Nemovitý majetek města

Seznam pozemků města

Katastrální území Roztoky u Prahy

KN parcela m2 druh využití
8 8 369 ostatní plocha ostatní komunikace
9 9 901 ostatní plocha neplodná půda
16/2 16/2 98 ostatní plocha neplodná půda
20/5 20/5 189 ostatní plocha ostatní komunikace
21/2 21/2 284 ostatní plocha ostatní komunikace
35 35 685 ostatní plocha ostatní komunikace
36 36 222 ostatní plocha ostatní komunikace
37 37 1 420 ostatní plocha ostatní komunikace
67 67 585 ostatní plocha ostatní komunikace
69/1 69/1 6 802 ostatní plocha ostatní komunikace
69/2 69/2 16 ostatní plocha manipulační plocha
69/3 69/3 53 ostatní plocha manipulační plocha
69/4 69/4 26 ostatní plocha manipulační plocha
78/1 78/1 794 ostatní plocha manipulační plocha
78/2 78/2 5 ostatní plocha manipulační plocha
78/3 78/3 3 ostatní plocha manipulační plocha
80 80 764 zahrada  
82/8 82/8 33 zastavěná plocha a nádvoří  
82/16 82/16 107 ostatní plocha neplodná půda
82/19 82/19 1 ostatní plocha neplodná půda
82/21 82/21 292 ostatní plocha neplodná půda
82/22 82/22 6 ostatní plocha neplodná půda
82/23 82/23 41 ostatní plocha neplodná půda
82/24 82/24 331 ostatní plocha neplodná půda
82/25 82/25 22 zastavěná plocha a nádvoří  
95 95 145 ostatní plocha ostatní komunikace
98 98 202 ostatní plocha neplodná půda
99/7 99/7 686 ostatní plocha ostatní komunikace
99/8 99/8 2 044 ostatní plocha ostatní komunikace
99/9 99/9 28 ostatní plocha ostatní komunikace
99/10 99/10 2 046 ostatní plocha ostatní komunikace
99/11 99/11 1 809 ostatní plocha ostatní komunikace
99/12 99/12 9 ostatní plocha ostatní komunikace
100 100 530 zastavěná plocha a nádvoří  
105 105 258 zahrada  
106/3 106/3 1 218 ostatní plocha ostatní komunikace
109 109 42 zahrada  
117 117 583 zahrada  
119/1 119/1 927 zahrada  
119/2 119/2 361 zastavěná plocha a nádvoří  
119/3 119/3 383 zastavěná plocha a nádvoří  
122 122 632 zastavěná plocha a nádvoří  
127 127 583 ostatní plocha ostatní komunikace
142 142 4 682 ostatní plocha ostatní komunikace
154 154 1 137 ostatní plocha ostatní komunikace
180 180 2 742 ostatní plocha ostatní komunikace
194 194 870 ostatní plocha ostatní komunikace
222/2 222/2 174 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště
244 244 456 zastavěná plocha a nádvoří  
245 245 7 701 ostatní plocha ostatní komunikace
250 250 116 zahrada  
257 257 49 zahrada  
271 271 451 zastavěná plocha a nádvoří  
283 283 267 ostatní plocha ostatní komunikace
307/1 307/1 1 739 ostatní plocha ostatní komunikace
307/2 307/2 165 ostatní plocha ostatní komunikace
318 318 17 zahrada  
319 319 322 zahrada  
336/1 336/1 545 zastavěná plocha a nádvoří  
336/2 336/2 1 322 ostatní plocha jiná plocha
341 341 820 ostatní plocha ostatní komunikace
342/1 342/1 12 361 ostatní plocha ostatní komunikace
342/2 342/2 139 ostatní plocha ostatní komunikace
342/5 342/5 478 ostatní plocha ostatní komunikace
342/6 342/6 601 ostatní plocha ostatní komunikace
342/7 342/7 997 ostatní plocha ostatní komunikace
342/9 342/9 167 ostatní plocha ostatní komunikace
342/10 342/10 124 ostatní plocha ostatní komunikace
342/12 342/12 225 ostatní plocha ostatní komunikace
344/1 344/1 793 ostatní plocha ostatní komunikace
344/2 344/2 228 ostatní plocha ostatní komunikace
344/4 344/4 1 166 ostatní plocha ostatní komunikace
361/1 361/1 169 zahrada  
407 407 1 180 ostatní plocha ostatní komunikace
432/1 432/1 5 070 ostatní plocha ostatní komunikace
450 450 127 zastavěná plocha a nádvoří  
451 451 134 zastavěná plocha a nádvoří  
452/1 452/1 2 442 ostatní plocha zeleň
452/6 452/6 14 zastavěná plocha a nádvoří  
452/7 452/7 30 ostatní plocha jiná plocha
474 474 897 ostatní plocha ostatní komunikace
503 503 3 439 ostatní plocha ostatní komunikace
527/1 527/1 3 328 ostatní plocha ostatní komunikace
552/1 552/1 1 230 ostatní plocha ostatní komunikace
552/2 552/2 426 ostatní plocha ostatní komunikace
601 601 1 020 ostatní plocha ostatní komunikace
608 608 20 zastavěná plocha a nádvoří  
623/1 623/1 2 410 ostatní plocha ostatní komunikace
623/16 623/16 345 ostatní plocha ostatní komunikace
624 624 590 ostatní plocha ostatní komunikace
636 636 12 zastavěná plocha a nádvoří  
648 648 1 229 ostatní plocha ostatní komunikace
689 689 997 ostatní plocha ostatní komunikace
711 711 3 758 ostatní plocha ostatní komunikace
730/1 730/1 439 zahrada  
730/2 730/2 229 zastavěná plocha a nádvoří  
731/1 731/1 621 zahrada  
731/2 731/2 220 zastavěná plocha a nádvoří  
733/1 733/1 491 zahrada  
733/2 733/2 229 zastavěná plocha a nádvoří  
740/1 740/1 417 zahrada  
740/2 740/2 218 zastavěná plocha a nádvoří  
741 741 2 106 ostatní plocha ostatní komunikace
761/1 761/1 549 zahrada  
762/1 762/1 376 orná půda  
762/4 762/4 108 orná půda  
763/1 763/1 370 zahrada  
763/4 763/4 107 zahrada  
764/1 764/1 386 zahrada  
764/3 764/3 107 zahrada  
766/1 766/1 483 zahrada  
769 769 2 071 ostatní plocha ostatní komunikace
772 772 754 ostatní plocha zeleň
777/2 777/2 2 291 zahrada  
783/2 783/2 261 ostatní plocha jiná plocha
784/2 784/2 280 ostatní plocha jiná plocha
785 785 640 ostatní plocha jiná plocha
788 788 14 227 ostatní plocha ostatní komunikace
789/1 789/1 546 ostatní plocha zeleň
796/2 796/2 18 ostatní plocha jiná plocha
796/3 796/3 18 ostatní plocha jiná plocha
796/4 796/4 12 ostatní plocha jiná plocha
796/7 796/7 495 ostatní plocha jiná plocha
797/5 797/5 481 ostatní plocha jiná plocha
810 810 15 017 ostatní plocha ostatní komunikace
847/5 847/5 20 zastavěná plocha a nádvoří  
848 848 635 ostatní plocha ostatní komunikace
856/1 856/1 1 956 ostatní plocha ostatní komunikace
