E-podatelna městského úřadu

Město Roztoky prostřednictvím Městského úřadu Roztoky upozorňuje veřejnost, že s platností od 1. ledna 2005 byla zřízena elektronická podatelna.

Elektronická adresa e-podatelny: mu@roztoky.cz

Elektronická podatelna je určena pro příjem datových zpráv doručovaných Městskému úřadu Roztoky.

ID datové schránky: ticbbnc

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
Městský úřad Roztoky
Nám. 5. května 2
252 63 Roztoky

Úřední hodiny e-podatelny:

Pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00 13.00 - 15.30
Středa 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
Pátek 8.00 - 12.00 13.00 - 14.00

Městský úřad neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím veřejně dostupného technického zařízení v budově úřadu.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je v záhlaví zprávy uvedena jeho elektronická adresa. Součástí zprávy je:
- Identifikace zprávy v podatelně
- Datum a čas příjmu
- Jméno a příjmení potvrzujícího
- Zaručený elektronický podpis oprávněného pracovníka úřadu

Vzor potvrzující zprávy:
Zpráva byla přijata v e-podatelně MÚ Roztoky Identifikace zprávy: Datum a čas příjmu: Příjem potvrzuje: Naděžda Libosková

  • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
  • Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.
  • Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád (§ 19) musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno - viz výše.
    Podle § 19 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.
  • Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.