 345 KB)
3/2021
OZV č. 3/2021 o místních poplatcích - z pobytu (PDF 1.07 MB)
1/2020
OZV č. 1/2020 stanovení části společného školského obvodu základní školy (PDF 55 KB)
1/2019
OZV č. 1/2019 o zrušení OZV č. 1/2003 Řád veřejného pohřebiště (PDF 44 KB)
3/2017
OZV č. 3/2017 o městské policii (PDF 66 KB)
další »
1/2017
OZV č. 1/2017, kterou se vymezují školské obvody (PDF 283 KB)
1/2015 - přílohy 1+2
Přílohy č. 1 a 2 k OZV č. 1/2015 - stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Roztoky (PDF 163 KB)
3/2015
Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí (PDF 156 KB)
1/2015
Obecně závazná vyhláška č.1/2015 - stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Roztoky (PDF 318 KB)
4/2014
Vyhláška č.4 /2014 zákaz provozování loterií (PDF 83 KB)
5/2014
Vyhláška č.5 /2014 o zrušení OZV č.1/2014 zákaz podomního prodeje (PDF 65 KB)
8/2011
Vyhláška č. 8/2011 o veřejném pořádku (PDF 535 KB)
6/2011
K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a podmínky pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků (PDF 842 KB)
1/2011
O znaku a vlajce města (PDF 313 KB)
1/2007
O sazbě daně z nemovitosti (PDF 32 KB)
4/2004
Příspěvky na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ a školní družiny (PDF 80 KB)
7/2003
O organizaci požární ochrany - Požární řád (PDF 131 KB)
5/2000
O závazné změně č.1 v územním plánu sídelního útvaru (PDF 136 KB)
3/1995
Obecně závazná Vyhláška o zřízení Městské policie (PDF 503 KB)
2/1995
O závazných částech územního plánu sídelního útvaru (PDF 347 KB)

Směrnice

4/2014
Směrnice pro prodej nemovitého majetku města Roztoky (PDF 238 KB)
3/2020
Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (PDF 362 KB)
3/2017
Směrnice pro pronájem movitého majetku 3/2017 (PDF 76 KB)
4/2016
Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 4/2016 (PDF 346 KB)
4/2016
Pravidla pro vyřizování stížností a peticí (PDF 251 KB)
4/2015
Zásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Roztoky (PDF 840 KB)
1/2014
Tržní řád (PDF 329 KB)
3/2014
Směrnice pro pronájem nemovitého majetku města Roztoky (PDF 239 KB)
Pravidla pro umístění reklamních poutačů ve městě (PDF 516 KB)
8/2005
I. dodatek směrnice č. 8/2005 (PDF 256 KB)
Pravidla pro umístění reklamních poutačů ve městě (PDF 654 KB)
další »

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2021 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (PDF 360 KB)
Výroční zpráva za rok 2020 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (P (PDF 713 KB)
Výroční zpráva za rok 2019 o vyřizování stížností a petic (PDF 125 KB)
Výroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (PDF 217 KB)
Výroční zpráva za rok 2018 o vyřizování stížností a petic (PDF 47 KB)
Výroční zpráva za rok 2018 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (PDF 72 KB)
Výroční zpráva za rok 2017 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (PDF 71 KB)
Výroční zpráva za rok 2016 o vyřizování stížností a petic (PDF 219 KB)
Výroční zpráva za rok 2016 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (PDF 69 KB)
Výroční zpráva za rok 2015 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (PDF 79 KB)
Výroční zpráva za rok 2014 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (PDF 109 KB)
další »

Usnesení městského zastupitelstva

Následující dokumenty naleznete v sekci "Samospráva"/"Zastupitelstvo"
Usnesení zastupitelstva města z 24.4.2019 (PDF 187 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 27.3.2019 (PDF 203 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 20.2.2019 (PDF 145 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 30.1.2019 (PDF 61 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 19.12.2018 (PDF 52 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 28.11.2018 (DOC 133 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 31.10.2018 (PDF 182 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 26.9.2018 (PDF 203 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 29.8.2018 (PDF 92 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 27.6.2018 (PDF 42 KB)
další »
Usnesení zastupitelstva města z 30.5.2018 (XLSX 16 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 3.5.2018 (PDF 137 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 25.4.2018 (PDF 195 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 28.3.2018 (PDF 187 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 28.2.2018 (PDF 206 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 31.1.2018 (PDF 197 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 3.1.2018 (PDF 186 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 20.12.2017 (PDF 220 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 22.11.2017 (PDF 193 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 25.10.2017 (PDF 212 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 27.9.2017 (PDF 193 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 30.8.2017 (PDF 214 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 28.6.2017 (PDF 198 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 31.5.2017 (PDF 1.68 MB)
Usnesení zastupitelstva města z 26.4.2017 (PDF 241 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 29.3.2017 (PDF 222 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 22.2.2017 (PDF 259 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 25.1.2017 (PDF 186 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 21.12.2016 (PDF 209 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 23.11.2016 (PDF 230 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 26.10.2016 (PDF 211 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 5.10.2016 (PDF 154 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 21.9.2016 (PDF 196 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 24.8.2016 (PDF 248 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 29.6.2016 (PDF 196 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 25.5.2016 (PDF 182 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 27.4.2016 (PDF 227 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 30.3.2016 (PDF 206 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 24.2.2016 (PDF 272 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 27.1.2016 (PDF 181 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 16.12.2015 (PDF 271 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 18.11.2015 (PDF 189 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 21.10.2015 (PDF 205 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 23.9.2015 (PDF 279 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 26.8.2015 (PDF 190 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 24.6.2015 (PDF 233 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 27.5.2015 (PDF 268 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 29.4.2015 (PDF 283 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 25.3.2015 (PDF 243 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 25.2.2015 (PDF 174 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 28.1.2015 (PDF 130 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 14.1.2015 (PDF 109 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 10.12.2014 (PDF 229 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 5.11.2014 (PDF 136 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 24.9.2014 (PDF 146 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 27.8.2014 (PDF 146 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 28.5.2014 (PDF 174 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 25.6.2014 (PDF 138 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 23.4.2014 (PDF 187 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 26.3.2014 (PDF 142 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 26.2.2014 (PDF 146 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 29.1.2014 (PDF 243 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 18.12.2013 (PDF 211 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 20.11.2013 (PDF 153 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 7.11.2013 (PDF 174 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 25.9.2013 (PDF 162 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 28.8.2013 (PDF 132 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 19.6.2013 (PDF 175 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 22.5.2013 (PDF 191 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 24.4.2013 (PDF 177 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 27.3.2013 (PDF 225 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 27.2.2013 (PDF 201 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 30.1.2013 (PDF 193 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 16.1.2013 (PDF 196 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 19.12.2012 (PDF 246 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 21.11.2012 (PDF 192 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 7.11.2012 (PDF 482 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 19.9.2012 (PDF 177 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 29.8.2012 (PDF 197 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 20.6.2012 (PDF 220 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 23.5.2012 (PDF 181 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 18.4.2012 (PDF 186 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 21.3.2012 (PDF 181 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 29.2.2012 (PDF 178 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 25.1.2012 (PDF 169 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 14.12.2011 (PDF 291 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 15.11.2011 (PDF 165 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 2.11.2011 (PDF 158 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 21.9.2011 (PDF 179 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 17.8.2011 (PDF 161 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 15.6.2011 (PDF 192 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 11.5.2011 (PDF 210 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 6.4.2011 (PDF 170 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 2.3.2011 (PDF 238 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 9.2.2011 (PDF 208 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 19.1.2011 (PDF 151 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 8.12.2010 (PDF 234 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 10.11.2010 (PDF 472 KB)
Usnesení zastupitelstva města z 22.9.2010 (PDF 205 KB)

Zápisy z jednání městského zastupitelstva

Další dokumenty naleznete v sekci "Samospráva"/"Zastupitelstvo"
Zápis z jednání zastupitelstva města z 24.4.2019 (PDF 1.07 MB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 27.3.2019 (PDF 1.18 MB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 20.2.2019 (PDF 453 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 30.1.2019 (PDF 1.01 MB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 19.12.2018 (PDF 1.44 MB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 28.11.2018 (PDF 1.01 MB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 31.10.2018 (PDF 57 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 26.9.2018 (PDF 94 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 29.8.2018 (PDF 101 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 27.6.2018 (PDF 696 KB)
další »
Zápis z jednání zastupitelstva města z 30.5.2018 (PDF 918 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 3.5.2018 (PDF 150 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 25.4.2018 (PDF 551 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 28.3.2018 (PDF 383 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 28.2.2018 (PDF 568 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 31.1.2018 (PDF 536 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 3.1.2018 (PDF 412 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 20.12.2017 (PDF 713 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 22.11.2017 (PDF 521 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 25.10.2017 (PDF 568 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 27.9.2017 (PDF 457 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 30.8.2017 (PDF 764 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 28.6.2017 (PDF 509 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 31.5.2017 (PDF 3.80 MB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 26.4.2017 (PDF 537 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 29.3.2017 (PDF 569 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 22.2.2017 (PDF 579 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 25.1.2017 (PDF 623 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 21.12.2016 (PDF 4.02 MB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 23.11.2016 (PDF 621 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 26.10.2016 (PDF 704 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 5.10.2016 (PDF 250 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 21.9.2016 (PDF 449 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 24.8.2016 (PDF 627 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 29.6.2016 (PDF 639 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 25.5.2016 (PDF 535 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 30.3.2016 (PDF 716 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 27.4.2016 (PDF 638 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 24.2.2016 (PDF 618 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 27.1.2016 (PDF 551 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 16.12.2015 (PDF 1004 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 18.11.2015 (PDF 354 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 21.10.2015 (PDF 614 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 23.9.2015 (PDF 639 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 26.8.2015 (PDF 586 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 24.6.2015 (PDF 1016 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 27.5.2015 (PDF 614 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 29.4.2015 (PDF 634 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 25.3.2015 (PDF 739 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 25.2.2015 (PDF 311 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 28.1.2015 (PDF 413 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 14.1.2015 (PDF 329 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 10.12.2014 (PDF 1.31 MB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 5.11.2014 (PDF 503 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 24.9.2014 (PDF 541 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 27.8.2014 (PDF 662 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 25.6.2014 (PDF 709 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 28.5.2014 (PDF 862 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 23.4.2014 (PDF 632 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 26.3.2014 (PDF 555 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 26.2.2014 (PDF 534 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 29.1.2014 (PDF 1.32 MB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 18.12.2013 (PDF 869 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 20.11.2013 (PDF 817 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 7.11.2013 (PDF 629 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 23.10.2013 (PDF 218 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 25.9.2013 (PDF 912 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 28.8.2013 (PDF 645 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 19.6.2013 (PDF 667 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 22.5.2013 (PDF 440 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 24.4.2013 (PDF 732 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 27.3.2013 (PDF 775 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 27.2.2013 (PDF 665 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 30.1.2013 (PDF 920 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 16.1.2013 (PDF 782 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 19.12.2012 (PDF 847 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 21.11.2012 (PDF 803 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 7.11.2012 (PDF 743 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 24.10.2012 (PDF 320 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 19.9.2012 (PDF 470 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 29.8.2012 (PDF 642 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 20.6.2012 (PDF 670 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 23.5.2012 (PDF 518 KB)
Zápis z jednánízastupitelstva města z 18.4.2012 (PDF 704 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 21.3.2012 (PDF 460 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 29.2.2012 (PDF 607 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 25.1.2012 (PDF 446 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 14.12.2011 (PDF 6.35 MB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 15.11.2011 (PDF 1.95 MB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 2.11.2011 (PDF 1.92 MB)
Zapis z jednání zastupitelstva města z 21.9.2011 (PDF 818 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 17.8.2011 (PDF 662 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 15.6.2011 (PDF 802 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 11.5.2011 (PDF 728 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 6.4.2011 (PDF 499 KB)
Zápis z jednání zastupitelstva města z 2.3.2011 (PDF 667 KB)

