Czech POINT

Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ze strany veřejné správy. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují výpisy z těchto evidencí:

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí
  • Rejstřík trestů
  • Výpis bodového hodnocení řidiče

Pro splnění vašeho požadavku si připravte údaje podle následující tabulky:

evidence

potřebné údaje

kde

Obchodní rejstřík

IČ subjektu

hlavní budova, informační kancelář
zadní budova,
odbor vnitřních a sociálních věcí

Živnostenský rejstřík

IČ podnikatele / fyzické osoby

hlavní budova, informační kancelář,
zadní budova,
odbor vnitřních a sociálních věcí

Katastr nemovitostí

Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví
Číslo LV zjistíte případně zde

hlavní budova, informační kancelář,
zadní budova,
odbor vnitřních a sociálních věcí

Rejstřík trestů

viz níže

hlavní budova, informační kancelář,
zadní budova,
odbor vnitřních a sociálních věcí

Výpis bodového hodnocení řidiče OP + 100,- Kč hlavní budova, informační kancelář,
zadní budova, odbor vnitřních a sociálních věcí

Pro vydání ověřeného výpisů z Rejstříku trestů je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti si s sebou přineste občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z Rejstříku trestů je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z Rejstříku trestů v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Czech POINT najdete v Roztokách na Městském úřadu - Odbor kancelář vedení města (hlavní budova - informační kancelář, Nám. 5. května 2 ) a Odbor vnitřních a sociálních věcí (zadní budova, Jungmannova 1020). Je možné si požádat o výpis z Katastru nemovitostí, výpisy z Rejstříku trestů, Obchodního rejstříku a ze Živnostenského registru. Služba je zpoplatněna, za výpisy z Katastru nemovitosti, z Obchodního rejstříku a ze Živnostenského registru činí poplatek 100 Kč za první stránku, 50 Kč za každou další. U výpisu z Rejstříku trestů činí poplatek 100 Kč za jeden výpis.