856/2 856/2 71 ostatní plocha ostatní komunikace
856/3 856/3 70 ostatní plocha ostatní komunikace
863 863 2 226 ostatní plocha ostatní komunikace
872 872 661 orná půda  
873 873 410 orná půda  
881 881 897 zahrada  
882 882 725 orná půda  
887 887 837 ostatní plocha ostatní komunikace
888 888 852 zahrada  
889 889 1 037 orná půda  
890 890 846 orná půda  
892 892 911 orná půda  
895 895 432 zahrada  
896 896 1 665 ostatní plocha ostatní komunikace
911 911 2 832 ostatní plocha ostatní komunikace
919 919 386 ostatní plocha ostatní komunikace
927/1 927/1 1 593 ostatní plocha ostatní komunikace
940/1 940/1 873 ostatní plocha ostatní komunikace
940/2 940/2 468 ostatní plocha ostatní komunikace
940/6 940/6 24 ostatní plocha ostatní komunikace
940/7 940/7 14 ostatní plocha ostatní komunikace
941 941 9 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště
942 942 527 ostatní plocha neplodná půda
943/1 943/1 1 113 ostatní plocha ostatní komunikace
970 970 9 zahrada  
997 997 3 192 ostatní plocha ostatní komunikace
998 998 1 091 ostatní plocha ostatní komunikace
1000/3 1000/3 498 zahrada  
1005/1 1005/1 248 ostatní plocha ostatní komunikace
1005/2 1005/2 192 ostatní plocha ostatní komunikace
1006/3 1006/3 5 163 ostatní plocha ostatní komunikace
1006/4 1006/4 49 ostatní plocha ostatní komunikace
1006/5 1006/5 82 ostatní plocha ostatní komunikace
1006/7 1006/7 476 ostatní plocha ostatní komunikace
1021 1021 645 ostatní plocha ostatní komunikace
1035/1 1035/1 785 ostatní plocha ostatní komunikace
1035/2 1035/2 31 ostatní plocha ostatní komunikace
1052 1052 1 283 ostatní plocha ostatní komunikace
1053/1 1053/1 307 ostatní plocha ostatní komunikace
1053/2 1053/2 284 ostatní plocha ostatní komunikace
1062/8 1062/8 318 trvalý travní porost  
1069 1069 101 zahrada  
1072 1072 271 zahrada  
1073/2 1073/2 442 ostatní plocha silnice
1073/6 1073/6 182 ostatní plocha silnice
1073/8 1073/8 33 ostatní plocha silnice
1073/14 1073/14 18 ostatní plocha silnice
1073/15 1073/15 17 ostatní plocha silnice
1073/16 1073/16 20 ostatní plocha silnice
1073/17 1073/17 8 ostatní plocha silnice
1073/18 1073/18 29 ostatní plocha silnice
1073/19 1073/19 54 ostatní plocha silnice
1073/21 1073/21 159 ostatní plocha silnice
1073/22 1073/22 507 ostatní plocha silnice
1073/23 1073/23 550 ostatní plocha silnice
1073/25 1073/25 107 ostatní plocha silnice
1073/26 1073/26 577 ostatní plocha silnice
1073/27 1073/27 42 ostatní plocha silnice
1073/28 1073/28 6 ostatní plocha silnice
1073/31 1073/31 92 ostatní plocha silnice
1076/1 1076/1 181 ostatní plocha ostatní komunikace
1076/4 1076/4 56 ostatní plocha ostatní komunikace
1076/5 1076/5 25 ostatní plocha ostatní komunikace
1076/6 1076/6 104 ostatní plocha ostatní komunikace
1076/7 1076/7 46 ostatní plocha ostatní komunikace
1081 1081 9 ostatní plocha jiná plocha
1085 1085 459 ostatní plocha ostatní komunikace
1088/2 1088/2 239 orná půda  
1104/1 1104/1 389 ostatní plocha ostatní komunikace
1104/2 1104/2 39 ostatní plocha ostatní komunikace
1155/1 1155/1 2 594 ostatní plocha ostatní komunikace
1185 1185 685 ostatní plocha ostatní komunikace
1197 1197 886 ostatní plocha ostatní komunikace
1214 1214 1 029 ostatní plocha ostatní komunikace
1215 1215 1 371 ostatní plocha ostatní komunikace
1216 1216 1 026 ostatní plocha ostatní komunikace
1229 1229 49 zastavěná plocha a nádvoří  
1232/1 1232/1 1 428 ostatní plocha zeleň
1232/4 1232/4 23 ostatní plocha jiná plocha
1232/5 1232/5 23 ostatní plocha jiná plocha
1232/6 1232/6 23 zastavěná plocha a nádvoří  
1232/7 1232/7 23 zastavěná plocha a nádvoří  
1232/8 1232/8 23 zastavěná plocha a nádvoří  
1232/9 1232/9 23 zastavěná plocha a nádvoří  
1232/10 1232/10 23 zastavěná plocha a nádvoří  
1232/11 1232/11 23 zastavěná plocha a nádvoří  
1232/16 1232/16 466 ostatní plocha zeleň
1232/22 1232/22 23 zastavěná plocha a nádvoří  
1232/23 1232/23 24 zastavěná plocha a nádvoří  
1238 1238 526 ostatní plocha ostatní komunikace
1254/3 1254/3 225 ostatní plocha ostatní komunikace
1257/2 1257/2 203 ostatní plocha ostatní komunikace
1257/3 1257/3 46 ostatní plocha jiná plocha
1257/4 1257/4 71 ostatní plocha ostatní komunikace
1257/11 1257/11 224 ostatní plocha ostatní komunikace
1258 1258 487 ostatní plocha ostatní komunikace
1259 1259 803 ostatní plocha ostatní komunikace
1269/1 1269/1 3 118 ostatní plocha zeleň
1269/2 1269/2 19 zastavěná plocha a nádvoří  
1269/8 1269/8 20 zastavěná plocha a nádvoří  
1269/9 1269/9 26 zastavěná plocha a nádvoří  
1269/17 1269/17 21 zastavěná plocha a nádvoří  
1269/20 1269/20 23 zastavěná plocha a nádvoří  
1270 1270 313 zastavěná plocha a nádvoří  
1271 1271 503 zahrada  
1286/3 1286/3 22 ostatní plocha zeleň
1286/4 1286/4 22 ostatní plocha zeleň
1286/5 1286/5 22 zastavěná plocha a nádvoří  
1286/6 1286/6 22 zastavěná plocha a nádvoří  
1286/7 1286/7 22 zastavěná plocha a nádvoří  
1286/8 1286/8 22 zastavěná plocha a nádvoří  
1286/9 1286/9 23 zastavěná plocha a nádvoří  
1286/10 1286/10 1 876 ostatní plocha zeleň
1290 1290 2 223 ostatní plocha ostatní komunikace
1291/1 1291/1 379 zastavěná plocha a nádvoří  
1291/2 1291/2 527 ostatní plocha ostatní dopravní plocha
1291/3 1291/3 334 ostatní plocha ostatní dopravní plocha
1291/5 1291/5 20 ostatní plocha ostatní dopravní plocha
1292/1 1292/1 1 266 zastavěná plocha a nádvoří  
1292/2 1292/2 2 350 ostatní plocha zeleň
1292/3 1292/3 563 orná půda  
1293 1293 172 zastavěná plocha a nádvoří  
1294 1294 820 ostatní plocha jiná plocha
1299 1299 1 538 ostatní plocha ostatní komunikace
1300 1300 1 087 zastavěná plocha a nádvoří  
1301/1 1301/1 10 986 zahrada  