Zvukové záznamy z jednání zastupitelstva města

Další dokumenty naleznete v sekci "Samospráva"/"Zastupitelstvo"
Zastupitelstvo města z 27. 3. 2019 (MP3 66.59 MB)
Zastupitelstvo města z 20. 2. 2019 (MP3 53.75 MB)
Zastupitelstvo města z 30.1.2019 (MP3 357.97 MB)
Zastupitelstvo města z 19. 12. 2018 (MP3 382.92 MB)
Zastupitelstvo města z 28. 11. 2018 (MP3 97.78 MB)
Zastupitelstvo města z 31.10.2018 (MP3 109.77 MB)
Zastupitelstvo města z 26.9.2018 (MP3 383.62 MB)
Zastupitelstvo města z 29.8.2018 (MP3 330.90 MB)
Zastupitelstvo města z 27.6.2018 (MP3 251.39 MB)
Zastupitelstvo města z 30.5.2018 (MP3 392.92 MB)
další »
Zastupitelstvo města z 3.5.2018 (MP3 37.82 MB)
Zastupitelstvo města z 25.4.2018 (MP3 386.01 MB)
Zastupitelstvo města z 28.3.2018 (MP3 161.18 MB)
Zastupitelstvo města z 28.2.2018 (MP3 296.59 MB)
Zastupitelstvo města z 31.1.2018 (MP3 299.84 MB)
Zastupitelstvo města z 3.1.2018 (MP3 189.59 MB)
Zastupitelstvo města z 20.12.2017 (MP3 364.79 MB)
Zastupitelstvo města z 22.11.2017 (MP3 217.86 MB)
Zastupitelstvo města z 25.10.2017 (MP3 205.20 MB)
Zastupitelstvo města z 27.9.2017 (MP3 196.14 MB)
Zastupitelstvo města z 30.8.2017 (MP3 291.77 MB)
Zastupitelstvo města z 28.6.2017 (MP3 273.60 MB)
Zastupitelstvo města z 31.5.2017 (MP3 246.88 MB)
Zastupitelstvo města z 26.4.2017 (MP3 398.74 MB)
Zastupitelstvo města z 29.3.2017 (MP3 360.56 MB)
Zastupitelstvo města z 22.2.2017 (MP3 207.44 MB)
Zastupitelstvo města z 25.1.2017 (MP3 326.16 MB)
Zastupitelstvo města z 21.12.2016 (MP3 332.95 MB)
Zastupitelstvo města z 23.11.2016 (MP3 377.07 MB)
Zastupitelstvo města z 26.10.2016 - II. část (MP3 104.32 MB)
Zastupitelstvo města z 26.10.2016 - I. část (MP3 247.01 MB)
Zastupitelstvo města z 5.10.2016 (MP3 112.74 MB)
Zastupitelstvo města z 21.9.2016 (MP3 364.15 MB)
Zastupitelstvo města z 24.8.2016 (MP3 337.81 MB)
Zastupitelstvo města z 29.6.2016 (MP3 342.82 MB)
Zastupitelstvo města z 25.5.2016 (MP3 271.32 MB)
Zastupitelstvo města z 27.4.2016 (MP3 400.54 MB)
Zastupitelstvo města z 30.3.2016 (MP3 381.68 MB)
Zastupitelstvo města z 24.2.2016 (MP3 312.21 MB)
Zastupitelstvo města z 27.1.2016 (MP3 329.17 MB)
Zastupitelstvo města z 16.12.2015 (MP3 294.33 MB)
Zastupitelstvo města z 18.11.2015 (MP3 362.11 MB)
Zastupitelstvo města z 21.10.2015 (MP3 336.03 MB)
Zastupitelstvo města z 23.9.2015 (MP3 276.30 MB)
Zastupitelstvo města z 26.8.2015 (MP3 200.55 MB)
Zastupitelstvo města z 24.6.2015 (MP3 259.94 MB)
Zastupitelstvo města z 27.5.2015 (MP3 249.30 MB)
Zastupitelstvo města z 29.4.2015 (MP3 277.75 MB)
Zastupitelstvo města z 25.3.2015 (MP3 288.98 MB)
Zastupitelstvo města z 25.2.2015 (MP3 176.73 MB)
Zastupitelstvo města z 28.1.2015 (MP3 159.73 MB)
Zastupitelstvo města z 14.1.2015 (MP3 206.58 MB)
Zastupitelstvo města z 10.12.2014 (MP3 386.98 MB)
Zastupitelstvo města z 5.11.2014 (MP3 88.42 MB)
Zastupitelstvo města z 24.9.2014 (MP3 283.06 MB)
Zastupitelstvo města z 27.8.2014 (MP3 316.10 MB)
Zastupitelstvo města z 25.6.2014 (MP3 381.02 MB)
Zastupitelstvo města z 28.5.2014 (MP3 367.59 MB)
Zastupitelstvo města z 24.4.2014 (MP3 63.32 MB)
Zastupitelstvo města z 26.3.2014 (MP3 63.19 MB)
Zastupitelstvo města z 27.2.2014 (do 21:45 hod - technická závada) (MP3 45.15 MB)
Zastupitelstvo města z 5.2.2014 (MP3 51.16 MB)
Zastupitelstvo města z 29.1.2014 (WMA 69.09 MB)
Zastupitelstvo města z 18.12.2013 (MP3 64.88 MB)
Zastupitelstvo města z 20.11.2013 (MP3 64.91 MB)
Zastupitelstvo města z 7.11.2013 (MP3 64.80 MB)
Zastupitelstvo města z 23.10.2013 (WMA 2.00 MB)
Zastupitelstvo města z 25.9.2013 (MP3 66.02 MB)
Zastupitelstvo města z 28.8.2013 (MP3 47.46 MB)
Zastupitelstvo města z 19.6.2013 (WMA 69.84 MB)
Zastupitelstvo města z 22.5.2013 (MP3 64.81 MB)
Zastupitelstvo města z 24.4.2013 (WMA 70.48 MB)
Zastupitelstvo města z 27.3.2013 (MP3 63.79 MB)
Zastupitelstvo města z 27.2.2013 (MP3 64.68 MB)
Zastupitelstvo města z 30.1.2013 (MP3 64.67 MB)
Zastupitelstvo města z 16.1.2013 (MP3 54.81 MB)
Zastupitelstvo města z 19.12.2012 (MP3 64.59 MB)
Zastupitelstvo města z 21.11.2012 (MP3 38.66 MB)
Zastupitelstvo města ze 7.11.2012 (MP3 64.80 MB)
Zastupitelstvo města z 19.9.2012 (MP3 37.57 MB)
Zastupitelstvo města z 29.8.2012 (MP3 45.00 MB)
Zastupitelstvo města z 20.6.2012 (MP3 62.48 MB)
Zastupitelstvo města z 23.5.2012 (WMA 68.29 MB)
Zastupitelstvo města z 18.4.2012 (MP3 85.91 MB)
Zastupitelstvo města z 21.3.2012 (MP3 46.76 MB)
Zastupitelstvo města z 29.2.2012 (WMA 63.16 MB)
Zastupitelstvo města z 25.1.2012 (WMA 49.70 MB)
Zastupitelstvo města z 14.12.2011 (WMA 44.46 MB)
Zastupitelstvo města z 2.11.2011 (MP3 44.70 MB)
Zastupitelstvo města z 15.11.2011 (WMA 33.28 MB)
Zastupitelstvo města z 21.9.2011 (WMA 50.03 MB)
Zastupitelstvo města z 17.8.2011 (WMA 27.42 MB)
Zastupitelstvo města z 15.6.2011 (WMA 57.37 MB)
Zastupitelstvo města z 11.5.2011 (WMA 51.89 MB)
Zastupitelstvo města z 6.4.2011 (WMA 46.41 MB)
Zastupitelstvo města z 19.1.2011 (WMA 25.08 MB)
Zastupitelstvo města z 2.3.2011 (WMA 45.50 MB)
Zastupitelstvo města z 9.2.2011 (WMA 54.95 MB)

