Odraz

Statut městského časopisu ODRAZ

Harmonogram výroby a vydávání časopisu Odraz

Své příspěvky do jednotlivých vydání zasílejte prosím na adresu mu@roztoky.cz a to nejpozději do termínu uzávěrky příslušného čísla. Formulář pro zadání komerční inzerce naleznete zde
Formulář pro zadání řádkové inzerce naleznete zde

 

Harmonogram výroby ODRAZu v roce 2022 v pdf zde

 Číslo  Uzávěrka    RR   Tisk  Roznáška
1 6.1. 10.1. 18.1. 21.1.
2 3.2.  7.2. 15.2. 18.2.
3 3.3.  7.3. 15.3. 18.3.
4 31.3. 4.4. 12.4. 15.4.
5 28.4. 2.5. 10.5. 13.5.
6  2.6.   6.6. 14.6. 17.6.
7+8  7.7. 11.7. 19.7. 22.7.
9 1.9. 5.9. 13.9.  16.9.
10 6.10. 10.10. 18.10. 21.10.
11 3.11. 7.11. 15.11. 18.11.
12 1.12. 5.12. 13.12. 16.12.

  

Redakční rada bude zařazovat materiály do velikosti ½ strany časopisu. Delší texty mohou být v případě velkého počtu dodaných příspěvků redakčně kráceny nebo vráceny přispívateli k autorskému krácení či použity pouze v elektronické podobě Odrazu na www.roztoky.cz/odraz.  Tištěná forma Odrazu není, bohužel nafukovací a zájmem nás všech je, aby měl možnost publikovat co největší počet přispěvatelů jak z řad občanů tak zájmových spolků.

 

Parametry příspěvků:

- 1 strana: 6220 znaků vč. mezer s jedním titulkem bez fotografie

- 1/2 strany: 2730 znaků vč. mezer s jedním titulkem bez fotografie

- 1/3 strany: 1630 znaků vč. mezer s jedním titulkem bez fotografie

 

V případě fotografie nebo loga na šíři jednoho sloupce je potřeba odečíst cca 620 znaků. 

Sdělení inzerentům časopisu ODRAZ

1. KOMERČNÍ INZERCE

Formáty inzerce

 

Hotové podklady:

- ve formátu PDF (Adobe Acrobat) v tiskové kvalitě, obrázky v rozlišení 300 dpi

- případně ve formátu JPEG v rozlišení 300 dpi

Velikost inzerátu musí odpovídat výše uvedeným rozměrům a formátu uvedenému v objednávce.

 

Podklady pro zpracování:

Pokud nejste schopni dodat inzerát jako finální produkt, za paušální poplatek 300 Kč vám na základě vašich podkladů inzerát zpracujeme do esteticky přiměřené podoby. Pro to potřebujeme:

- Text v elektronické podobě - prosíme, abyste věnovali pozornost tomu, aby počet znaků (textu) inzerátu odpovídal zakoupené ploše a inzerát byl ještě čitelný, což u velkého počtu znaků nelze zaručit.

- Logo ve formátech EPS, TIFF, JPEG nebo v křivkách Adobe Ilustrátor/Corel

- Foto ve formátech EPS, TIFF a JPEG (minimální velikost fotografie v JPEG je 315 kB, u TIFF 1,3 MB, jedná se o fotografii velikosti 60 x 42 mm)

 

Při nedodržení výše uvedených technických specifikací budou podklady vráceny k přepracování. Loga a obrázky jsou nepoužitelné ve formátech DOC, GIF, PPT

 

Formulář pro zadání komerční inzerce naleznete zde

 

2. PLACENÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

 Informace o placené řádkové inzerci od 1.1.2013

 Formulář pro zadání řádkové inzerce naleznete zde

 Oznámení pro inzerenty o platbě

 

Složení redakční rady

Václav Dolejší - předseda
Stanislav Boloňský - místopředseda
Jaroslav Huk
Eva Sodomová
Michal Přikryl
Marcela Šášinková
Lukáš Hejduk
Jaroslav Drda - odpovědný redaktor (drda@roztoky.cz)

 

Jednotlivá čísla v pdf formátu: