Městský úřad

Adresa:

Městský úřad Roztoky
Nám. 5. května 2
252 63 Roztoky

telefon (ústředna): 220 400 211
e-mail: mu@roztoky.cz
webmaster: mu@roztoky.cz
Odraz: odraz@roztoky.cz

Datová schránka ID: ticbbnc

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., pobočka Roztoky
číslo transparentního účtu 0388041369/0800

IČO města Roztoky: 00241610

Úřední hodiny

 

Podatelna:
Po    8.00 - 18.00
Út     8.00 - 16.00
St     8.00 - 18.00
Čt     8.00 - 15.00
Pá    8.00 - 14.00
Pokladna:
Po    8.00 - 18.00
Út     8.00 - 12.00
St     8.00 - 18.00
Čt     8.00 - 12.00
Pá    8.00 - 12.00

Ostatní odbory:
Po    8.00 - 18.00
St     8.00 - 18.00

 

 Snažíme se, aby každé setkání občanů s jejich nejbližším správním úřadem bylo hladké a bezproblémové. Proto zde najdete přehledné schéma, které vám odhalí vzájemné vztahy mezi jednotlivými orgány města.

Seznam jmen,  telefonů a e-mailových adres vám pak pomůže určit, na koho konkrétně se máte obrátit.

Formuláře, prakticky rozdělené podle odboru městského úřadu, který věc vyřizuje, si můžete z našich stránek vytisknout a vyplnit v klidu domova, nebo si můžete svůj čas a cestu na úřad ušetřit úplně a využít možnosti e-podatelny.

Pokud máte v úmyslu využít práv, která vám garantuje zákon o svobodném přístupu k informacím, bude pro vás užitečná tabulka s povinně zveřejňovanými informacemi.

Podívejte se, jaké informace jsou vyvěšeny na elektronické Úřední desce  města Roztoky.

Zveřejňování vyhlášek, nařízení a ostatní legislativy je naprostou samozřejmostí.