1301/2 1301/2 720 zastavěná plocha a nádvoří  
1309 1309 833 ostatní plocha ostatní komunikace
1319 1319 2 389 ostatní plocha ostatní komunikace
1342 1342 81 zastavěná plocha a nádvoří  
1343 1343 569 zahrada  
1350/1 1350/1 1 001 ostatní plocha zeleň
1350/4 1350/4 16 zastavěná plocha a nádvoří  
1357 1357 859 zahrada  
1378 1378 91 zahrada  
1381 1381 58 zahrada  
1384 1384 83 zahrada  
1401 1401 740 ostatní plocha ostatní komunikace
1450 1450 2 226 ostatní plocha ostatní komunikace
1475 1475 5 698 ostatní plocha ostatní komunikace
1476 1476 1 689 ostatní plocha ostatní komunikace
1491/1 1491/1 1 144 ostatní plocha neplodná půda
1505/1 1505/1 647 ostatní plocha ostatní komunikace
1519/2 1519/2 2 424 ostatní plocha zeleň
1519/3 1519/3 247 ostatní plocha zeleň
1519/4 1519/4 11 zastavěná plocha a nádvoří  
1519/9 1519/9 126 ostatní plocha zeleň
1519/10 1519/10 40 ostatní plocha zeleň
1519/11 1519/11 146 ostatní plocha zeleň
1519/12 1519/12 112 ostatní plocha zeleň
1519/13 1519/13 6 ostatní plocha zeleň
1520/2 1520/2 1 920 ostatní plocha neplodná půda
1520/4 1520/4 89 ostatní plocha neplodná půda
1521 1521 852 ostatní plocha zeleň
1523/1 1523/1 1 102 ostatní plocha ostatní komunikace
1523/2 1523/2 4 449 ostatní plocha ostatní komunikace
1524 1524 37 ostatní plocha jiná plocha
1525 1525 846 ostatní plocha ostatní komunikace
1526/1 1526/1 5 208 ostatní plocha zeleň
1526/2 1526/2 693 ostatní plocha zeleň
1526/4 1526/4 34 ostatní plocha zeleň
1526/5 1526/5 1 068 ostatní plocha zeleň
1526/6 1526/6 34 ostatní plocha zeleň
1526/7 1526/7 691 ostatní plocha zeleň
1526/8 1526/8 192 ostatní plocha zeleň
1526/9 1526/9 28 ostatní plocha zeleň
1526/10 1526/10 53 ostatní plocha zeleň
1526/11 1526/11 1 480 ostatní plocha zeleň
1526/13 1526/13 786 ostatní plocha zeleň
1527/8 1527/8 81 ostatní plocha ostatní komunikace
1527/11 1527/11 51 ostatní plocha ostatní komunikace
1569/1 1569/1 3 704 ostatní plocha ostatní komunikace
1569/2 1569/2 39 zastavěná plocha a nádvoří  
1569/3 1569/3 65 ostatní plocha ostatní komunikace
1569/4 1569/4 21 ostatní plocha ostatní komunikace
1569/5 1569/5 59 ostatní plocha ostatní komunikace
1569/6 1569/6 14 ostatní plocha ostatní komunikace
1569/7 1569/7 102 ostatní plocha ostatní komunikace
1569/8 1569/8 8 ostatní plocha ostatní komunikace
1569/9 1569/9 320 ostatní plocha ostatní komunikace
1569/10 1569/10 661 ostatní plocha ostatní komunikace
1569/12 1569/12 107 ostatní plocha ostatní komunikace
1569/13 1569/13 104 ostatní plocha ostatní komunikace
1569/14 1569/14 74 ostatní plocha ostatní komunikace
1569/16 1569/16 339 ostatní plocha ostatní komunikace
1569/17 1569/17 479 ostatní plocha ostatní komunikace
1569/18 1569/18 497 ostatní plocha ostatní komunikace
1570 1570 1 051 ostatní plocha ostatní komunikace
1571 1571 1 747 ostatní plocha ostatní komunikace
1621 1621 788 ostatní plocha ostatní komunikace
1631 1631 861 ostatní plocha ostatní komunikace
1654 1654 4 237 ostatní plocha ostatní komunikace
1666 1666 551 ostatní plocha ostatní komunikace
1700 1700 481 ostatní plocha ostatní komunikace
1709 1709 519 ostatní plocha ostatní komunikace
1726/1 1726/1 1 231 ostatní plocha ostatní komunikace
1726/2 1726/2 428 ostatní plocha ostatní komunikace
1726/3 1726/3 1 219 ostatní plocha ostatní komunikace
1726/4 1726/4 350 ostatní plocha ostatní komunikace
1743 1743 3 040 ostatní plocha ostatní komunikace
1744/1 1744/1 62 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha
1774/1 1774/1 192 ostatní plocha ostatní komunikace
1774/2 1774/2 4 ostatní plocha ostatní komunikace
1830/1 1830/1 2 038 ostatní plocha ostatní komunikace
1830/2 1830/2 95 ostatní plocha ostatní komunikace
1839 1839 367 ostatní plocha ostatní komunikace
1858/4 1858/4 32 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha
1870/2 1870/2 132 trvalý travní porost  
1870/4 1870/4 20 trvalý travní porost  
1870/5 1870/5 1 trvalý travní porost  
1917 1917 720 ostatní plocha ostatní komunikace
1918/1 1918/1 1 549 ostatní plocha ostatní komunikace
1918/2 1918/2 753 ostatní plocha ostatní komunikace
1918/5 1918/5 323 ostatní plocha ostatní komunikace
1918/6 1918/6 34 ostatní plocha ostatní komunikace
1919 1919 351 ostatní plocha ostatní komunikace
1958 1958 594 ostatní plocha ostatní komunikace
1981/1 1981/1 8485 ostatní plocha ostatní komunikace
1981/3 1981/3 197 ostatní plocha ostatní komunikace
1981/4 1981/4 171 ostatní plocha ostatní komunikace
2045 2045 2796 ostatní plocha ostatní komunikace
2059 2059 777 ostatní plocha ostatní komunikace
2098 2098 1988 ostatní plocha ostatní komunikace
2123/2 2123/2 22 ostatní plocha neplodná půda
2123/3 2123/3 64 ostatní plocha neplodná půda
2123/5 2123/5 568 ostatní plocha neplodná půda
2123/6 2123/6 64 ostatní plocha neplodná půda
2123/7 2123/7 368 ostatní plocha neplodná půda
2123/9 2123/9 771 ostatní plocha neplodná půda
2123/10 2123/10 19 ostatní plocha neplodná půda
2123/11 2123/11 10 ostatní plocha neplodná půda
2123/12 2123/12 241 ostatní plocha neplodná půda
2123/13 2123/13 232 ostatní plocha neplodná půda
2124/5 2124/5 29 ostatní plocha jiná plocha
2138/2 2138/2 706 lesní pozemek  
2151/1 2151/1 970 zastavěná plocha a nádvoří  
2152 2152 976 zahrada  
2153/8 2153/8 685 zahrada  
2154 2154 1 088 zastavěná plocha a nádvoří  
2157/1 2157/1 13 925 ostatní plocha ostatní komunikace
2157/2 2157/2 402 ostatní plocha ostatní komunikace
2157/3 2157/3 557 ostatní plocha ostatní dopravní plocha
2166 2166 17 zastavěná plocha a nádvoří  
2191 2191 309 zastavěná plocha a nádvoří  
2192 2192 294 zastavěná plocha a nádvoří  
2194/4 2194/4 442 ostatní plocha zeleň
