Plán investic města na rok 2022

 

Plán investic města Roztoky na rok 2022

 

 

Kameny zmizelých

V rámci projektu bylo položeno dvacet osm „Kamenů zmizelých“, které připomínají oběti holocaustu z řad roztockého obyvatelstva.

 

Tento projekt byl realizován z příspěvku Nadačního fondu obětem holocaustu, hrazeného z dotace Ministerstva kultury ČR.
 

 

Přístavba učebny ZŠZB

Hlavním cílem projektu je zvýšení kapacity a zkvalitnění infrastruktury v ZŠ Zdenky Braunerové  v Roztokách u Prahy a to prostřednictvím vybudování nové kmenové učebny ke stávající budově ZŠ. 

Výstavba nového objektu ZŠ Roztoky 

V rámci projektu bude vybudován nový objekt prvního stupně stávající Základní školy Roztoky včetně 4 nových odborných učeben (2 x jazyková učebna, učebna ICT a učebna přírodních věd) a ostatních souvisejících ploch, zajištěna bude vnitřní konektivita školy a provedeny budou i úpravy venkovních prostranství školy. Realizací projektu tedy dojde k naplnění specifického cíle 2.4. - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, opatření strategie ITI 3.2.1.


Mateřská školka v Tichém údolí 

Příjemce dotace - Město Roztoky Realizace v letech 2017 - 2020. Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím vybudování nové třídy MŠ v budově městské vily. Současně bude zajištěn bezbariérový přístup do objektu a realizovány budou také vhodné a bezpečné úpravy venkovního prostranství objektu.

Nová cisternová automobilová stříkačka pro SDH

Projekt "Dodávka nové cisternové automobilové stříkačky pro potřeby jednotky SDH Roztoky u Prahy" byl spolufinancován z evropských fondů.

Předmětem projektu je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS) vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l/min. podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení) a v modifikaci pro šest osob a hmotnostní třídy S (typ CAS 30 9000/540 S2R na podvozku 6x6). Konečným příjemcem předmětu projektu je jednotka SDH Roztoky u Prahy. Projekt bude dokončen v červnu 2020.

 Studie přístavby tělocvičny k nové ZŠ Žalov

Půdorys NP
Půdorys PP
Pohled 1
Pohled 2
Řezy
Situace návrh
Situace stav

Nová budova základní školy Žalov v areálu Barum

 
Vizualizace č.1
Vizualizace č.2
Vizualizace č.3
Vizualizace č.4
Vizualizace č.5
Vizualizace č.6
Vizualizace č.7
Vizualizace č.8
Vizualizace č.9
Vizualizace č.10
Vizualizace č.11

Přístavba ZŠ Žalov

Dokumentace:
půdorys 1
půdorys 2
půdorys 3
půdorys 4
pohled severovýchodní
pohled severozápadní
obr. 1
obr. 2

Úpravy prostor na Levém Hradci

Projekt „Úprava prostor na Levém Hradci“ byl spolufinancován z evropských fondů

Úpravy prostor na Levém Hradci sestávaly ze zřízení pietního prostoru v sousedství nového hřbitova, kde byla opravena celá západní zeď hřbitova, opravena fasáda objektu bývalého kuželníku, zřízeno kolumbárium s 80 urnovými místy a rozptylová loučka. Celý prostor byl zkultivován, zbudovány zpevněné, sadové cesty a relaxační místo Vyhlídky sv. Ludmily. Byl zrekonstruován jižní vstup do tohoto prostoru, opravena jižní zeď a zrekonstruováno podium před ní. Projekt byl dokončen v září 2018.

 

             

 

Mateřská škola Palackého pro 50 dětí

 Projekt "MŠ Palackého, Roztoky" je spolufinancován Evropskou unií

Mateřská škola Palackého, v konfiguraci 2x25 dětí, tj. 2 plnohodnotné třídy, zabezpečí předškolní vzdělávání v Roztokách v rozsahu takovém, že budou moci být přijaty všechny děti starší 3 let v roce 2018/2019.

Konstrukčně se jedná o montovanou dřevostavbu, vytápěnou plynovým kondenzačním kotlem, světlovody zabezpečující rovnoměrně osvětlení denním světlem a s naprostým komfortem, který vyžaduje předškolní vzdělávání pro děti a personál.