Úřední deska

název evidenční číslo
jednací číslo
vyvěšeno
platnost do
Pozvánka na zastupitelstvo města dne 28.2.2024 (PDF 186 KB)
č.29
20.2. – 29.2.
Draž.vyhl. - Černý Z. prodej NEMOVITOST 191EX 783/23-49 EL (PDF 219 KB)
č.28
19.2. – 9.4.
Usnesení rady města Roztoky 14.2.2024 (PDF 282 KB)
č.27
16.2. – 4.3.
Oznámení města Roztoky ve věci záměru pronájmu nebyt.p. p.č. 1527/14 v k.ú. Roztoky u Prahy (PDF 702 KB)
č.26
16.2. – 4.3.
Oznámení města Roztoky ve věci záměru pronájmu části p.p.č. 2521/1 v k.ú. Roztoky u Prahy (PDF 543 KB)
č.25
15.2. – 4.3.
Oznámení města Roztoky ve věci záměru pronájmu částí p.p.č. 1006/5,8 v k.ú. Roztoky u Prahy (PDF 536 KB)
č.24
15.2. – 4.3.
Oznámení města Roztoky ve věci záměru uzavření dodatku k nájemní smlouvě - nebyt.prostor č.104, Havlíčkova 713 (PDF 204 KB)
č.23
9.2. – 26.2.
MHMP: Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny Z 3214 vlny 14 ÚP SÚ HMP a VVURÚoprava (PDF 549 KB)
č.20
5.2. – 22.3.
MHMP - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 2984/09 ÚP SÚ HMP a VVURÚ (PDF 238 KB)
č.19
4.2. – 12.3.
MHMP - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3083/00 ÚP SÚ HMP a VVURÚ (PDF 286 KB)
č.18
4.2. – 13.3.
MHMP - Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn Z 3122/11 a Z 3123/11 vlny 11 ÚP SÚ HMP a VVURÚ (PDF 225 KB)
č.17
4.2. – 12.3.
PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 6.3.2024 9-12 hod.: ul. Svobody, Na Sekeře, Plzeňská - č.p. v příloze (PDF 335 KB)
č.22
2.2. – 6.3.
EX 01336/22: Usnesení č.j.: 171EX01336/22-109 (PDF 449 KB)
č.13
26.1. – 28.2.
MHMP - Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 04 úprav ÚP SÚ HMP (PDF 239 KB)
č.4
7.1. – 22.2.
Oznámení o společném jednání o návrzích změn Z 2841/00 a Z 2932/00 vlny V (PDF 445 KB)
č.5
7.1. – 22.2.
Opatření obecné povahy 1/2021 (PDF 358 KB)
příloha [1] (PDF 1.84 MB)
č.145
14.9. 2021 – 9.6.