2196 2196 62 ostatní plocha ostatní komunikace
2201/1 2201/1 704 zahrada  
2207/4 2207/4 299 zahrada  
2207/5 2207/5 193 zahrada  
2207/14 2207/14 284 zahrada  
2207/15 2207/15 60 ostatní plocha manipulační plocha
2207/16 2207/16 165 zahrada  
2207/17 2207/17 118 zahrada  
2249 2249 1 361 ostatní plocha ostatní komunikace
2278 2278 110 zahrada  
2284 2284 202 ostatní plocha ostatní komunikace
2285 2285 135 ostatní plocha ostatní komunikace
2290 2290 605 ostatní plocha ostatní komunikace
2291 2291 263 ostatní plocha ostatní komunikace
2293 2293 4 185 ostatní plocha zeleň
2301 2301 221 ostatní plocha ostatní komunikace
2304 2304 37 zahrada  
2316 2316 61 zahrada  
2319 2319 30 zahrada  
2322 2322 28 zahrada  
2329 2329 2 202 zahrada  
2331/1 2331/1 503 ostatní plocha ostatní komunikace
2341/4 2341/4 44 zahrada  
2345 2345 349 ostatní plocha ostatní komunikace
2366/2 2366/2 34 zahrada  
2367/5 2367/5 149 vodní plocha zamokřená plocha
2367/6 2367/6 73 ostatní plocha jiná plocha
2368 2368 225 ostatní plocha ostatní komunikace
2371/9 2371/9 438 lesní pozemek  
2371/13 2371/13 106 lesní pozemek  
2372 2372 666 ostatní plocha ostatní komunikace
2373 2373 8 417 ostatní plocha ostatní komunikace
2393/1 2393/1 186 ostatní plocha ostatní komunikace
2393/2 2393/2 158 ostatní plocha ostatní komunikace
2398/3 2398/3 8 ostatní plocha neplodná půda
2398/7 2398/7 240 ostatní plocha neplodná půda
2398/11 2398/11 51 ostatní plocha neplodná půda
2398/14 2398/14 290 ostatní plocha neplodná půda
2398/15 2398/15 3 463 ostatní plocha neplodná půda
2398/16 2398/16 70 ostatní plocha neplodná půda
2398/22 2398/22 53 ostatní plocha neplodná půda
2398/29 2398/29 64 ostatní plocha neplodná půda
2398/30 2398/30 30 ostatní plocha neplodná půda
2398/32 2398/32 3 029 ostatní plocha neplodná půda
2399 2399 1 147 ostatní plocha ostatní komunikace
2406/1 2406/1 397 ostatní plocha ostatní komunikace
2406/3 2406/3 29 ostatní plocha ostatní komunikace
2406/4 2406/4 215 ostatní plocha ostatní komunikace
2408/2 2408/2 197 ostatní plocha neplodná půda
2411/26 2411/26 1 363 lesní pozemek  
2411/42 2411/42 147 lesní pozemek  
2415/3 2415/3 87 orná půda  
2415/5 2415/5 54 orná půda  
2417/9 2417/9 57 orná půda  
2417/10 2417/10 59 orná půda  
2417/11 2417/11 191 orná půda  
2417/13 2417/13 6 544 orná půda  
2417/16 2417/16 238 orná půda  
2417/19 2417/19 98 orná půda  
2417/20 2417/20 11 667 orná půda  
2417/21 2417/21 106 orná půda  
2418/4 2418/4 16 orná půda  
2418/6 2418/6 144 orná půda  
2418/12 2418/12 14 orná půda  
2418/13 2418/13 101 orná půda  
2419/12 2419/12 35 orná půda  
2419/13 2419/13 304 orná půda  
2419/15 2419/15 1 156 orná půda  
2419/16 2419/16 14 orná půda  
2419/20 2419/20 37 orná půda  
2419/21 2419/21 19 ostatní plocha ostatní komunikace
2423/8 2423/8 123 orná půda  
2423/12 2423/12 608 orná půda  
2423/13 2423/13 7 369 orná půda  
2423/14 2423/14 359 orná půda  
2423/15 2423/15 324 orná půda  
2423/16 2423/16 474 orná půda  
2424/1 2424/1 165 orná půda  
2424/2 2424/2 8 937 orná půda  
2425/3 2425/3 254 ostatní plocha ostatní komunikace
2425/5 2425/5 32 ostatní plocha ostatní komunikace
2425/7 2425/7 36 ostatní plocha ostatní komunikace
2425/8 2425/8 216 ostatní plocha ostatní komunikace
2425/9 2425/9 27 ostatní plocha ostatní komunikace
2425/10 2425/10 162 ostatní plocha ostatní komunikace
2425/13 2425/13 13 ostatní plocha ostatní komunikace
2425/14 2425/14 91 ostatní plocha ostatní komunikace
2426/6 2426/6 127 trvalý travní porost  
2428/5 2428/5 22 trvalý travní porost  
2429/8 2429/8 9 134 ostatní plocha dobývací prostor
2429/9 2429/9 329 ostatní plocha dobývací prostor
2429/14 2429/14 378 ostatní plocha dobývací prostor
2432/5 2432/5 184 lesní pozemek  
2432/6 2432/6 208 lesní pozemek  
2432/7 2432/7 109 lesní pozemek  
2432/8 2432/8 47 lesní pozemek  
2433/3 2433/3 71 ostatní plocha neplodná půda
2433/4 2433/4 288 ostatní plocha neplodná půda
2434 2434 986 ostatní plocha ostatní komunikace
2435/1 2435/1 63 ostatní plocha ostatní komunikace
2435/2 2435/2 7 ostatní plocha ostatní komunikace
2435/6 2435/6 193 ostatní plocha ostatní komunikace
2436/1 2436/1 267 ostatní plocha neplodná půda
2436/7 2436/7 10 ostatní plocha neplodná půda
2438/7 2438/7 6 orná půda  
2438/8 2438/8 117 orná půda  
2441/1 2441/1 15 067 orná půda  
2441/5 2441/5 20 orná půda  
2442/2 2442/2 6 151 lesní pozemek  
2443/3 2443/3 119 orná půda  
2443/4 2443/4 141 orná půda  
2443/5 2443/5 4 orná půda  
2443/6 2443/6 7 orná půda  
2443/7 2443/7 69 orná půda  
2443/8 2443/8 318 orná půda  
2443/9 2443/9 263 orná půda  
2443/10 2443/10 19 orná půda  
2443/12 2443/12 39 orná půda  
2443/14 2443/14 63 orná půda  
2443/18 2443/18 240 orná půda  
2443/28 2443/28 23 441 orná půda  
2443/242 2443/242 1 106 orná půda  
2443/254 2443/254 21 738 ostatní plocha ostatní komunikace
2443/255 2443/255 8 266 ostatní plocha ostatní komunikace
2443/256 2443/256 1 029 ostatní plocha ostatní komunikace
2443/259 2443/259 1 184 ostatní plocha ostatní komunikace
2443/298 2443/298 1 836 ostatní plocha ostatní komunikace
2443/303 2443/303 2 275 ostatní plocha ostatní komunikace
2443/361 2443/361 55 orná půda  
2443/442 2443/442 21 orná půda  
2444/1 2444/1 493 ostatní plocha ostatní komunikace
2444/2 2444/2 1 310 ostatní plocha ostatní komunikace
2444/9 2444/9 62 ostatní plocha ostatní komunikace
2445/2 2445/2 4 751 zahrada  
2445/3 2445/3 15 zastavěná plocha a nádvoří  
2445/4 2445/4 16 zastavěná plocha a nádvoří  
2445/5 2445/5 17 zastavěná plocha a nádvoří  
2445/6 2445/6 15 zastavěná plocha a nádvoří  
