Odbor financí

Pokladna MÚ Roztoky je otevřena:
Po 8:00 - 18:00 hod.
Út  8:00 - 12:00 hod.
Stř 8:00 - 18:00 hod.
Čt  8:00 - 12:00 hod.
Pá 8:00 - 12:00 hod.

Platba je možná:

  • hotově
  • převodem
  • kartou

Kontakt na poplatky - pí. Poživilová  tel. 220 400 235
Kontakt na pokladnu: tel. 220 400 239

 

Oznámení o platbách místních poplatků (komunální odpad + pes) v roce 2022

 

Dne 31.5.2022 končí splatnost poplatku za svoz odpadů na rok 2022
Dne 30.4.2022 končí splatnost poplatku za psa na rok 2022

 

 

PŘIHLÁŠENÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE PSŮ - CO POTŘEBUJETE S SEBOU

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Roztoky. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Přihlášení psa:
POZOR ohlašovací povinnost poplatníka je do 15 dní po dnu, kdy pes dovrší 3 měsíců, nebo kdy se stal držitelem psa staršího 3 měsíců (vyhláška města). Pokud poplatník tuto povinnost nesplní, bude mu uložena pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy dle § 247a zákona 280/2009 Sb., daňový řád.

Co s sebou:

+ U důchodců uplatňujících nárok na sníženou sazbu je třeba doložit přiznání důchodu a čestné prohlášení, že důchod je jejich jediným příjmem.

+ U psů adoptovaných z útulku - doklad o převzetí psa do péče.

Odhlášení psa:
Do 15 dní po úhynu psa, nebo po změně držitele psa, je poplatník povinen tuto skutečnost oznámit správci daně (poplatku ze psů). Pokud tuto povinnost nesplní, bude mu uložena pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy dle § 247a zákona 280/2009 Sb., daňový řád.

Co s sebou:

 

Placení poplatků v roce 2022

Placení poplatků v roce 2021

Placení poplatků v roce 2020

Placení poplatků v roce 2019

Placení poplatků v roce 2018

Placení poplatků v roce 2017

Placení poplatků v roce 2016

Placení poplatků v roce 2015

Formuláře zde

Ohlášení poplatku za odpad (PDF 43 KB)