Usnesení městské rady

Další dokumenty naleznete v sekci "Samospráva"/"Zastupitelstvo"
Usnesení rady města z 13.12.2021 (PDF 202 KB)
Usnesení rady města z 2.12.2021 (PDF 217 KB)
Usnesení rady města z 18.11.2021 (PDF 105 KB)
Usnesení rady města z 3.11.2021 (PDF 244 KB)
Usnesení rady města z 20.10.2021 (PDF 124 KB)
Usnesení rady města z 6.10.2021 (PDF 204 KB)
Usnesení rady města z 29.9.2021 (PDF 104 KB)
Usnesení rady města z 8.9.2021 (PDF 213 KB)
Usnesení rady města z 2.8.2021 (PDF 92 KB)
Usnesení rady města z 21.7.2021 (PDF 238 KB)
další »
Usnesení rady města z 1.7.2021 (PDF 39 KB)
Usnesení rady města z 12.5.2021 (PDF 273 KB)
Usnesení rady města z 3.5.2021 (PDF 96 KB)
Usnesení rady města z 14.4.2021 (PDF 211 KB)
Usnesení rady města z 31.3.2021 (PDF 135 KB)
Usnesení rady města z 8.3.2021 (PDF 33 KB)
Usnesení rady města z 17.3.2021 (PDF 270 KB)
Usnesení rady města z 10.2.2021 (PDF 278 KB)
Usnesení rady města z 27.1.2021 (PDF 131 KB)
Usnesení rady města z 13.1.2021 (PDF 59 KB)
Usnesení rady města z 16.12.2020 (PDF 106 KB)
Usnesení rady města z 2.12.2020 (PDF 212 KB)
Usnesení rady města z 25.11.2020 (PDF 99 KB)
Usnesení rady města z 4.11.2020 (PDF 163 KB)
Usnesení rady města z 7.10.2020 (PDF 191 KB)
Usnesení rady města z 9.9.2020 (PDF 212 KB)
Usnesení rady města z 26.8.2020 (PDF 106 KB)
Usnesení rady města z 12.8.2020 (PDF 198 KB)
Usnesení rady města z 8.7.2020 (PDF 189 KB)
Usnesení rady města z 24.6.2020 (PDF 116 KB)
Usnesení rady města z 10.6.2020 (PDF 273 KB)
Usnesení rady města z 13.5.2020 (PDF 162 KB)
Usnesení rady města z 4.5.2020 (PDF 151 KB)
Usnesení rady města z 20.4.2020 (PDF 122 KB)
Usnesení rady města z 15.4.2020 (PDF 121 KB)
Usnesení rady města z 8.4.2020 (PDF 121 KB)
Usnesení rady města z 1.4.2020 (PDF 117 KB)
Usnesení rady města z 20.3.2020 (PDF 96 KB)
Usnesení rady města z 11.3.2020 (PDF 199 KB)
Usnesení rady města z 15.1.2020 (PDF 197 KB)
Usnesení rady města z 18.12.2019 (PDF 119 KB)
Usnesení rady města z 4.12.2019 (PDF 249 KB)
Usnesení rady města z 20.11.2019 (PDF 105 KB)
Usnesení rady města z 6.11.2019 (PDF 242 KB)
Usnesení rady města z 9.10.2019 (PDF 185 KB)
Usnesení rady města z 11.9.2019 (PDF 183 KB)
Usnesení rady města z 21.8.2019 (PDF 194 KB)
Usnesení rady města z 14.8.2019 (PDF 300 KB)
Usnesení rady města z 10.7.2019 (PDF 189 KB)
Usnesení rady města z 28.6.2019 (PDF 109 KB)
Usnesení rady města z 12.6.2019 (PDF 939 KB)
Usnesení rady města z 15.5.2019 (PDF 158 KB)
Usnesení rady města z 30.4.2019 (PDF 110 KB)
Usnesení rady města z 10.4.2019 (PDF 195 KB)
Usnesení rady města z 13.3.2019 (PDF 76 KB)
Usnesení rady města z 6.2.2019 (PDF 160 KB)
Usnesení rady města z 30.1.2019 (PDF 36 KB)
Usnesení rady města z 16.1.2019 (PDF 122 KB)
Usnesení rady města z 19.12.2018 (PDF 33 KB)
Usnesení rady města z 5.12.2018 (PDF 180 KB)
Usnesení rady města z 14.11.2018 (PDF 3.01 MB)
Usnesení rady města z 3.10.2018 (PDF 319 KB)
Usnesení rady města z 12.9.2018 (PDF 179 KB)
Usnesení rady města z 15.8.2018 (PDF 165 KB)
Usnesení rady města z 18.7.2018 (PDF 175 KB)
Usnesení rady města z 27.6.2018 (PDF 128 KB)
Usnesení rady města z 13.6.2018 (PDF 235 KB)
Usnesení rady města z 30.5.2018 (PDF 141 KB)
Usnesení rady města z 16.5.2018 (PDF 220 KB)
Usnesení rady města z 30.4.2018 (PDF 152 KB)
Usnesení rady města z 11.4.2018 (PDF 280 KB)
Usnesení rady města z 14.3.2018 (PDF 316 KB)
Usnesení rady města z 28.2.2018 (PDF 130 KB)
Usnesení rady města z 14.2.2018 (PDF 207 KB)
Usnesení rady města z 17.1.2018 (PDF 181 KB)
Usnesení rady města z 6.12.2017 (PDF 283 KB)
Usnesení rady města z 8.11.2017 (PDF 1.09 MB)
Usnesení rady města z 25.10.2017 (PDF 151 KB)
Usnesení rady města z 11.10.2017 (PDF 221 KB)
Usnesení rady města z 13.9.2017 (PDF 211 KB)
Usnesení rady města z 16.8.2017 (PDF 187 KB)
Usnesení rady města z 19.7.2017 (PDF 222 KB)
Usnesení rady města z 26.6.2017 (PDF 127 KB)
Usnesení rady města z 14.6.2017 (PDF 300 KB)
Usnesení rady města z 31.5.2017 (PDF 178 KB)
Usnesení rady města z 24.5.2017 (PDF 149 KB)
Usnesení rady města z 17.5.2017 (PDF 274 KB)
Usnesení rady města z 18.4.2017 (PDF 156 KB)
Usnesení rady města z 12.4.2017 (PDF 248 KB)
Usnesení rady města z 15.3.2017 (PDF 234 KB)
Usnesení rady města z 22.2.2017 (PDF 140 KB)
Usnesení rady města z 8.2.2017 (PDF 285 KB)
Usnesení rady města z 11.1.2017 (PDF 211 KB)
Usnesení rady města z 12.12.2016 (PDF 168 KB)
Usnesení rady města z 7.12.2016 (PDF 230 KB)
Usnesení rady města z 9.11.2016 (PDF 231 KB)
Usnesení rady města z 12.10.2016 (PDF 229 KB)
Usnesení rady města z 21.9.2016 (PDF 163 KB)
Usnesení rady města z 7.9.2016 (PDF 278 KB)
Usnesení rady města z 10.8.2016 (PDF 167 KB)
Usnesení rady města z 27.7.2016 (PDF 185 KB)
Usnesení rady města z 20.7.2016 (PDF 200 KB)
Usnesení rady města z 15.6.2016 (PDF 227 KB)
Usnesení rady města z 11.5.2016 (PDF 374 KB)
Usnesení rady města z 27.4.2016 (PDF 143 KB)
Usnesení rady města z 13.4.2016 (PDF 193 KB)
Usnesení rady města z 30.3.2016 (PDF 155 KB)
Usnesení rady města z 16.3.2016 (PDF 244 KB)
Usnesení rady města z 10.2.2016 (PDF 210 KB)
Usnesení rady města z 13.1.2016 (PDF 325 KB)
Usnesení rady města z 27.1.2016 (PDF 140 KB)
Usnesení rady města z 16.12.2015 (PDF 156 KB)
Usnesení rady města z 2.12.2015 (PDF 263 KB)
Usnesení rady města z 4.11.2015 (PDF 227 KB)
Usnesení rady města z 21.10.2015 (PDF 142 KB)
Usnesení rady města z 7.10.2015 (PDF 240 KB)
Usnesení rady města z 9.9.2015 (PDF 240 KB)
Usnesení rady města z 12.8.2015 (PDF 206 KB)
Usnesení rady města z 22.7.2015 (PDF 165 KB)
Usnesení rady města z 8.7.2015 (PDF 304 KB)
Usnesení rady města z 10.6.2015 (PDF 354 KB)
Usnesení rady města z 13.5.2015 (PDF 246 KB)
Usnesení rady města z 15.4.2015 (PDF 242 KB)
Usnesení rady města z 11.3.2015 (PDF 288 KB)
Usnesení rady města z 4.2.2015 (PDF 144 KB)
Usnesení rady města z 19.1.2015 (PDF 190 KB)
Usnesení rady města z 17.12.2014 (PDF 257 KB)
Usnesení rady města z 1.12.2014 (PDF 266 KB)
Usnesení rady města z 12.11.2014 (PDF 318 KB)
Usnesení rady města z 29.10.2014 (PDF 292 KB)
Usnesení rady města z 8.10.2014 (PDF 305 KB)
Usnesení rady města z 24.9.2014 (PDF 136 KB)
Usnesení rady města z 15.9.2014 (PDF 349 KB)
Usnesení rady města z 13.8.2014 (PDF 254 KB)
Usnesení rady města z 30.7.2014 (PDF 112 KB)
Usnesení rady města z 9.7.2014 (PDF 212 KB)
Usnesení rady města z 25.6.2014 (PDF 135 KB)
Usnesení rady města z 11.6.2014 (PDF 219 KB)
Usnesení rady města z 28.5.2014 (PDF 163 KB)
Usnesení rady města z 19.5.2014 (PDF 152 KB)
Usnesení rady města z 14.5.2014 (PDF 242 KB)
Usnesení rady města z 23.4.2014 (PDF 143 KB)
Usnesení rady města z 9.4.2014 (PDF 176 KB)
Usnesení rady města z 26.3.2014 (PDF 143 KB)
Usnesení rady města z 12.3.2014 (PDF 287 KB)
Usnesení rady města z 12.2.2014 (PDF 205 KB)
Usnesení rady města z 15. a 20.1.2014 (PDF 250 KB)
Usnesení rady města z 4.12.2013 (PDF 414 KB)
Usnesení rady města z 27.11.2013 (PDF 141 KB)
Usnesení rady města z 6.11.2013 (PDF 364 KB)
Usnesení rady města z 9.10.2013 (PDF 246 KB)
Usnesení rady města z 11.9.2013 (PDF 216 KB)
Usnesení rady města z 14.8.2013 (PDF 246 KB)
Usnesení rady města z 24.7.2013 (PDF 172 KB)
Usnesení rady města z 10.7.2013 (PDF 192 KB)
Usnesení rady města z 26.6.2013 (PDF 187 KB)
Usnesení rady města z 29.5.2013 (PDF 236 KB)
Usnesení rady města z 9.5.2013 (PDF 210 KB)
Usnesení rady města z 10.4.2013 (PDF 260 KB)
Usnesení rady města z 13.3.2013 (PDF 295 KB)
Usnesení rady města z 13.2.2013 (PDF 218 KB)
Usnesení rady města z 23.1.2013 (PDF 227 KB)
Usnesení rady města z 16.1.2013 (PDF 136 KB)
Usnesení rady města z 9.12.2012 (PDF 261 KB)
Usnesení rady města z 19.11.2012 (PDF 174 KB)
Usnesení rady města z 6.11.2012 (PDF 175 KB)
Usnesení rady města z 10.10.2012 (PDF 278 KB)
Usnesení rady města z 5.9.2012 (PDF 195 KB)
Usnesení rady města z 29.8.2012 (PDF 122 KB)
Usnesení rady města z 22.8.2012 (PDF 122 KB)
Usnesení rady města z 15.8.2012 (PDF 206 KB)
Usnesení rady města z 30.7.2012 (PDF 124 KB)
Usnesení rady města z 6.8.2012 (PDF 123 KB)
Usnesení rady města z 4.7.2012 (PDF 268 KB)
Usnesení rady města z 11.6.2012 (PDF 218 KB)
Usnesení rady města z 30.5.2012 (PDF 188 KB)
Usnesení rady města z 16.5.2012 (PDF 213 KB)
Usnesení rady města z 2.5.2012 (PDF 1.40 MB)
Usnesení rady města z 4.4.2012 - č. 5 (PDF 124 KB)
Usnesení rady města z 4.4.2012 - č. 6 (PDF 124 KB)
Usnesení rady města z 2.4.2012 (PDF 294 KB)
Usnesení rady města z 7.3.2012 (PDF 282 KB)
Usnesení rady města z 8.2.2012 (PDF 211 KB)
Usnesení rady města z 11.1.2012 (PDF 159 KB)
Usnesení rady města z 30.11.2011 (PDF 210 KB)
Usnesení rady města z 14.11.2011 (PDF 189 KB)
Usnesení rady města z 24.10.2011 (PDF 163 KB)
Usnesení rady města z 10.10.2011 (PDF 172 KB)
Usnesení rady města z 7.9.2011 (PDF 166 KB)
Usnesení rady města z 25.8.2011 (PDF 178 KB)
Usnesení rady města z 26.7.2011 (PDF 173 KB)
Usnesení rady města z 22.6.2011 (PDF 175 KB)
Usnesení rady města z 8.6.2011 (PDF 160 KB)
Usnesení rady města z 11.5., 18.5. a 19.5.2011 (PDF 164 KB)
Usnesení rady města z 27.4.2011 (PDF 177 KB)
Usnesení rady města z 13.4.2011 (PDF 143 KB)
Usnesení rady města z 28.3.2011 (PDF 162 KB)
Usnesení rady města z 9.3.2011 (PDF 158 KB)
Usnesení rady města z 16.2.2011 (PDF 171 KB)
Usnesení rady města z 24.1.2011 (PDF 201 KB)
Usnesení rady města z 12.1.2011 (PDF 162 KB)
Usnesení rady města z 15.12.2010 (PDF 219 KB)
Usnesení rady města z 30.11.2010 (PDF 246 KB)
Usnesení rady města z 15.11.2010 (PDF 139 KB)
Usnesení rady města z 3.11.2010 (PDF 123 KB)
Usnesení rady města z 11.10.2010 (PDF 137 KB)
Usnesení rady města z 4.10.2010 (PDF 138 KB)
Usnesení rady města z 13.9.2010 (PDF 133 KB)