2445/7 2445/7 16 zastavěná plocha a nádvoří  
2446/2 2446/2 1 520 zahrada  
2446/3 2446/3 22 zastavěná plocha a nádvoří  
2446/6 2446/6 16 zastavěná plocha a nádvoří  
2446/7 2446/7 16 zastavěná plocha a nádvoří  
2446/8 2446/8 15 zastavěná plocha a nádvoří  
2452 2452 6 334 trvalý travní porost  
2454/3 2454/3 206 ostatní plocha neplodná půda
2455/5 2455/5 7 171 orná půda  
2455/6 2455/6 99 orná půda  
2455/7 2455/7 3 895 orná půda  
2457/6 2457/6 22 orná půda  
2462 2462 3 158 ostatní plocha manipulační plocha
2463/2 2463/2 29 lesní pozemek  
2463/3 2463/3 9 lesní pozemek  
2463/4 2463/4 387 lesní pozemek  
2463/5 2463/5 93 lesní pozemek  
2463/6 2463/6 33 lesní pozemek  
2463/7 2463/7 747 lesní pozemek  
2463/8 2463/8 2 lesní pozemek  
2463/9 2463/9 116 lesní pozemek  
2463/10 2463/10 265 lesní pozemek  
2463/14 2463/14 4 lesní pozemek  
2463/15 2463/15 73 798 lesní pozemek  
2463/17 2463/17 656 lesní pozemek  
2463/18 2463/18 41 lesní pozemek  
2463/21 2463/21 163 lesní pozemek  
2463/23 2463/23 19 901 lesní pozemek  
2463/33 2463/33 74 lesní pozemek  
2463/36 2463/36 35 lesní pozemek  
2463/43 2463/43 49 lesní pozemek  
2465 2465 894 ostatní plocha neplodná půda
2474 2474 8 476 ostatní plocha ostatní komunikace
2486 2486 274 lesní pozemek  
2487 2487 484 lesní pozemek  
2506/23 2506/23 40 zahrada  
2509 2509 303 lesní pozemek  
2511 2511 303 lesní pozemek  
2513 2513 307 lesní pozemek  
2514/1 2514/1 331 lesní pozemek  
2514/3 2514/3 393 lesní pozemek  
2518/1 2518/1 2 250 ostatní plocha neplodná půda
2519 2519 335 ostatní plocha neplodná půda
2520 2520 544 ostatní plocha ostatní komunikace
2521/1 2521/1 10 855 trvalý travní porost  
2526/3 2526/3 419 lesní pozemek  
2529 2529 413 zahrada  
2533 2533 28 zastavěná plocha a nádvoří  
2534 2534 32 zastavěná plocha a nádvoří  
2535 2535 995 lesní pozemek  
2546 2546 827 ostatní plocha ostatní komunikace
2547/1 2547/1 8 223 ovocný sad  
2547/2 2547/2 18 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/3 2547/3 18 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/4 2547/4 18 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/5 2547/5 18 ostatní plocha jiná plocha
2547/6 2547/6 18 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/7 2547/7 18 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/8 2547/8 18 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/9 2547/9 18 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/10 2547/10 18 ostatní plocha jiná plocha
2547/11 2547/11 18 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/12 2547/12 18 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/13 2547/13 18 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/14 2547/14 18 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/15 2547/15 18 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/16 2547/16 18 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/17 2547/17 18 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/18 2547/18 18 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/19 2547/19 18 ostatní plocha jiná plocha
2547/20 2547/20 18 ostatní plocha jiná plocha
2547/21 2547/21 18 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/22 2547/22 30 ostatní plocha jiná plocha
2547/23 2547/23 18 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/24 2547/24 18 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/25 2547/25 18 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/26 2547/26 18 ostatní plocha jiná plocha
2547/27 2547/27 18 ostatní plocha jiná plocha
2547/28 2547/28 18 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/29 2547/29 18 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/30 2547/30 18 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/31 2547/31 18 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/32 2547/32 18 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/34 2547/34 28 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/35 2547/35 11 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/36 2547/36 16 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/37 2547/37 15 ostatní plocha jiná plocha
2547/38 2547/38 17 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/39 2547/39 16 ostatní plocha jiná plocha
2547/40 2547/40 18 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/41 2547/41 15 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/42 2547/42 10 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/43 2547/43 20 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/46 2547/46 1 zahrada  
2547/52 2547/52 76 zahrada  
2547/57 2547/57 23 zastavěná plocha a nádvoří  
2547/58 2547/58 940 ostatní plocha ostatní komunikace
2560/2 2560/2 305 zahrada  
2561/1          
2561/2 2561/2 275 ostatní plocha ostatní komunikace
2567 2567 3 609 orná půda  
2568 2568 1 082 ostatní plocha neplodná půda
2574/1 2574/1 9 858 lesní pozemek  
2574/2 2574/2 2 538 lesní pozemek  
2579 2579 2 400 trvalý travní porost  
2580 2580 2 010 ostatní plocha neplodná půda
2581 2581 45 ostatní plocha neplodná půda
2582 2582 287 ostatní plocha neplodná půda
2583 2583 151 ostatní plocha ostatní komunikace
2584 2584 1 902 ostatní plocha neplodná půda
2585 2585 1 461 zahrada  
2592/4 2592/4 105 zahrada  
2593 2593 1 308 trvalý travní porost  
2597 2597 821 ostatní plocha neplodná půda
2606 2606 2 586 ostatní plocha ostatní komunikace
2611/6 2611/6 560 ostatní plocha ostatní komunikace
2612 2612 1 605 ostatní plocha silnice
2629/8 2629/8 672 zahrada  
2630 2630 301 ostatní plocha manipulační plocha
2631/15 2631/15 1 174 zahrada  
2632/6 2632/6 50 trvalý travní porost  
