Základní informace o městském úřadu

Adresa:
Městský úřad Roztoky
Nám. 5. května 2
252 63 Roztoky

telefon (ústředna): 220 400 211
e-mail: mu@roztoky.cz
webmaster: mu@roztoky.cz
Odraz: odraz@roztoky.cz

Datová schránka ID: ticbbnc

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., pobočka Roztoky
číslo transparentního účtu 0388041369/0800

IČO města Roztoky: 00241610

Úřední hodiny

Podatelna:
Po    8.00 - 18.00
Út     8.00 - 16.00
St     8.00 - 18.00
Čt     8.00 - 15.00
Pá    8.00 - 14.00
Pokladna:
Po    8.00 - 18.00
Út     8.00 - 12.00
St     8.00 - 18.00
Čt     8.00 - 12.00
Pá    8.00 - 12.00

Ostatní odbory:
Po    8.00 - 18.00
St     8.00 - 18.00
Út, Čt, Pá po předchozí domluvě (viz kontakty níže)

 

Ústředna, podatelna
telefon 220 400 211
   
mail mu@roztoky.cz
  odraz@roztoky.cz

  

Vedení města
starosta Jan Jakob  jakob@roztoky.cz            220 400 212
604 592 171
místostarosta Mgr. Tomáš Novotný

novotny@roztoky.cz

220 400 224
602 348 767
místostarosta Ing. Michal Hadraba hadraba@roztoky.cz 220 400 213
603 586 997
místostarosta  Ing. Zdeněk Richter  richter@roztoky.cz  724 804 412


Kompetence
Jan Jakob
starosta
sestavování rozpočtu města, dohled nad investicemi a výběrovými řízeními, dopravní obslužnost, dobrovolní hasiči, podpora sportu, komunikace s církvemi, transparentnost a otevřenost úřadu, propagace města a články o zasedáních Zastupitelstva města Roztoky v časopise Odraz.
Mgr. Tomáš Novotný  místostarosta kultura, spolupráce s městským architektem, dohled nad rekonstrukcemi silnic a chodníků, provoz technických služeb, péče o městskou zeleň, dohled nad správou bytových a nebytových prostor města, průvodcovská služba a provoz a údržba na Levém Hradci, zastupování města v dobrovolných svazcích obcí, kontakt s letištěm a články o jednáních Rady města Roztoky v časopise Odraz.
Ing. Michal Hadraba
místostarosta
dohled nad územními studiemi, regulačními plány a územně analytickými podklady, celkový dohled nad vyhledáváním a čerpáním dotací, komunikace se SŽDC o revitalizaci nádraží a koordinace rozšíření parkování u nádraží, dohled nad stavební činností ve městě, pasportizace infrastrukturních sítí a spolupráce při projednávání rekonstrukce průtahu městem.
Ing. Zdeněk Richter
místostarosta, člen Rady města
určený zastupitel pro územní plán, spolupráce při projednávání rekonstrukce průtahu městem, městská policie, aktualizace strategického plánu rozvoje města, rozvoj a fungování dětských hřišť, dohled nad investicemi v oblasti školství
Ing. Martin Štifter CSc. 
člen Rady města
problematika spojená s čistírnou odpadních vod, odpadové hospodářství a revitalizace vodních toků
Bc.Vladimíra Drdová
členka Rady města

sociální oblast, příprava výstavby domova pro seniory či denního stacionáře a provozní záležitosti školských zařízení s důrazem na kvalitu vzdělávání

 

Mgr. Jaroslav Kubečka
člen Rady města, předseda finančního výboru

podpora cyklistické dopravy

hromadná adresa: rada@roztoky.cz

 

Vedoucí úřadu
tajemník Mgr. Jaroslav Drda

drda@roztoky.cz

220 400 214
721 943 221


Odbor Kancelář vedení města více informací »

vedoucí odboru,
volby, organizační záležitosti, organizace jednání Rady města, propagace města, partnerství měst, společenské a kulturní akce města,  pietní akce, administrativa

Bc. Lukáš Vápeník 

vapenik@roztoky.cz  

220 400 215
734 494 578

asistentka odboru, administrativa, organizace zasedání Zastupitelstva a Rady města Michaela Halíková

halikova@roztoky.cz

220 400 216

776 670 870

informační kancelář, podatelna, spisovna, 
plakátovací služby, webové stránky, úřední deska

Jitka Šnajdrová

snajdrova@roztoky.cz

220 400 211

informační kancelář, časopis Odraz,
propagační předměty, administrativa, Czech Point

Naděžda Libosková

liboskova@roztoky.cz

220 400 210
733 123 657

úklid budov

Simona Maříková

Jana Příhodová

   
Odbor Stavební úřad více informací »

vedoucí odboru

Josef Mrňák mrnak@roztoky.cz 220 400 231
606 719 924
  Pavel Frýbort frybort@roztoky.cz 220 400 223
734 448 204
  Tomáš Jakubec jakubec@roztoky.cz 220 400 222
723 319 583
Odbor financí více informací »
vedoucí odboru
rozpočet, fakturace, farmářské trhy, pronájem movitého majetku města
Ing. Markéta Skálová skalova@roztoky.cz 220 400 266
734 159 728
hlavní účetní

