Pomoc Ukrajině 

  • Prosíme občany, kteří v Roztokách ubytovávají uprchlíky z Ukrajiny, o vyplnění údajů o nich do tabulky na adrese zde.

 

web:  Roztoky pomáhají Ukrajině

Kralupský web volnočasového využití pro maminky a děti z Ukrajiny: razom.cz (razom - česky společně)

 

Informace pro rodiče dětí z Ukrajiny - ZUŠ česky

Informace pro rodiče dětí z Ukrajiny - ZUŠ ukrajinsky

Pravoslavné paschální bohoslužby

Ministerstvo vnitra ČR - dotační projekt - Roztoky pro Ukrajinu

Ministerstvo školství ČR - dotační projekt - Letní adaptační skupiny v Roztokách