Zápisy z jednání rady města

Další dokumenty naleznete v sekci "Samospráva"/"Zastupitelstvo"
Zápis z jednání rady města z 13.12.2021 (PDF 789 KB)
Zápis z jednání rady města z 2.12.2021 (PDF 1.35 MB)
Zápis z jednání rady města z 18.11.2021 (PDF 142 KB)
Zápis z jednání rady města z 3.11.2021 (PDF 1.10 MB)
Zápis z jednání rady města z 20.10.2021 (PDF 234 KB)
Zápis z jednání rady města z 6.10.2021 (PDF 981 KB)
Zápis z jednání rady města z 29.9.2021 (PDF 113 KB)
Zápis z jednání rady města z 8.9.2021 (PDF 851 KB)
Zápis z jednání rady města z 2.8.2021 (PDF 98 KB)
Zápis z jednání rady města z 21.7.2021 (PDF 1.00 MB)
další »
Zápis z jednání rady města z 1.7.2021 (PDF 226 KB)
Zápis z jednání rady města z 12.5.2021 (PDF 1.40 MB)
Zápis z jednání rady města z 3.5.2021 (PDF 91 KB)
Zápis z jednání rady města z 14.4.2021 (PDF 944 KB)
Zápis z jednání rady města z 31.3.2021 (PDF 206 KB)
Zápis z jednání rady města z 8.3.2021 (PDF 124 KB)
Zápis z jednání rady města z 17.3.2021 (PDF 1.31 MB)
Zápis z jednání rady města z 10.2.2021 (PDF 1.49 MB)
Zápis z jednání rady města z 27.1.2021 (PDF 236 KB)
Zápis z jednání rady města z 13.1.2021 (PDF 124 KB)
Zápis z jednání rady města z 16.12.2020 (PDF 139 KB)
Zápis z jednání rady města z 2.12.2020 (PDF 1.39 MB)
Zápis z jednání rady města z 25.11.2020 (PDF 121 KB)
Zápis z jednání rady města z 4.11.2020 (PDF 741 KB)
Zápis z jednání rady města z 7.10.2020 (PDF 928 KB)
Zápis z jednání rady města z 9.9.2020 (PDF 1017 KB)
Zápis z jednání rady města z 26.8.2020 (PDF 112 KB)
Zápis z jednání rady města z 12.8.2020 (PDF 998 KB)
Zápis z jednání rady města z 8.7.2020 (PDF 935 KB)
Zápis z jednání rady města z 24.6.2020 (PDF 204 KB)
Zápis z jednání rady města z 10.6.2020 (PDF 1.62 MB)
Zápis z jednání rady města z 13.5.2020 (PDF 726 KB)
Zápis z jednání rady města z 4.5.2020 (PDF 519 KB)
Zápis z jednání rady města z 20.4.2020 (PDF 371 KB)
Zápis z jednání rady města z 15.4.2020 (PDF 283 KB)
Zápis z jednání rady města z 8.4.2020 (PDF 311 KB)
Zápis z jednání rady města z 1.4.2020 (PDF 176 KB)
Zápis z jednání rady města z 20.3.2020 (PDF 106 KB)
Zápis z jednání rady města z 11.3.2020 (PDF 1.10 MB)
Zápis z jednání rady města z 15.1.2020 (PDF 993 KB)
Zápis z jednání rady města z 18.12.2019 (PDF 228 KB)
Zápis z jednání rady města z 4.12.2019 (PDF 374 KB)
Zápis z jednání rady města z 20.11.2019 (PDF 190 KB)
Zápis z jednání rady města z 6.11.2019 (PDF 1.18 MB)
Zápis z jednání rady města z 9.10.2019 (PDF 879 KB)
Zápis z jednání rady města z 11.9.2019 (PDF 1.17 MB)
Zápis z jednání rady města z 21.8.2019 (PDF 92 KB)
Zápis z jednání rady města z 14.8.2019 (PDF 1.15 MB)
Zápis z jednání rady města z 10.7.2019 (PDF 968 KB)
Zápis z jednání rady města z 28.6.2019 (PDF 142 KB)
Zápis z jednání rady města z 12.6.2019 (PDF 1.08 MB)
Zápis z jednání rady města z 15.5.2019 (PDF 662 KB)
Zápis z jednání rady města z 30.4.2019 (PDF 163 KB)
Zápis z jednání rady města z 10.4.2019 (PDF 1.19 MB)
Zápis z jednání rady města 13.3.2019 (PDF 1.33 MB)
Zápis z jednání rady města 6.2.2019 (PDF 807 KB)
Zápis z jednání rady města 30.1.2019 (PDF 278 KB)
Zápis z jednání rady města 16.1.2019 (PDF 1.12 MB)
Zápis z jednání rady města 19.12.2018 (PDF 204 KB)
Zápis z jednání rady města 5.12.2018 (PDF 1.02 MB)
Zápis z jednání rady města 14.11.2018 (PDF 1.76 MB)
Zápis z jednání rady města 3.10.2018 (PDF 529 KB)
Zápis z jednání rady města 12.9.2018 (PDF 592 KB)
Zápis z jednání rady města z 15.8.2018 (PDF 671 KB)
Zápis z jednání rady města 18.7.2018 (PDF 671 KB)
Zápis z jednání rady města 27.6.2018 (PDF 229 KB)
Zápis z jednání rady města 13.6.2018 (PDF 848 KB)
Zápis z jednání rady města 30.5.2018 (PDF 170 KB)
Zápis z jednání rady města 16.5.2018 (PDF 352 KB)
Zápis z jednání rady města 30.4.2018 (PDF 107 KB)
Zápis z jednání rady města 11.4.2018 (PDF 606 KB)
Zápis z jednání rady města 14.3.2018 (PDF 749 KB)
Zápis z jednání rady města 28.2.2018 (PDF 76 KB)
Zápis z jednání rady města 14.2.2018 (PDF 541 KB)
Zápis z jednání rady města 17.1.2018 (PDF 412 KB)
Zápis z jednání rady města 6.12.2017 (PDF 687 KB)
Zápis z jednání rady města 8.11.2017 (PDF 426 KB)
Zápis z jednání rady města 25.10.2017 (PDF 169 KB)
Zápis z jednání rady města 11.10.2017 (PDF 618 KB)
Zápis z jednání rady města 13.9.2017 (PDF 566 KB)
Zápis z jednání rady města 16.8.2017 (PDF 427 KB)
Zápis z jednání rady města 19.7.2017 (PDF 653 KB)
Zápis z jednání rady města 26.6.2017 (PDF 60 KB)
Zápis z jednání rady města 14.6.2017 (PDF 632 KB)
Zápis z jednání rady města 31.5.2017 (PDF 66 KB)
Zápis z jednání rady města 24.5.2017 (PDF 136 KB)
Zápis z jednání rady města 17.5.2017 (PDF 870 KB)
Zápis z jednání rady města 18.4.2017 (PDF 134 KB)
Zápis z jednání rady města 12.4.2017 (PDF 890 KB)
Zápis z jednání rady města 15.3.2017 (PDF 605 KB)
Zápis z jednání rady města 22.2.2017 (PDF 87 KB)
Zápis z jednání rady města 8.2.2017 (PDF 511 KB)
Zápis z jednání rady města z 11.1.2017 (PDF 552 KB)
Zápis z jednání rady města z 12.12.2016 (PDF 242 KB)
Zápis z jednání rady města z 7.12.2016 (PDF 573 KB)
Zápis z jednání rady města z 9.11.2016 (PDF 671 KB)
Zápis z jednání rady města z 12.10.2016 (PDF 669 KB)
Zápis z jednání rady města z 21.9.2016 (PDF 226 KB)
Zápis z jednání rady města z 7.9.2016 (PDF 680 KB)
Zápis z jednání rady města z 10.8.2016 (PDF 275 KB)
Zápis z jednání rady města z 27.7.2016 (PDF 417 KB)
Zápis z jednání rady města z 20.7.2016 (PDF 521 KB)
Zápis z jednání rady města z 15.6.2016 (PDF 951 KB)