Ing. Eva Urbanová


urbanova@roztoky.cz


220 400 219

pokladna Vladimíra Strnadová

strnadova@roztoky.cz

220 400 239
místní poplatky a exekuce, poplatky za psy Petra Poživilová pozivilova@roztoky.cz

220 400 235
603 362 210

Odbor správy a rozvoje města více informací »
vedoucí odboru Petr Skřivan

220 400 236
733 128 775

zástupce vedoucí, veřejné zakázky, realizace vysoutěžených akcí Ing. Ivan Goll, CSc. goll@roztoky.cz

220 400 236
725 022 654

dotace Ing. Zekie Dennehy dennehy@roztoky.cz 220 400 232
604 219 985
majetkoprávní věci týkající se městských pozemků (prodeje, pronájmy, směny, dary, atd.), věcná břemena, komunikace s katastrem nemovitostí, ÚZSVM, SPÚ Mgr. Pavel Schill schill@roztoky.cz

220 400 220
734 447 838

Územní plán, regulační plány, územní studie. Vyjádření města pro potřeby stavebního a územního řízení Ing. Hana Záhorská zahorska@roztoky.cz 220 400 221
604 258 889
Technická a věcná koordinace staveb ve vlastnictví města Gabriela Krásná

krasna@roztoky.cz

220 400 225
Příprava a realizace staveb - momentálně neobsazeno  

 

220 400 217
 
Silniční správní úřad Eva Maršíková marsikova@roztoky.cz 220 400 218
721 571 845
Bytové a nebytové hospodářství  Jana Peroutková, DiS peroutkova@roztoky.cz 220 400 233
604 211 832
 
správa majetku, bytové hospodářství Slavomír Holík

holik@roztoky.cz

220 400 234
603 466 537

správa a údržba majetku

Richard Novák novak@roztoky.cz

220 400 234
730 893 706

Odbor životního prostředí více informací »

vedoucí odboru,
hřiště, vydávání rybářských lístků, vyplácení dotací na žumpu

Ing. Pavel Flener flener@roztoky.cz 220 400 264
730 510 774

zeleň, kácení dřevin, péče o toulavá zvířata, vydávání rybářských lístků, vyplácení dotací na žumpu (PO,ÚT,PÁ)

Ing. Zuzana Richterová   richterova@roztoky.cz

220 400 262
731 652 236

Odbor vnitřních a sociálních věcí více informací »

vedoucí odboru
granty a dotace na kulturu, správní řízení na úseku evidence obyvatel, vyhlášky města, přidělování čísel popisných, povolování veřejných akcí

Bc. Věra Dědičová

dedicova@roztoky.cz 220 400 263
731 473 334
právník Mgr. Gabriela Houšková houskova@roztoky.cz 220 400 261
734 447 836
matrika manželství, úmrtí, narození, státní občanství, určení otcovství, změna jména a příjmení, vidimace a legalizace, vítání občánků

Ing. Mgr. Ivana Korunková

korunkova@roztoky.cz

220 400 226
733 182 025
evidence obyvatel, hlášení pobytu, přestupková agenda, voličské průkazy, mzdy Dita Dvořáková dvorakova.dita@roztoky.cz

220 400 227
734 448 203

správa hřbitova, Czech point (zástup), vidimace a legalizace (zástup) Anna Pösingerová posingerova@roztoky.cz 220 400 260
731 652 230

vedoucí oddělení sociální a DPS

Ing.Kateřina Lukášová lukasova@roztoky.cz

220 400 229
734 446 118

asistentka vedoucí Ladislava Jakobová  jakobova@roztoky.cz  220 400 230
koordinátor prevence kriminality a rizikového chování, sociální pracovník - PO a ST Mgr. Olga Veselá  vesela@roztoky.cz 

220 400 265
737 312 888

vedoucí oddělení školství Mgr. Jana Burešová, Ph.D. buresova@roztoky.cz

220 400 265
734 446 119

pečovatelská služba Štěpánka Pencová dps@roztoky.cz 220 912 092
721 402 140
pečovatelská služba, správce budovy

František Mašín

  733 123 656
pečovatelská služba Petra Kvítková   734 408 411
Městská knihovna - Jungmannova 966, Roztoky více informací »
vedoucí MK Mgr. Michal Špaček spacek@roztoky.cz
220 911 751
  Petra Flenerová stokova@roztoky.cz 220 911 751
  Tereza Náhlovská

nahlovska@roztoky.cz

 
kopírovací služba pro veřejnost
Městská policie - 17. listopadu 37, Roztoky více informací »
velitel MP Zdeněk Richter richter@roztoky.cz   
vedoucí strážník Petr Vevera info@mproztoky.cz
www.mproztoky.cz
220 910 468
602 666 458
Technické služby města Roztoky - Lidická 1642, Roztoky
ředitel Josef Sládek tsmroztoky@volny.cz 220 912 059