2632/16 2632/16 88 orná půda  
2632/17 2632/17 137 orná půda  
2633/3 2633/3 357 ostatní plocha ostatní komunikace
2633/4 2633/4 102 ostatní plocha ostatní komunikace
2633/5 2633/5 1 207 ostatní plocha ostatní komunikace
2633/8 2633/8 434 ostatní plocha ostatní komunikace
2633/11 2633/11 290 ostatní plocha ostatní komunikace
2633/12 2633/12 129 ostatní plocha ostatní komunikace
2633/13 2633/13 564 ostatní plocha ostatní komunikace
2634/6 2634/6 246 ostatní plocha neplodná půda
2634/7 2634/7 9 ostatní plocha neplodná půda
2635/1 2635/1 1 431 ostatní plocha ostatní komunikace
2635/3 2635/3 53 ostatní plocha ostatní komunikace
2635/4 2635/4 35 ostatní plocha ostatní komunikace
2644 2644 854 ostatní plocha ostatní komunikace
2645 2645 1 225 ostatní plocha ostatní komunikace

Katastrální území Žalov

KN parcela m2 druh využití
2648 2648 94 zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr
2649 2649 3 502 ostatní plocha hřbitov, urnový háj
2650 2650 38 zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr
2651 2651 5 304 ostatní plocha ostatní komunikace
2654 2654 64 zahrada  
2655 2655 3 136 trvalý travní porost  
2657 2657 1 539 trvalý travní porost  
2658 2658 3 540 zahrada  
2672/2 2672/2 3 845 trvalý travní porost  
2682 2682 911 ostatní plocha ostatní komunikace
2703 2703 10 zastavěná plocha a nádvoří  
2704 2704 386 ostatní plocha neplodná půda
2705/1 2705/1 546 ostatní plocha ostatní komunikace
2728 2728 5 095 ostatní plocha ostatní komunikace
2729 2729 1 441 ostatní plocha neplodná půda
2730 2730 4 142 ostatní plocha ostatní komunikace
2731/1 2731/1 996 ostatní plocha ostatní komunikace
2731/4 2731/4 83 ostatní plocha ostatní komunikace
2739/1 2739/1 31 335 lesní pozemek  
2739/19 2739/19 21 lesní pozemek lesní pozemek, na kterém je budova
2739/21 2739/21 440 lesní pozemek  
2739/23 2739/23 77 lesní pozemek  
2739/24 2739/24 689 lesní pozemek  
2739/25 2739/25 1 036 lesní pozemek  
2739/26 2739/26 1 173 lesní pozemek  
2739/27 2739/27 1 037 lesní pozemek  
2740/2 2740/2 17 ostatní plocha neplodná půda
2740/6 2740/6 719 ostatní plocha neplodná půda
2740/7 2740/7 234 ostatní plocha neplodná půda
2740/9 2740/9 215 ostatní plocha neplodná půda
2740/10 2740/10 194 ostatní plocha neplodná půda
2743/4 2743/4 51 trvalý travní porost  
2743/7 2743/7 273 trvalý travní porost  
2745/1 2745/1 2 479 zahrada  
2752 2752 1 757 ostatní plocha ostatní komunikace
2753/1 2753/1 2 679 ostatní plocha manipulační plocha
2754/3 2754/3 1 167 ostatní plocha dráha
2754/4 2754/4 34 ostatní plocha dráha
2755 2755 101 zastavěná plocha a nádvoří  
2756/1 2756/1 2 113 zahrada  
2757/1 2757/1 2 322 ostatní plocha zeleň
2762 2762 808 zahrada  
2770 2770 158 zahrada  
2771 2771 752 trvalý travní porost  
2772/1 2772/1 32 552 lesní pozemek  
2780 2780 329 zahrada  
2783 2783 1 087 zahrada  
2790 2790 151 zahrada  
2793/1 2793/1 2 598 ostatní plocha ostatní komunikace
2793/3 2793/3 15 ostatní plocha jiná plocha
2793/6 2793/6 3 ostatní plocha ostatní komunikace
2797 2797 216 ostatní plocha ostatní komunikace
2804/3 2804/3 13 ostatní plocha neplodná půda
2809 2809 174 zahrada  
2814 2814 130 zahrada  
2825/1 2825/1 1019 ostatní plocha ostatní komunikace
2825/3 2825/3 1229 ostatní plocha ostatní komunikace
2825/6 2825/6 7 ostatní plocha ostatní komunikace
2825/7 2825/7 3 ostatní plocha ostatní komunikace
2825/8 2825/8 60 ostatní plocha ostatní komunikace
2825/10 2825/10 396 ostatní plocha ostatní komunikace
2825/16 2825/16 326 ostatní plocha ostatní komunikace
2825/21 2825/21 49 ostatní plocha ostatní komunikace
2825/22 2825/22 36 ostatní plocha ostatní komunikace
2825/23 2825/23 45 ostatní plocha ostatní komunikace
2825/24 2825/24 493 ostatní plocha ostatní komunikace
2858/2 2858/2 61 ostatní plocha ostatní komunikace
2858/3 2858/3 63 ostatní plocha ostatní komunikace
2858/4 2858/4 346 ostatní plocha ostatní komunikace
2858/5 2858/5 53 ostatní plocha ostatní komunikace
2858/6 2858/6 62 ostatní plocha ostatní komunikace
2910/1 2910/1 2513 ostatní plocha jiná plocha
2911 2911 37 zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr
2912 2912 8 zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr
2919 2919 326 ostatní plocha ostatní komunikace
2920 2920 177 ostatní plocha ostatní komunikace
2927/13 2927/13 374 ostatní plocha jiná plocha
2927/14 2927/14 4 613 ostatní plocha jiná plocha
2927/27 2927/27 74 zastavěná plocha a nádvoří  
2927/48 2927/48 5 zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr
2927/68 2927/68 1 ostatní plocha jiná plocha
2930/11 2930/11 28 orná půda  
2930/12 2930/12 36 orná půda  
2930/13 2930/13 109 orná půda  
2930/15 2930/15 2 orná půda  
2930/16 2930/16 13 orná půda  
2931/2 2931/2 46 zahrada  
2931/3 2931/3 45 zahrada  
2933/3 2933/3 3 111 ostatní plocha ostatní komunikace
2934/1 2934/1 1 012 orná půda  
2945/1 2945/1 814 ostatní plocha ostatní komunikace
2945/2 2945/2 19 ostatní plocha ostatní komunikace
2961 2961 537 ostatní plocha ostatní komunikace
2976 2976 248 ostatní plocha ostatní komunikace
2977 2977 974 zastavěná plocha a nádvoří  
2978 2978 450 zahrada  
2979/3 2979/3 3 210 ovocný sad  
2979/4 2979/4 25 zastavěná plocha a nádvoří  
2980 2980 470 ostatní plocha ostatní komunikace
2981/2 2981/2 237 orná půda  
2988 2988 44 zahrada  
2989 2989 18 zahrada  
2994/5 2994/5 1 984 ostatní plocha jiná plocha
2994/30 2994/30 35 ostatní plocha jiná plocha
2994/33 2994/33 41 ostatní plocha jiná plocha
2994/34 2994/34 350 ostatní plocha jiná plocha
2995/1 2995/1 3 503 ostatní plocha silnice
2995/11 2995/11 408 ostatní plocha silnice