Zápis z jednání rady města z 11.5.2016 (PDF 647 KB)
Zápis z jednání rady města z 27.4.2016 (PDF 112 KB)
Zápis z jednání rady města z 13.4.2016 (PDF 539 KB)
Zápis z jednání rady města z 30.3.2016 (PDF 179 KB)
Zápis z jednání rady města z 16.3.2016 (PDF 826 KB)
Zápis z jednání rady města z 10.2.2016 (PDF 535 KB)
Zápis z jednání rady města z 27.1.2016 (PDF 95 KB)
Zápis z jednání rady města z 13.1.2016 (PDF 801 KB)
Zápis z jednání rady města z 16.12.2015 (PDF 193 KB)
Zápis z jednání rady města z 2.12.2015 (PDF 878 KB)
Zápis z jednání rady města z 4.11.2015 (PDF 661 KB)
Zápis z jednání rady města z 21.10.2015 (PDF 136 KB)
Zápis z jednání rady města z 7.10.2015 (PDF 703 KB)
Zápis z jednání rady města z 9.9.2015 (PDF 749 KB)
Zápis z jednání rady města z 12.8.2015 (PDF 618 KB)
Zápis z jednání rady města z 22.7.2015 (PDF 258 KB)
Zápis z jednání rady města z 8.7.2015 (PDF 709 KB)
Zápis z jednání rady města z 10.6.2015 (PDF 1018 KB)
Zápis z jednání rady města z 13.5.2015 (PDF 899 KB)
Zápis z jednání rady města z 15.4.2015 (PDF 963 KB)
Zápis z jednání rady města z 11.3.2015 (PDF 766 KB)
Zápis z jednání rady města z 4.2.2015 (PDF 420 KB)
Zápis z jednání rady města z 19.1.2015 (PDF 512 KB)
Zápis z jednání rady města z 17.12.2014 (PDF 816 KB)
Zápis z jednání rady města z 1.12.2014 (PDF 903 KB)
Zápis z jednání rady města z 12.11.2014 (PDF 1.28 MB)
Zápis z jednání rady města z 29.10.2014 (PDF 753 KB)
Zápis z jednání rady města z 8.10.2014 (PDF 821 KB)
Zápis z jednání rady města z 24.9.2014 (PDF 158 KB)
Zápis z jednání rady města z 15.9.2014 (PDF 1.08 MB)
Zápis z jednání rady města z 13.8.2014 (PDF 779 KB)
Zápis z jednání rady města z 30.7.2014 (PDF 321 KB)
Zápis z jednání rady města z 9.7.2014 (PDF 465 KB)
Zápis z jednání rady města z 25.6.2014 (PDF 99 KB)
Zápis z jednání rady města z 11.6.2014 (PDF 1.00 MB)
Zápis z jednání rady města z 28.5.2014 (PDF 239 KB)
Zápis z jednání rady města z 19.5.2014 (PDF 470 KB)
Zápis z jednání rady města z 14.5.2014 (PDF 815 KB)
Zápis z jednání rady města z 23.4.2014 (PDF 335 KB)
Zápis z jednání rady města z 9.4.2014 (PDF 913 KB)
Zápis z jednání rady města z 26.3.2014 (PDF 307 KB)
Zápis z jednání rady města z 12.3.2014 (PDF 1.06 MB)
Zápis z jednání rady města z 12.2.2014 (PDF 737 KB)
Zápis z jednání rady města z 15.1.2014 (PDF 945 KB)
Zápis z jednání rady města z 4.12.2013 (PDF 1023 KB)
Zápis z jednání rady města z 27.11.2013 (PDF 364 KB)
Zápis z jednání rady města z 6.11.2013 (PDF 1.48 MB)
Zápis z jednání rady města z 9.10.2013 (PDF 780 KB)
Zápis z jednání rady města z 11.9.2013 (PDF 701 KB)
Zápis z jednání rady města z 14.8.2013 (PDF 1001 KB)
Zápis z jednání rady města z 24.7.2013 (PDF 481 KB)
Zápis z jednání rady města z 10.7.2013 (PDF 721 KB)
Zápis z jednání rady města z 26.6.2013 (PDF 795 KB)
Zápis z jednání rady města z 29.5.2013 (PDF 589 KB)
Zápis z jednání rady města z 9.5.2013 (PDF 825 KB)
Zápis z jednání rady města z 10.4.2013 (PDF 853 KB)
Zápis z jednání rady města z 13.3.2013 (PDF 845 KB)
Zápis z jednání rady města z 13.2.2013 (PDF 697 KB)
Zápis z jednání rady města z 23.1.2013 (PDF 852 KB)
Zápis z jednání rady města z 16.1.2013 (PDF 272 KB)
Zápis z jednání rady města z 9.12.2012 (PDF 704 KB)
Zápis z jednání rady města z 19.11.2012 (PDF 500 KB)
Zápis z jednání rady města z 6.11.2012 (PDF 589 KB)
Zápis z jednání rady města z 10.10.2012 (PDF 993 KB)
Zápis z jednání rady města z 5.9.2012 (PDF 582 KB)
Zápis z jednání rady města z 29.8.2012 (PDF 377 KB)
Zápis z jednání rady města z 22.8.2012 (PDF 777 KB)
Zápis z jednání rady města z 15.8.2012 (PDF 526 KB)
Zápis z jednání rady města z 30.7.2012 (PDF 654 KB)
Zápis z jednání rady města z 6.8.2012 (PDF 590 KB)
Zápis z jednání rady města z 4.7.2012 (PDF 668 KB)
Zápis z jednání rady města z 11.6.2012 (PDF 634 KB)
Zápis z jednání rady města z 30.5.2012 (PDF 671 KB)
Zápis z jednání rady města z 16.5.2012 (PDF 772 KB)
Zápis z jednání rady města z 2.5.2012 (PDF 704 KB)
Zápis z jednání rady města z 4.4.2012 - č. 5 (PDF 390 KB)
Zápis z jednání rady města z 4.4.2012 - č. 6 (PDF 408 KB)
Zápis z jednání rady města z 2.4.2012 (PDF 463 KB)
Zápis z jednání rady města z 7.3.2012 (PDF 595 KB)
Zápis z jednání rady města z 8.2.2011 (PDF 3.12 MB)
Zápis z jednání rady města z 11.1.2012 (PDF 1.40 MB)
Zápis z jednání rady města z 19.12.2011 (PDF 768 KB)
Zápis z jednání rady města z 30.11.2011 (PDF 914 KB)
Zápis z jednání rady města z 14.11.2011 (PDF 2.30 MB)
Zápis z jednání rady města z 24.10.2011 (PDF 673 KB)
Zápis z jednání rady města z 10.10.2011 (PDF 548 KB)
Zápis z jednání rady města z 7.9.2011 (PDF 676 KB)
Zápis z jednání rady města z 25.8.2011 (PDF 2.13 MB)
Zápis z jednání rady města z 11.8.2011 (PDF 575 KB)
Zápis z jednání rady města z 18.8.2011 (PDF 226 KB)
Zápis z jednání rady města z 26.7.2011 (PDF 2.22 MB)
Zápis z jednání rady města z 22.6.2011 (PDF 589 KB)
Zápis z jednání rady města z 19.5.2011 (PDF 86 KB)
Zápis z jednání rady města z 18.5.2011 (PDF 631 KB)
Zápis z jednání rady města z 11.5.2011 (PDF 98 KB)
Zápis z jednání rady města z 27.4.2011 (PDF 643 KB)
Zápis z jednání rady města z 13.4.2011 (PDF 543 KB)
Zápis z jednání rady města z 28.3.2011 (PDF 935 KB)
Zápis z jednání rady města z 9.3.2011 (PDF 672 KB)

Nařízení městské rady

Řád veřejného pohřebiště (PDF 766 KB)
Změna Nařízení města Roztoky č. 1/2009 - zimní údržba silnic a chodníků (PDF 1.37 MB)
Nařízení č. 1/2009 - zimní údržba silnic a chodníků (PDF 163 KB)
Nařízení 1/2006 - stavební uzávěra (PDF 1.18 MB)

