Sbírka

Vyhlašujeme sbírku pro pomoc exulantům pobývajícím na území našeho města

Vážení spoluobčané,

v minulých týdnech jste se někteří tázali, kdy obec vyhlásí sbírku s výše uvedeným cílem. Trochu nám to trvalo. Omlouváme se za to, ale úřední šiml bohužel řehtá i v těchto krizových dnech. Dneškem sbírku vyhlašujeme. Její účel je jednoznačný - všestranná pomoc běžencům.

Pátým týdnem jsou v Roztokách lidé z Ukrajiny, pátým týdnem jim řada z Vás pomáhá. Mnoho spoluobčanů tak chce učinit právě finančním darem určeným konkrétně pro lidi žijící dnes v našem městě.

Záběr sbírky je v souladu s úředním rozhodnutím vydaným krajem na naši žádost širší. Prostředky, za to ručíme, jsou zúčtovatelné a budou využity jen pro potřebné. Využití je následně kontrolováno jak orgány obce, tak krajským úřadem.

Prostředky vybrané na speciální účet budou použity na poskytnutí potravin, stravování, léků uprchlíkům z Ukrajiny, možnost úhrady ubytovacích služeb, asistenčních služeb, dopravy exulantů a jejich doprovodu (např. k vyřizování úředních záležitostí), kurzů českého jazyka (úhrady lektorného), úhrady služeb psychologa či dalších služeb souvisejících s potřebami běženců, úhrady práce terénního pracovníka zajišťujícího potřeby exulantů.

Bankovní spojení je: 6148296319/0800.

Můžete přispívat jak přes QR kódy, s předdefinovanou částkou 200 Kč, 500 Kč nebo 1 000 Kč, tak odesláním libovolné částky na uvedený účel.

200 200 Kč

500 500 Kč

1000 1000 Kč

 

Za přispění Vám jménem vedení naší obce děkuji.

Roztoky, 30. března 2022

Tomáš Novotný, místostarosta