Rozpočet a veřejné zakázky

Snažíme se dosáhnout maximální míry transparentnosti, protože ta vede jednak k značným úsporám veřejných prostředků, jednak k větší informovanosti veřejnosti a její kontrole volených představitelů města a úředníků. Proto hospodaření a zadávání veřejných zakázek zveřejňujeme.

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se řídí vnitřní směrnicí „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ jejíž platné znění naleznete v přehledu vnitřních směrnic města.

Všechny veřejné zakázky nad 100.000,- Kč (u stavebních prací nad 250.000,- Kč) zveřejňujeme na našich webových stránkách a dalších serverech, které jsou k tomu určeny. Počínaje dnem 15.2. 2017 byla z legislativních důvodů ukončena platnost profilu zadavatele vedeného na stránkách města Roztoky. Od tohoto data jsou veřejné zakázky zveřejňovány na novém profilu zadavatele na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-roztoky

Ačkoli to není naší povinností, zveřejňujeme nejdůležitější smlouvy města v Centrálním registru smluv a také na stránkách města v záložce Smlouvy.

Město Roztoky má zřízen transparentní účet.