Zápisy z jednání kontrolního výboru

Zápis z jednání kontrolního výboru dne 23. 5. 2022 (PDF 127 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru dne 21. 3. 2022 (PDF 191 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru dne 18. 10. 2021 (PDF 198 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru dne 20. 9. 2021 (PDF 200 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru dne 26. 7. 2021 (PDF 174 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru dne 19. 4. 2021 (PDF 218 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru dne 15. 2. 2021 (PDF 206 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru dne 18. 1. 2021 (PDF 145 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru dne 7. 12. 2020 (PDF 178 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru dne 15. 6. 2020 (PDF 186 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru dne 10. 2. 2020 (PDF 164 KB)
další »
Zápis z jednání kontrolního výboru dne 13. 1. 2020 (PDF 173 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru dne 7. 10. 2019 (PDF 164 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru dne 10. 6. 2019 (PDF 178 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru dne 18. 3. 2019 (PDF 173 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru dne 14. 1. 2019 (PDF 156 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru 19.11.2018 (PDF 239 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru 10. 4. 2018 (PDF 381 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru 13.2.2018 (PDF 385 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru 12.12.2017 (PDF 268 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru 17.10.2017 (PDF 192 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru 26. 9. 2017 (PDF 186 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru 29. 8. 2017 (PDF 180 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru 9. 5. 2017 (PDF 187 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru 7. 3. 2017 (PDF 308 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru 24. 1. 2017 (PDF 380 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru 8. 11. 2016 (PDF 274 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru 7. 6. 2016 (PDF 401 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru 9. 8. 2016 (PDF 275 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru 12. 4. 2016 (PDF 199 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru 25. 4. 2016 (PDF 189 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru 16. 5. 2016 (PDF 278 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru 22.3.2016 (PDF 271 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru 9. 2. 2016 (PDF 186 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru 12. 1. 2016 (PDF 306 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru 9.11.2015 (PDF 182 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru 6.10.2015 (PDF 183 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru 8.9.2015 (PDF 193 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru 26.1.2015 (PDF 182 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru 26.2.2015 (PDF 127 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru 22.4.2015 (PDF 293 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru 9.6.2015 (PDF 185 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru 9.9.2014 (PDF 187 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru z 14.8.2014 (PDF 183 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru z 22.7.2014 (PDF 182 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru 10. 6. 2014 (PDF 182 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru 6. 5. 2014 (PDF 188 KB)
10. 4. 2014
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 10.4.2014 (PDF 184 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 11.2.2014 (PDF 171 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 14.1.2014 (PDF 219 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 3.12.2013 (PDF 185 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 5.11.2013 (PDF 263 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 8.10.2013 (PDF 175 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 17.9.2013 (PDF 216 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 6.8.2013 (PDF 252 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 5.6.2013 (PDF 179 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 7.5.2013 (PDF 130 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 9.4.2013 (PDF 282 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 12.3.2013 (PDF 182 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 15.1.2013 (PDF 464 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 27.11.2012 (PDF 173 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 30.10.2012 (PDF 133 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 25.9.2012 (PDF 186 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 17.7.2012 (PDF 250 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 29.5.2012 (PDF 255 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 27.3.2012 (PDF 258 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 31.1.2012 (PDF 227 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 20.9.2011 (PDF 251 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 12.7.2011 (PDF 180 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 17.5.2011 (PDF 128 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 12.4.2011 (PDF 185 KB)
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 1.2.2011 (PDF 180 KB)

Zápis z jednání finančního výboru

Zápis z jednání finančního výboru dne 18.5.2022 (PDF 110 KB)
Zápis z jednání finančního výboru dne 22.3.2022 (PDF 98 KB)
Zápis z jednání finančního výboru dne 24.1.2022 (PDF 1004 KB)
Zápis z jednání finančního výboru dne 8.12.2021 (PDF 1.02 MB)
Zápis z jednání finančního výboru dne 10.11.2021 (PDF 545 KB)
Zápis z jednání finančního výboru dne 13.10.2021 (PDF 972 KB)
Zápis z jednání finančního výboru dne 15.9.2021 (PDF 815 KB)
Zápis z jednání finančního výboru dne 18.8.2021 (PDF 738 KB)
Zápis z jednání finančního výboru dne 16.6.2021 (PDF 1.01 MB)
Zápis z jednání finančního výboru dne 19.5.2021 (PDF 1.33 MB)
Zápis z jednání finančního výboru dne 21.4.2021 (PDF 628 KB)
další »
Zápis z jednání finančního výboru dne 24.3.2021 (PDF 1.51 MB)
Zápis z jednání finančního výboru dne 20.1.2021 (PDF 929 KB)
Zápis z jednání finančního výboru dne 9.12.2020 (PDF 1.90 MB)
Zápis z jednání finančního výboru dne 14.10.2020 (PDF 1.38 MB)
Zápis z jednání finančního výboru dne 11.11.2020 (PDF 760 KB)
Zápis z jednání finančního výboru dne 16.9.2020 (PDF 1.38 MB)
Zápis z jednání finančního výboru dne 19.8.2020 (PDF 948 KB)
Zápis z jednání finančního výboru dne 17.6.2020 (PDF 1.50 MB)
Zápis z jednání finančního výboru dne 20.5.2020 (PDF 1.22 MB)
Zápis z jednání finančního výboru dne 22.1.2020 (PDF 398 KB)
Zápis z jednání FV ze dne 27.11.2019 (PDF 1.48 MB)
Zápis z jednání FV ze dne 10.12.2019 (PDF 1.86 MB)
Zápis z jednání FV ze dne 13.11.2019 (PDF 2.27 MB)
Zápis z jednání FV ze dne 18.9.2019 (PDF 1.32 MB)
Zápis z jednání FV ze dne 16.10.2019 (PDF 1.54 MB)
Zápis z jednání FV ze dne 21.8.2019 (PDF 1.50 MB)
Zápis z jednání FV ze dne 19.6.2019 (PDF 888 KB)
Zápis z jednání FV ze dne 22.5.2019 (PDF 1.05 MB)
Zápis z jednání FV ze dne 17.4.2019 (PDF 1.89 MB)
Zápis z jednání FV ze dne 20.3.2019 (PDF 1.45 MB)
Zápis z jednání FV ze dne 28.1.2019 (PDF 603 KB)
Zápis z jednání FV ze dne 17.12.2018 (PDF 1.51 MB)
Zápis z jednání FV ze dne 10.12.2018 (PDF 444 KB)
Zápis z jednání FV ze dne 26.11.2018 (PDF 238 KB)
Zápis z jednání FV ze dne 24.9.2018 (DOCX 27 KB)
Zápis z jednání FV ze dne 20.8.2018 (DOCX 47 KB)
Zápis z jednání FV ze dne 25.6.2018 (DOCX 24 KB)
Zápis z jednání FV ze dne 21.5.2018 (DOCX 24 KB)
Zápis z jednání FV ze dne 19.3.2018 (DOCX 25 KB)
Zápis z jednání FV ze dne 11.12.2017 (PDF 107 KB)
Zápis z jednání FV ze dne 20.11.2017 (PDF 147 KB)
Zápis z jednání FV ze dne 16.10.2017 (PDF 165 KB)
Zápis z jednání FV ze dne 21.8.2017 (DOCX 26 KB)
Zápis z jednání FV ze dne 19.6.2017 (DOCX 25 KB)
Zápis z jednání FV ze dne 22.5.2017 (DOCX 25 KB)
Zápis z jednání FV ze dne 24.4.2017 (DOCX 26 KB)
Zápis z jednání FV ze dne 20.3.2017 (DOCX 26 KB)
Zápis z jednání FV ze dne 23.1.2017 (DOCX 28 KB)
Zápis z jednání FV ze dne 20.12.2016 (DOCX 25 KB)
Zápis z jednání FV ze dne 14.11.2016 (DOCX 31 KB)
Zápis z jednání FV ze dne 17.10.2016 (DOCX 35 KB)
Zápis z jednání FV ze dne 19.9.2016 (DOCX 28 KB)
Zápis z jednání FV ze dne 22.8.2016 (DOCX 33 KB)
Zápis z jednání finančního výboru z 19.10.2015 (DOCX 32 KB)
Zápis z jednání finančního výboru z 15.12.2015 (DOCX 35 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze 16.11.2015 (DOCX 29 KB)
Zápis z jednání finančního výboru z 30.11.2015 (DOCX 27 KB)
Zápis z jednání FV ze dne 20.6.2016 (DOCX 32 KB)
Zápis z jednání FV ze dne 16.5.2016 (DOCX 31 KB)
Zápis z jednání FV ze dne 18.4.2016 (DOCX 38 KB)
Zápis z jednání FV ze dne 18.4.2016 (DOCX 38 KB)
Zápis z jednání FV ze dne 21.3.2016 (DOCX 31 KB)
Zápis z jednání FV ze dne 15.2.2016 (DOCX 32 KB)
Zápis z jednání FV ze dne 15.12.2015 (DOCX 35 KB)
Zápis z jednání FV ze dne 30.11.2015 (DOCX 27 KB)
Zápis z jednání FV ze dne 16.11.2015 (DOCX 29 KB)
Zápis z jednání FV ze dne 19.10.2015 (DOCX 32 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 20.4.2015 (PDF 240 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 18.5.2015 (PDF 193 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 15.6.2015 (PDF 199 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 14.9.2015 (PDF 204 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 18.3.2015 (PDF 209 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 16.2.2015 (PDF 181 KB)
Zápis z jednání FV ze dne 14.9.2015 (DOCX 31 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 17.8.2015 (DOCX 34 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 18.8.2014 (PDF 206 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 17.9.2014 (PDF 215 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 23.6.2014 (PDF 296 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 14.4.2014 (PDF 186 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 17.3.2014 (PDF 174 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 24.2.2014 (PDF 187 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 23.6.2014 (PDF 294 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 19.5.2014 (PDF 190 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 20.1.2014 (PDF 183 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 29.11.2013 (PDF 178 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 11.11.2013 (PDF 202 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 14.10.2013 (PDF 312 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 16.9.2013 (PDF 199 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 19.8.2013 (PDF 189 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 10.6.2013 (PDF 176 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 18.2.2013 (PDF 138 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 18.3.2013 (PDF 178 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 28.1.2013 (PDF 1.03 MB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 14.1.2013 (PDF 184 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 10.12.2012 (PDF 194 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 19.11.2012 (PDF 184 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 17.10.2012 (PDF 194 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 17.9.2012 (PDF 204 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 20.8.2012 (PDF 198 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 13.6.2012 (PDF 333 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 14.5.2012 (PDF 189 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 16.4.2012 (PDF 232 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 14.3.2012 (PDF 236 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 23.1.2012 (PDF 180 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 12.12.2011 (PDF 182 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 16.10.2011 (PDF 185 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 11.10.2011 (PDF 194 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 15.8.2011 (PDF 187 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 13.6.2011 (PDF 196 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 16.5.2011 (PDF 187 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 9.5.2011 (PDF 183 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 19.4.2011 (PDF 182 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 23.2.2011 (PDF 179 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 17.1.2011 (PDF 180 KB)
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 10.1.2011 (PDF 180 KB)