2995/12 2995/12 13 ostatní plocha silnice
2995/13 2995/13 9 ostatní plocha silnice
2996/5 2996/5 209 ostatní plocha ostatní komunikace
2996/9 2996/9 102 ostatní plocha ostatní komunikace
2997 2997 293 ostatní plocha ostatní komunikace
3015 3015 39 ostatní plocha neplodná půda
3016/1 3016/1 55 459 trvalý travní porost  
3017 3017 4 932 ostatní plocha dobývací prostor
3028/14 3028/14 53 orná půda  
3028/21 3028/21 99 zastavěná plocha a nádvoří  
3028/22 3028/22 98 orná půda  
3029/1 3029/1 12 226 ostatní plocha silnice
3029/7 3029/7 84 ostatní plocha silnice
3029/20 3029/20 160 ostatní plocha silnice
3029/21 3029/21 48 ostatní plocha silnice
3029/22 3029/22 518 ostatní plocha silnice
3029/23 3029/23 28 ostatní plocha silnice
3029/24 3029/24 311 ostatní plocha silnice
3029/25 3029/25 163 ostatní plocha silnice
3030 3030 518 ostatní plocha ostatní komunikace
3031 3031 62 ostatní plocha ostatní komunikace
3032 3032 590 ostatní plocha ostatní komunikace
3033 3033 2 472 ostatní plocha ostatní komunikace
3087/1 3087/1 4 910 ostatní plocha ostatní komunikace
3087/3 3087/3 262 ostatní plocha ostatní komunikace
3087/4 3087/4 18 ostatní plocha ostatní komunikace
3087/5 3087/5 14 ostatní plocha ostatní komunikace
3087/9 3087/9 236 ostatní plocha ostatní komunikace
3155 3155 20 zastavěná plocha a nádvoří  
3156/1 3156/1 3 484 ostatní plocha jiná plocha
3156/2 3156/2 473 zastavěná plocha a nádvoří  
3156/3 3156/3 1 982 ostatní plocha jiná plocha
3156/4 3156/4 367 ostatní plocha jiná plocha
3156/5 3156/5 142 zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr
3156/6 3156/6 105 zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr
3156/7 3156/7 150 ostatní plocha ostatní komunikace
3156/8 3156/8 141 ostatní plocha ostatní komunikace
3156/9 3156/9 48 ostatní plocha ostatní komunikace
3156/14 3156/14 37 zastavěná plocha a nádvoří  
3159/2 3159/2 41 zahrada  
3161/2 3161/2 397 zastavěná plocha a nádvoří  
3161/51 3161/51 403 zastavěná plocha a nádvoří  
3161/57 3161/57 438 ostatní plocha manipulační plocha
3161/66 3161/66 200 ostatní plocha jiná plocha
3182 3182 665 ostatní plocha ostatní komunikace
3183/8 3183/8 33 trvalý travní porost  
3183/9 3183/9 828 trvalý travní porost  
3185 3185 57 trvalý travní porost  
3188/1 3188/1 1 751 ostatní plocha manipulační plocha
3189/41 3189/41 16 orná půda  
3202 3202 209 zahrada  
3209 3209 4 992 ostatní plocha ostatní komunikace
3233 3233 1 542 ostatní plocha ostatní komunikace
3322/1 3322/1 770 ostatní plocha ostatní komunikace
3336 3336 448 ostatní plocha ostatní komunikace
3384 3384 161 ostatní plocha ostatní komunikace
3410 3410 298 ostatní plocha ostatní komunikace
3418 3418 388 ostatní plocha ostatní komunikace
3421/2 3421/2 16 zastavěná plocha a nádvoří  
3421/3 3421/3 1 367 ostatní plocha ostatní komunikace
3421/4 3421/4 75 ostatní plocha ostatní komunikace
3421/5 3421/5 335 ostatní plocha ostatní komunikace
3421/7 3421/7 40 ostatní plocha ostatní komunikace
3421/8 3421/8 5 ostatní plocha ostatní komunikace
3421/11 3421/11 54 ostatní plocha ostatní komunikace
3429 3429 3 814 ostatní plocha ostatní komunikace
3450 3450 708 ostatní plocha ostatní komunikace
3529 3529 2 241 ostatní plocha ostatní komunikace
3536 3536 1 819 zastavěná plocha a nádvoří  
3598 3598 639 ostatní plocha ostatní komunikace
3599/1 3599/1 2 514 ostatní plocha ostatní komunikace
3599/3 3599/3 209 ostatní plocha ostatní komunikace
3601 3601 1 384 zahrada  
3602/1 3602/1 156 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha
3602/3 3602/3 191 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha
3602/4 3602/4 762 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha
3603/2 3603/2 113 ostatní plocha ostatní komunikace
3603/3 3603/3 46 ostatní plocha ostatní komunikace
3603/4 3603/4 183 ostatní plocha ostatní komunikace
3604 3604 2 201 ostatní plocha ostatní komunikace
3605/2 3605/2 1 507 zahrada  
3625 3625 351 zahrada  
3629 3629 200 zahrada  
3642/2 3642/2 124 ostatní plocha neplodná půda
3643/1 3643/1 6 217 ostatní plocha ostatní komunikace
3643/2 3643/2 16 ostatní plocha ostatní komunikace
3684/1 3684/1 14 245 ostatní plocha neplodná půda
3684/3 3684/3 176 ostatní plocha neplodná půda
3685/2 3685/2 66 zahrada  
3685/3 3685/3 247 zahrada  
3685/4 3685/4 44 zahrada  
3685/5 3685/5 183 zahrada  
3685/6 3685/6 20 zahrada  
3692 3692 106 ostatní plocha manipulační plocha
3695 3695 6 592 ostatní plocha neplodná půda
3696 3696 831 ostatní plocha neplodná půda
3700 3700 210 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště
3701 3701 223 ostatní plocha neplodná půda
3706 3706 364 ostatní plocha neplodná půda
3711/2 3711/2 32 ostatní plocha neplodná půda
3711/3 3711/3 19 ostatní plocha neplodná půda
3711/4 3711/4 86 ostatní plocha neplodná půda
3712/1 3712/1 11 990 ostatní plocha neplodná půda
3716 3716 510 zahrada  
3736 3736 15 zastavěná plocha a nádvoří  
3737 3737 76 zastavěná plocha a nádvoří  
3743 3743 1 515 ostatní plocha ostatní komunikace
3761 3761 7 263 ovocný sad  
3763 3763 891 zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr
3764/1 3764/1 3 519 zahrada  
3764/2 3764/2 20 zastavěná plocha a nádvoří  
3764/3 3764/3 16 zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr
3764/4 3764/4 20 zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr
3764/5 3764/5 17 zastavěná plocha a nádvoří  
3764/6 3764/6 9 zastavěná plocha a nádvoří  
3764/7 3764/7 19 zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr
3764/8 3764/8 23 zastavěná plocha a nádvoří  
3765 3765 206 ostatní plocha ostatní komunikace
3766/1 3766/1 16 466 ovocný sad  
