Odbor správy a rozvoje města

Minimální obsah projektové dokumentace

Seznam pozemků města

Plán odpadového hospodářství

Informace o sběru použitého oblečení a obuvi ve městě

 

Pozemkové úpravy

Stručně k pozemkovým úpravám

Žádost Komplexní pozemkové úpravy Roztoky

Žádost Komplexní pozemkové úpravy Žalov

Dokument Pozemkové úpravy

 

Formuláře

Doporučený obsah projektové domumentace pro získání stanoviska města (PDF 247 KB)
Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny obce Roztoky (DOC 37 KB)
Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny obce Roztoky (PDF 127 KB)
Připomínka k návrhu zadání územního plánu (DOC 34 KB)
Připomínka k návrhu zadání územního plánu (PDF 138 KB)
Žádost komplexní pozemkové úpravy Roztoky (DOC 26 KB)
Žádost komplexní pozemkové úpravy Žalov (DOC 26 KB)
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (DOC 25 KB)
Žádost o povolení záboru veřejného prostranství (DOC 34 KB)
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (DOC 40 KB)
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace včetně omezení obecného užívání uzavírkou a objížďkou (DOC 39 KB)
Žádost o umístění reklamního poutače na sloup VO (PDF 185 KB)
Žádost o vydání rybářského lístku (PDF 1.62 MB)
Žádost o vyhrazení parkování (DOC 40 KB)
Žádost o zařazení do seznamu adres - svoz biopopelnic (DOC 22 KB)
Žádost o zařazení do seznamu adres - svoz tříděného odpadu (PDF 43 KB)