Zápisy z komise stavební, dopravy a rozvoje města

Zápis z 6.5.2021 (PDF 179 KB)
Zápis z 12.4.2021 (PDF 175 KB)
Zápis z 11.3.2021 (PDF 185 KB)
Zápis z 5.2.2021 (PDF 199 KB)
Zápis z 30.12.2020 (PDF 196 KB)
Zápis z 1.10.2020 (PDF 173 KB)
Zápis z 31.8.2020 (PDF 187 KB)
Zápis z 3.7.2020 (PDF 172 KB)
Zápis z 18.5.2020 (PDF 199 KB)
Zápis z 3.2.2020 (PDF 182 KB)
Zápis z 6.1.2020 (PDF 206 KB)
další »
Zápis z 30.9.2019 (PDF 177 KB)
Zápis z jednání komise stavební a rozvoje města 21.8.2019 (PDF 171 KB)
Zápis z jednání komise stavební a rozvoje města 2.5.2019 (PDF 172 KB)
Zápis z jednání komise stavební a rozvoje města 6.6.2019 (PDF 166 KB)
Zápis z jednání komise stavební a rozvoje města 8.7.2019 (PDF 186 KB)
Zápis z jednání komise stavební a rozvoje města 7.3.2019 (PDF 195 KB)
Zápis z jednání komise stavební a rozvoje města 10.1.2019 (PDF 176 KB)
Zápis z jednání komise stavební a rozvoje města 4.12.2018 (PDF 336 KB)
Zápis z jednání komise stavební a rozvoje města 25.10.2018 (PDF 336 KB)
Zápis z jednání komise stavební a rozvoje města 9.8.2018 (PDF 337 KB)
Zápis z jednání komise stavební a rozvoje města z 14.6.2018 (PDF 135 KB)
Zápis z jednání komise stavební a rozvoje města z 18.4.2018 (PDF 130 KB)
Zápis z jednání komise stavební a rozvoje města z 8.3.2018 (PDF 140 KB)
Zápis z jednání komise stavební a rozvoje města z 9.1.2018 (PDF 333 KB)
Zápis z jednání komise stavební a rozvoje města z 16.11.2017 (PDF 352 KB)
Zápis z jednání komise stavební a rozvoje města ze 4.10.2017 (PDF 352 KB)
Zápis z jednání komise stavební a rozvoje města ze 6.9.2017 (PDF 341 KB)
Zápis z jednání komise stavební a rozvoje města ze 13.7.2017 (PDF 345 KB)
Zápis z jednání komise stavební a rozvoje města ze 8.6.2017 (PDF 344 KB)
Zápis z jednání komise stavební a rozvoje města ze 4.5.2017 (PDF 359 KB)
Zápis z jednání komise stavební a rozvoje města z 5.4.2017 (PDF 339 KB)
Zápis z jednání komise stavební a rozvoje města z 30.3.2017 (PDF 344 KB)
Zápis z jednání komise stavební a rozvoje města z 26.1.2017 (PDF 329 KB)
Zápis z jednání komise stavební a rozvoje města z 3.11.2016 (PDF 340 KB)
Zápis z jednání komise stavební a rozvoje města z 1.9.2016 (PDF 340 KB)
Zápis z jednání komise stavební a rozvoje města z 6.10.2016 (PDF 336 KB)
Zápis z jednání komise stavební a rozvoje města z 9.6.2016 (PDF 340 KB)
Zápis z jednání komise stavební a rozvoje města z 14.7.2016 (PDF 340 KB)
Zápis z jednání komise stavební a rozvoje města z 9.3.2016 (PDF 340 KB)
Zápis z jednání komise stavební a rozvoje města z 14.3.2016 (PDF 326 KB)
Zápis z jednání komise stavební a rozvoje města z 28.4.2016 (PDF 343 KB)
Zápis ze stavební komise a rozvoje města 7.1.2016 (PDF 347 KB)
Zápis ze stavební komise a rozvoje města 12.11.2015 (PDF 336 KB)
Zápis ze stavební komise a rozvoje města 16.7.2015 (PDF 261 KB)
Zápis ze stavební komise a rozvoje města 7.9.2015 (PDF 248 KB)
Zápis ze stavební komise a rozvoje města 15.10.2015 (PDF 258 KB)
Zápis ze stavební komise ze dne 28.5.2015 (PDF 257 KB)
Zápis ze stavební komise ze dne 30.4.2015 (PDF 255 KB)
Zápis ze stavební komise ze dne 2.4.2015 (PDF 258 KB)
Zápis ze stavební komise ze dne 19.2.2015 (PDF 257 KB)
Zápis ze stavební komise ze dne 6.1.2015 (PDF 247 KB)
Zápis ze stavební komise ze dne 8.12.2014 (PDF 723 KB)
Zápis ze stavební komise ze dne 26.11.2014 (PDF 665 KB)
Zápis ze stavební komise ze dne 1.9.2014 (PDF 578 KB)
Zápis ze stavební komise ze dne 28.7.2014 (PDF 652 KB)
Zápis ze stavební komise ze dne 2.6.2014 (PDF 250 KB)
Zápis ze stavební komise ze dne 31.3.2014 (PDF 327 KB)
Zápis ze stavební komise ze dne 10.3.2014 (PDF 246 KB)
Zápis ze stavební komise ze dne 3.2.2014 (PDF 480 KB)
Zápis ze stavební komise ze dne 14.1.2014 (PDF 935 KB)
Zápis ze stavební komise ze dne 25.11.2013 (PDF 547 KB)
Zápis ze stavební komise ze dne 29.10.2013 (PDF 328 KB)
Zápis ze stavební komise ze dne 17.9.2013 (PDF 368 KB)
Zápis ze stavební komise ze dne 24.6.2013 (PDF 385 KB)
Zápis ze stavební komise ze dne 28.5.2013 (PDF 578 KB)
Zápis ze stavební komise ze dne 15.5.2012 (PDF 444 KB)
Zápis ze stavební komise ze dne 5.4.2012 (PDF 296 KB)
Zápis ze stavební komise ze dne 23.2.2012 (PDF 456 KB)
Zápis ze stavební komise ze dne 3.11.2011 (PDF 286 KB)
Zápis ze stavební komise ze dne 14.9.2011 (PDF 280 KB)
Zápis ze stavební komise ze dne 28.4.2011 (PDF 161 KB)
Zápis ze stavební komise ze dne 10.3.2011 (PDF 229 KB)
Zápis ze stavební komise ze dne 13.1.2011 (PDF 253 KB)

Zápisy z komise životního prostředí

Zápis z komise životního prostředí dne 2.12.2019 (PDF 517 KB)
Zápis z komise životního prostředí dne 7.10.2019 (PDF 511 KB)
Zápis z komise životního prostředí dne 10.6.2019 (PDF 513 KB)
Zápis z komise životního prostředí dne 8.4.2019 (PDF 517 KB)
Zápis z komise životního prostředí dne 24.9.2018 (PDF 133 KB)
Zápis z komise životního prostředí dne 19.3.2018 (PDF 363 KB)
Zápis z komise životního prostředí dne 13.11.2017 (PDF 201 KB)
Zápis z komise životního prostředí dne 29.5.2017 (PDF 143 KB)
Zápis z komise životního prostředí dne 20.3.2017 (PDF 138 KB)
Zápis z komise životního prostředí ze dne 7.11.2016 (PDF 205 KB)
Zápis z komise životního prostředí ze dne 23.5.2016 (PDF 189 KB)
další »
Zápis z komise životního prostředí ze dne 11.4.2016 (PDF 199 KB)
Zápis z komise životního prostředí ze dne 15.2.2016 (DOC 72 KB)
Zápis z komise životního prostředí ze dne 9.11.2015 (PDF 182 KB)
Zápis z komise životního prostředí ze dne 5.10.2015 (PDF 188 KB)
Zápis z komise životního prostředí ze dne 1.6.2015 (PDF 321 KB)
Zápis z komise životního prostředí ze dne 20.4.2015 (PDF 193 KB)
Zápis z komise životního prostředí ze dne 16.3.2015 (PDF 207 KB)
Zápis z komise životního prostředí ze dne 26.1.2015 (DOC 56 KB)
Zápis z komise životního prostředí ze dne 15.12.2014 (PDF 191 KB)
Zápis z komise životního prostředí ze dne 1.10.2014 (PDF 184 KB)
Zápis z komise životního prostředí ze dne 3.9.2014 (PDF 176 KB)
Zápis z komise životního prostředí ze dne 30.7.2014 (PDF 148 KB)
Zápis z komise životního prostředí ze dne 18.6.2014 (PDF 138 KB)
Zápis z komise životního prostředí ze dne 13.1.2014 (PDF 176 KB)
Zápis z komise životního prostředí ze dne 13.11.2013 (PDF 172 KB)
Zápis z komise životního prostředí ze dne 18.3.2013 (PDF 176 KB)
Zápis z komise životního prostředí ze dne 20.2.2013 (PDF 230 KB)
Zápis z komise životního prostředí ze dne 17.9.2012 (PDF 203 KB)
Zápis z komise životního prostředí ze dne 9.11.2011 (PDF 173 KB)
Zápis z komise životního prostředí ze dne 9.5.2011 (PDF 420 KB)
Zápis z komise životního prostředí ze dne 23.3.2011 (PDF 148 KB)
Zápis z komise životního prostředí ze dne 31.1.2011 (PDF 146 KB)

