Územní studie

         

 

 Studie veřejných prostranství

Zadání:

Zpracování těchto tří územních studií je realizováno prostřednictvím projektu „Zpracování územní studie veřejných prostranství Roztoky“, registrační číslo CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0002556, realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu /IROP/, výzvy č. 9. Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím města Černošice, jakožto obce s rozšířenou působností. Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Ukončení fyzické realizace projektu je stanoveno na 20. 12. 2017. Celkové náklady projektu činí 605 000 Kč, z toho požadovaný příspěvek je 544 500,- Kč.
 

Územní studie:
Žalov, vstup do města, nábřeží (územně plánovací podklad):

 

 

Studie žalovského "náměstí" - 2016