Úřední deska

název evidenční číslo
jednací číslo
vyvěšeno
platnost do
Propojení ulic Šebkova a Levohradecká (PDF 472 KB)
č.201
21.9. – 8.10.
Usnesení rady města z 13.9.2023 (PDF 1.66 MB)
č.200
20.9. – 7.10.
Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny Z 3500 vlny 26 (PDF 246 KB)
č.198
18.9. – 26.10.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 4.10.2023 9-13 hod. ul. Bezručova, Svobody - č.p. v příloze (PDF 348 KB)
č.197
15.9. – 5.10.
Společné rozhodnutí: Propojení ulic Šebkova a Levohradecká v Roztokách u Prahy (PDF 458 KB)
příloha [1] (PDF 459 KB)
č.196
15.9. – 3.10.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 10.10.2023 8-16 hod. ul. Puchmajerova, Jungmannova, Nad Čakovem - č.p. v příloze (PDF 129 KB)
č.195
15.9. – 11.10.
Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn Z 3796, Z 3834 a Z 3835 vlny 32 (PDF 254 KB)
č.194
15.9. – 26.10.
VV - Vyrozumění o výši nedoplatku na místním poplatku (odpady, psi) daňových subjektů s pobytem na ohlašovně Nám. 5 května 2, Roztoky (PDF 243 KB)
č.193
15.9. – 18.10.
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 10 a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj (PDF 243 KB)
č.192
15.9. – 26.10.
Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 18 a VVURÚ (PDF 310 KB)
č.191
15.9. – 3.10.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 9.10.2023 8:00-16:00 hod. ul. Olbrachtova - č.p. v příloze (PDF 129 KB)
č.187
12.9. – 10.10.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 3.10.2023 10:00-14:00 hod. ul: Tichého, V Solníkách, Čáslavského - č.p. v příloze (PDF 353 KB)
č.186
12.9. – 4.10.
VV - "Návrh regulačního plánu Solníky pro veřejné řízení" (PDF 334 KB)
č.185
8.9. – 18.10.
DO_CR_94 EX 4941/06-291 dražební vyhláška k nemovitosti (PDF 240 KB)
č.184
6.9. – 12.10.
VV - Výzva k vyzvednutí písemnosti - Suchý Filip (PDF 38 KB)
č.182
4.9. – 6.10.
Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 29 a VVURÚ (PDF 317 KB)
č.179
1.9. – 11.10.
Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 38 (PDF 336 KB)
č.178
1.9. – 11.10.
Schválený závěrečný účet za rok 2022 (PDF 13.56 MB)
č.159
28.6. – 1.7. 2024
Roztoky, Neznámý vlastník - stav k 1.2.2023 (PDF 743 KB)
příloha [1] (PDF 33 KB)
příloha [2] (PDF 379 KB)
č.84
2.3. – 2.1. 2024
Schválený rozpočet města Roztoky na rok 2023 (PDF 5.09 MB)
č.12
5.1. – 31.12.
Schválený střednědobý výhled města Roztoky na roky 2024-2025 (PDF 2.00 MB)
č.11
5.1. – 31.12.
Schválený rozpočet MŠ Spěšného pro rok 2023 (PDF 462 KB)
č.10
5.1. – 31.12.
Schválený rozpočet MŠ Přemyslovská pro rok 2023 (PDF 502 KB)
č.9
5.1. – 31.12.
Schválený rozpočet MŠ Havlíčkova pro rok 2023 (PDF 499 KB)
č.8
5.1. – 31.12.
Schválený rozpočet ZUŠ Roztoky pro rok 2023 (PDF 339 KB)
č.7
5.1. – 31.12.
Rozpočet ZŠ Zdenky Braunerové Roztoky na rok 2023 a výhled 2024-2025 (PDF 224 KB)
č.6
5.1. – 31.12.
Finanční plán Technických služeb města Roztoky pro rok 2023 (PDF 616 KB)
č.5
5.1. – 31.12.
Opatření obecné povahy 1/2022 (PDF 441 KB)
č.233
7.11. 2022 – 1.1. 2024
Opatření obecné povahy 1/2021 (PDF 358 KB)
příloha [1] (PDF 1.84 MB)
č.145
14.9. 2021 – 9.6. 2024