Zápisy ze školské komise

Zápis z školské komise 20.6.2022 (PDF 106 KB)
Zápis z školské komise 3.3.2022 (PDF 101 KB)
Zápis z školské komise 10.1.2022 (PDF 100 KB)
Zápis z školské komise 13.12.2021 (PDF 114 KB)
Zápis z školské komise 25.10.2021 (PDF 117 KB)
Zápis z školské komise 11.5.2021 (PDF 125 KB)
Zápis z školské komise 15.2.2021 (PDF 166 KB)
Zápis z školské komise 25.1.2021 (PDF 131 KB)
Zápis z jednání školské komise dne 7.12.2020 (PDF 152 KB)
Zápis z jednání školské komise dne 18.5.2020 (PDF 122 KB)
Zápis z jednání školské komise dne 4. 3. 2020 (PDF 211 KB)
další »
Zápis z jednání školské komise dne 2. 12. 2019 (PDF 108 KB)
Zápis z jednání školské komise dne 16. 9. 2019 (PDF 186 KB)
Zápis z jednání školské komise dne 24. 6. 2019 (PDF 151 KB)
Zápis z jednání školské komise dne 20. 5. 2019 (PDF 149 KB)
Zápis z jednání školské komise dne 15. 4. 2019 (PDF 102 KB)
Zápis z jednání školské komise dne 11.3.2019 (PDF 101 KB)
Zápis z jednání školské komise dne 4.2.2019 (PDF 110 KB)
Zápis z jednání školské komise dne 10. 12. 2018 (PDF 105 KB)
Zápis z jednání školské komise ze dne 6.6.2018 (PDF 131 KB)
Zápis z jednání školské komise ze dne 18.4.2018 (PDF 139 KB)
Zápis z jednání školské komise ze dne 21.3.2018 (PDF 133 KB)
Zápis z jednání školské komise ze dne 15.1.2018 (PDF 146 KB)
Zápis z jednání školské komise ze dne 26.2.2018 (PDF 133 KB)
Zápis z jednání školské komise ze dne 22.3.2017 (PDF 225 KB)
Zápis z jednání školské komise ze dne 30.10.2017 (PDF 76 KB)
Zápis z jednání školské komise ze dne 18.9.2017 (PDF 131 KB)
Zápis z jednání školské komise 5.6.2017 (PDF 632 KB)
Zápis z jednání školské komise 10.4.2017 (PDF 134 KB)
Zápis z jednání školské komise 13.3.2017 (PDF 135 KB)
Zápis z jednání školské komise 12.12.2016 (PDF 98 KB)
Zápis z jednání školské komise 14.11.2016 (PDF 148 KB)
Zápis z jednání školské komise ze dne 30.5.2016 (PDF 204 KB)
Zápis z jednání školské komise ze dne 18.4.2016 (PDF 94 KB)
Zápis z jednání školské komise ze dne 18.1.2016 (PDF 116 KB)
Zápis z jednání školské komise ze dne 29.2.2016 (PDF 169 KB)
Zápis z jednání školské komise ze dne 14.10.2015 (PDF 172 KB)
Zápis z jednání školské komise ze dne 23.11.2015 (PDF 90 KB)
Zápis z jednání školské komise ze dne 7.9.2015 (PDF 69 KB)
Zápis z jednání školské komise ze dne 17.6.2015 (PDF 145 KB)
Zápis z jednání školské komise ze dne 6.5.2015 (PDF 201 KB)
Zápis z jednání školské komise ze dne 16.3.2015 (PDF 356 KB)
Zápis ze školské komise ze dne 19.1.2015 (PDF 512 KB)
Zápis ze školské komise ze dne 16.10.2014 (PDF 587 KB)
Zápis ze školské komise ze dne 6.5.2014 (PDF 201 KB)
Zápis ze školské komise ze dne 4.2.2014 (PDF 199 KB)
Zápis ze školské komise ze dne 12.11.2013 (PDF 197 KB)
Zápis ze školské komise ze dne 16.10.2013 (PDF 199 KB)
Zápis ze školské komise ze dne 25.6.2013 (PDF 179 KB)
Zápis ze školské komise ze dne 28.3.2013 (PDF 194 KB)
Zápis ze školské komise ze dne 19.4.2012 (PDF 191 KB)
Zápis ze školské komise ze dne 12.12.2011 (PDF 125 KB)
Zápis ze školské komise ze dne 14.10.2011 (PDF 142 KB)
Zápis ze školské komise ze dne 24.5.2011 (PDF 133 KB)
Zápis ze školské komise ze dne 21.6.2011 (PDF 339 KB)
Zápis ze školské komise ze dne 21.3.2011 (PDF 31 KB)
Zápis ze školské komise ze dne 24.1.2011 (PDF 158 KB)
Zápis ze školské komise ze dne 22.2.2011 (PDF 195 KB)

Zápisy z kulturní komise

Zápis z 16.5.2022 (DOC 76 KB)
Zápis z 24.11.2021 (PDF 270 KB)
Zápis z 15.6.2021 (DOC 702 KB)
Zápis z 17.2.2021 (PDF 100 KB)
Zápis z 23.6.2020 (PDF 243 KB)
Zápis z 20.1.2021 (PDF 228 KB)
Zápis z 7.1.2020 (PDF 651 KB)
Zápis z 4.9.2019 (PDF 2.58 MB)
Zápis z 5.6.2019 (PDF 628 KB)
Zápis z 23.4.2019 (PDF 140 KB)
Zápis z 7.1.2019 (PDF 328 KB)
další »
Zápis z 4.6.2018 (PDF 92 KB)
Zápis z kulturní komise ze dne 18.12.2017 (PDF 407 KB)
Zápis z kulturní komise ze dne 5.6.2017 (DOC 60 KB)
Zápis z kulturní komise ze dne 10.1.2017 (DOC 39 KB)
Zápis z kulturní komise ze dne 28.11.2016 (PDF 138 KB)
Zápis z kulturní komise ze dne 13.6.2016 (DOC 73 KB)
Zápis z kulturní komise ze dne 12.1.2016 (DOC 82 KB)
Zápis z kulturní komise ze dne 30.9.2015 (DOC 41 KB)
Zápis z kulturní komise ze dne 1.6.2015 (PDF 179 KB)
Zápis z kulturní komise ze dne 13.4.2015 (PDF 136 KB)
Zápis z kulturní komise ze dne 12.1.2015 (PDF 855 KB)
Zápis z kulturní komise ze dne 19.5.2014 (PDF 394 KB)
Zápis z kulturní komise ze dne 14.4.2014 (PDF 124 KB)
Zápis z kulturní komise ze dne 2.12.2013 (PDF 412 KB)
Zápis z kulturní komise ze dne 15.5.2013 (PDF 885 KB)
Zápis z kulturní komise ze dne 2.5.2013 (PDF 127 KB)
Zápis z kulturní komise ze dne 9.1.2013 (PDF 1.90 MB)
Zápis z kulturní komise ze dne 22.5.2012 (PDF 141 KB)
Zápis z kulturní komise ze dne 22.5.2012 - Příloha 1 (PDF 294 KB)
Zápis z kulturní komise ze dne 6.2.2012 (PDF 126 KB)
Zápis z kulturní komise ze dne 31.1.2012 (PDF 307 KB)
Zápis z kulturní komise ze dne 28.11.2011 (PDF 141 KB)
Zápis z kulturní komise ze dne 6.6. 2011 - Příloha (PDF 530 KB)
Zápis z kulturní komise ze dne 6.6.2011 (PDF 143 KB)
Zápis z kulturní komise ze dne 22.2.2011 (PDF 317 KB)
Zápis z kulturní komise ze dne 25.1.2011 - Příloha 1 (PDF 58 KB)
Zápis z kulturní komise ze dne 25.1.2011 (PDF 133 KB)
Zápis z kulturní komise ze dne 25.1.2011 - příloha 3 (PDF 332 KB)
Zápis z kulturní komise ze dne 25.1.2011 - Příloha 2 (PDF 223 KB)

Zápis ze sociální a zdravotní komise

Zápis z jednání sociální a zdravotní komise ze dne 6.10.2011 (PDF 141 KB)
Zápis z jednání sociální a zdravotní komise ze dne 15.9.2011 (PDF 141 KB)
Zápis z jednání sociální a zdravotní komise ze dne 21.6.2011 (PDF 137 KB)
Zápis z jednání sociální a zdravotní komise ze dne 17.5.2011 (PDF 160 KB)
Zápis z jednání sociální a zdravotní komise ze dne 10.3.2011 (PDF 158 KB)
Zápis z jednání sociální a zdravotní komise ze dne 10.2.2011 (PDF 155 KB)
Zápis z jednání sociální a zdravotní komise ze dne 18.1.2011 (PDF 126 KB)
Zápis z jednání sociální a zdravotní komise ze dne 11.1.2011 (PDF 158 KB)
Zápis z jednání sociální a zdravotní komise ze dne 14.12.2010 (PDF 152 KB)

Zápisy z komise pro sport

Zápis z jednání komise pro sport z 16.1.2017 (PDF 204 KB)
Zápis z jednání komise pro sport z 7.1.2016 (PDF 184 KB)
Zápis z jednání komise pro sport z 13.6.2016 (PDF 187 KB)
Zápis z jednání komise pro sport z 1.4.2015 (PDF 181 KB)
Zápis z jednání komise pro sport z 21.1.2015 (PDF 184 KB)

Oznámení o poskytnutých informacích (106/1999 Sb.)

» Archív 2022» Archív 2021» Archív 2020» Archív 2019» Archív 2018» Archív 2017» Archív 2016» Archív 2015
23. Průměrný hrubý výdělek úředníka MÚ (PDF 1.24 MB)
22. Žádost o informaci o využívání informačního systému CODEXIS (PDF 70 KB)
21. Žádost o informaci o spolupráci s firmami NEWTON Media a.s., Anopress IT a.s., Bisnode Česká republika a.s. (PDF 66 KB)
20. Materiály z jednání RM a ZM (PDF 58 KB)
19. Materiály z jednání RM a ZM (PDF 67 KB)
18. Ekospol, s.r.o. (PDF 189 KB)
17. Termíny jednání rady města a mimořádných jednání rady města v roce 2015 (PDF 77 KB)
16. Skládka TKO Holý Vrch (PDF 122 KB)
15. Dokumentace k pokácení Ořešáku královského v ulici Jana Palacha (PDF 523 KB)
14. Žádost o odborný posudek, na základě kterého se pokácel ořešák v ul. J. Palacha; plán na další kácení stromů tamtéž (PDF 391 KB)
13. Zaslání zprávy SÚ Roztoky o provedení kontroly účinnosti nápravných opatření v provozovně Albert (PDF 89 KB)
12. Vyjádření k žádosti o informace ve věci zaslání investičních plánů města pro rok 2015, které jsou plánovány městem na rok 2015 a budou financovány z rozpočtů obce nebo jiných veřejných rozpočtů (PDF 93 KB)
11. Vyjádření k žádosti o informace ve věci zacházení s nalezenými psy, dislokaci kotců a jejich využití pro psy s majiteli (PDF 42 KB)
10. Poskytnutí účetních závěrek a rozpočtu Města Roztoky za roky 1999 – 2014 (PDF 371 KB)
9. Kontaminace podloží skladovými chemikáliemi (PDF 58 KB)
8. Vyjádření k žádosti - Stavba na pozemku parc.č. 1523/5 - překročení hygienických limitů hluku (PDF 339 KB)
7. Vyjádření k žádosti - Rozhodnutí ÚOHS - R 263/2013 veřejné zakázky (PDF 88 KB)
6. Vyjádření k žádosti - dotaz na počet zaměstnanců MÚ (PDF 137 KB)
5. Vyjádření k žádosti - investiční plány města Roztoky na rok 2015 (PDF 90 KB)
4. Vyjádření k žádosti - rekonstrukce vybraných komunikací I.etapa, termín dokončení stavby (PDF 88 KB)
3. Vyjádření k žádosti - výpočet bodového hodnocení VZ Dubečnice (PDF 206 KB)
2. Vyjádření k žádosti - investiční plány města Roztoky pro rok 2015 (PDF 88 KB)
1. Vyjádření k žádosti - míra a rozsah využívání veřejného osvětlení (PDF 94 KB)