3766/2 3766/2 24 zastavěná plocha a nádvoří  
3766/3 3766/3 22 zastavěná plocha a nádvoří  
3766/4 3766/4 16 zastavěná plocha a nádvoří  
3766/5 3766/5 17 zastavěná plocha a nádvoří  
3766/6 3766/6 17 zastavěná plocha a nádvoří  
3766/7 3766/7 27 zastavěná plocha a nádvoří  
3766/8 3766/8 25 zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr
3766/9 3766/9 19 zastavěná plocha a nádvoří  
3766/10 3766/10 18 zastavěná plocha a nádvoří  
3766/11 3766/11 17 zastavěná plocha a nádvoří  
3766/12 3766/12 25 zastavěná plocha a nádvoří  
3766/16 3766/16 17 zastavěná plocha a nádvoří  
3766/17 3766/17 30 zastavěná plocha a nádvoří  
3768 3768 5 273 ostatní plocha neplodná půda
3769 3769 2 167 ostatní plocha ostatní komunikace
3770 3770 4 607 ostatní plocha neplodná půda
3789/2 3789/2 44 orná půda  
3789/5 3789/5 36 orná půda  
3790 3790 4 109 trvalý travní porost  
3791/4 3791/4 17 zahrada  
3792/1 3792/1 5 587 ostatní plocha neplodná půda
3792/2 3792/2 43 ostatní plocha neplodná půda
3792/5 3792/5 965 ostatní plocha neplodná půda
3792/7 3792/7 33 ostatní plocha neplodná půda
3792/8 3792/8 188 ostatní plocha neplodná půda
3792/9 3792/9 266 ostatní plocha neplodná půda
3792/10 3792/10 1 368 ostatní plocha neplodná půda
3792/11 3792/11 89 ostatní plocha neplodná půda
3793/1 3793/1 5 746 ovocný sad  
3793/2 3793/2 182 zahrada  
3793/3 3793/3 5 zahrada  
3793/4 3793/4 132 zahrada  
3793/5 3793/5 443 zahrada  
3793/6 3793/6 3 921 ovocný sad  
3793/8 3793/8 50 zahrada  
3794/1 3794/1 39 ostatní plocha neplodná půda
3794/2 3794/2 62 ostatní plocha neplodná půda
3801/3 3801/3 58 zahrada  
3802/2 3802/2 97 ostatní plocha neplodná půda
3802/3 3802/3 349 ostatní plocha neplodná půda
3802/5 3802/5 1 036 ostatní plocha neplodná půda
3802/6 3802/6 346 ostatní plocha neplodná půda
3803/1 3803/1 341 zahrada  
3803/2 3803/2 33 zahrada  
3803/3 3803/3 1 567 zahrada  
3807 3807 1 535 zahrada  
3808 3808 2 136 orná půda  
3809 3809 1 759 trvalý travní porost  
3811/1 3811/1 4 110 ostatní plocha jiná plocha
3811/5 3811/5 97 ostatní plocha jiná plocha
3811/6 3811/6 41 ostatní plocha jiná plocha
3812/1 3812/1 3 574 trvalý travní porost  
3813/1 3813/1 1 872 zahrada  
3813/5 3813/5 91 zahrada  
3813/6 3813/6 80 zahrada  
3813/7 3813/7 46 zahrada  
3813/8 3813/8 1 256 zahrada  
3813/9 3813/9 165 zahrada  
3813/10 3813/10 98 zahrada  
3813/11 3813/11 1 056 zahrada  
3814/1 3814/1 140 ostatní plocha neplodná půda
3814/2 3814/2 726 ostatní plocha neplodná půda
3815 3815 249 zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr
3816 3816 39 zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr
3817/1 3817/1 6 257 ostatní plocha jiná plocha
3817/4 3817/4 5 zastavěná plocha a nádvoří  
3817/5 3817/5 6 zastavěná plocha a nádvoří  
3817/6 3817/6 8 ostatní plocha jiná plocha
3818/3 3818/3 1 410 ostatní plocha ostatní komunikace
3818/4 3818/4 29 ostatní plocha ostatní komunikace
3818/5 3818/5 299 ostatní plocha ostatní komunikace
3819/1 3819/1 54 ostatní plocha ostatní komunikace
3819/2 3819/2 221 ostatní plocha ostatní komunikace
3819/3 3819/3 335 ostatní plocha ostatní komunikace
3820/2 3820/2 7 ostatní plocha neplodná půda
3820/3 3820/3 6 ostatní plocha neplodná půda
3820/4 3820/4 377 ostatní plocha neplodná půda
3820/5 3820/5 1 441 ostatní plocha neplodná půda
3820/6 3820/6 13 693 ostatní plocha neplodná půda
3820/8 3820/8 431 ostatní plocha neplodná půda
3821/1 3821/1 17 zahrada  
3821/2 3821/2 117 zahrada  
3821/3 3821/3 1 910 zahrada  
3822/3 3822/3 393 zahrada  
3822/7 3822/7 5 933 ovocný sad  
3822/8 3822/8 911 zahrada  
3823/4 3823/4 26 trvalý travní porost  
3824/1 3824/1 34 orná půda  
3824/4 3824/4 1 237 orná půda  
3824/5 3824/5 600 orná půda  
3824/6 3824/6 9 orná půda  
3824/7 3824/7 69 orná půda  
3824/8 3824/8 284 orná půda  
3824/9 3824/9 160 orná půda  
3825/2 3825/2 65 ostatní plocha ostatní komunikace
3825/8 3825/8 19 ostatní plocha ostatní komunikace
3826/1 3826/1 253 ostatní plocha ostatní komunikace
3827/6 3827/6 109 orná půda  
3827/8 3827/8 392 orná půda  
3827/10 3827/10 517 orná půda  
3827/13 3827/13 59 orná půda  
3827/20 3827/20 508 orná půda  
3827/21 3827/21 870 orná půda  
3827/22 3827/22 391 orná půda  
3828/1 3828/1 513 ostatní plocha ostatní komunikace
3828/3 3828/3 130 ostatní plocha ostatní komunikace
3829/10 3829/10 93 orná půda  
3829/24 3829/24 3 orná půda  
3829/26 3829/26 87 orná půda  
3830/2 3830/2 163 ostatní plocha ostatní komunikace
3830/11 3830/11 282 ostatní plocha ostatní komunikace
3830/15 3830/15 310 ostatní plocha ostatní komunikace
3830/17 3830/17 14 ostatní plocha ostatní komunikace
3834/1 3834/1 5 978 ostatní plocha neplodná půda
3834/2 3834/2 30 zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr
3834/3 3834/3 1 874 ostatní plocha neplodná půda
3834/13 3834/13 300 ostatní plocha neplodná půda
3834/15 3834/15 245 ostatní plocha neplodná půda
3834/17 3834/17 436 ostatní plocha neplodná půda
3835/3 3835/3 279 orná půda  
3835/4 3835/4 316 orná půda  
3835/8 3835/8 237 orná půda  
3835/9 3835/9 8 orná půda  
3835/10 3835/10 36 orná půda  
3836/1 3836/1 187 ostatní plocha jiná plocha
3836/3 3836/3 959 ostatní plocha jiná plocha
3837/5 3837/5 390 orná půda  
3837/9 3837/9 406 orná půda  
3837/11 3837/11 84 orná půda  
3838/7 3838/7 244 trvalý travní porost  
3841/10 3841/10 125 orná půda  
3841/12 3841/12 83 orná půda  
3841/13 3841/13 26 orná půda  
3841/21 3841/21 1 322 orná půda  
3841/22 3841/22 38 orná půda  
3841/23 3841/23 191 orná půda  
Roztoky a Žalov 1 173 334  

 

Ke stažení: nemovity-majetek-mesta.xls