Odbor Stavební úřad

Formuláře vydané stavebním úřadem

01. Ohlášení dokončení stavby, prohlášení stavebníka, statistické údaje (PDF 200 KB)
02. Ohlášení odstranění stavby (PDF 221 KB)
03. Ohlášení změny stavby před jejím dokončením (PDF 288 KB)
04. Oznámení - stavební úpravy nebo udržovací práce (dříve oznámení o záměru) (PDF 40 KB)
05. Oznámení záměru (dříve územní souhlas) (PDF 290 KB)
06. Oznámení změny v užívání stavby (PDF 218 KB)
07. Oznámení - stavebního záměru - se záměrem certifikovaného inspektora (PDF 224 KB)
08. Společné oznámení záměru (dříve územní souhlas a ohlášení stavebního záměru) (PDF 375 KB)
09. Žádost o potvrzení neexistence stavby (PDF 52 KB)
10. Žádost o dodatečné povolení stavby (PDF 181 KB)
11. Žádost o kolaudaci stavby povolené před 1.1.2007 (PDF 270 KB)
12. Žádost o potvrzení existence stavby (PDF 48 KB)
13. Žádost o povolení předčasného užívání stavby (PDF 388 KB)
14. Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu (PDF 155 KB)
15. Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením (PDF 342 KB)
16. Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby (PDF 77 KB)
17. Žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí (PDF 117 KB)
18. Žádost o přidělení čísla popisného nebo čísla evidenčního, prohlášení stavebníka (PDF 165 KB)
19. Žádost o stavební povolení (PDF 230 KB)
20. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (PDF 459 KB)
21. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (PDF 220 KB)
22. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (PDF 313 KB)
23. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (PDF 445 KB)
24. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území (PDF 305 KB)
25. Žádost o vydání společného povolení (ÚZ+STAPO) (PDF 415 KB)
26. Žádost o vydání závazného stanoviska - vedlejší stavby v působnosti obecného stavebního úřadu (PDF 230 KB)
27. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku (PDF 223 KB)
28. Ohlášení stavby (PDF 351 KB)