Modernizace informačního systému

V průběhu roku 2018 probíhá na Městském úřadu Roztoky realizace projektu Rozšíření a modernizace IS města Roztoky.

Cílem projektu je implementace nových agend do informačního systému města, vytvoření systému pro plánování a řízení projektů s vazbou na strategické plánování města a rozšíření elektronické spisové služby městského úřadu o nové funkce.

Pro veřejnost bude nejviditelnější změnou elektronická interaktivní úřední deska umístěná na budově městského úřadu směrem do Jungmannovy ulice. Kromě povinně zveřejňovaných dokumentů bude sloužit i k přístupu na webové stránky města a postupně se předpokládá rozšiřování dalších funkcí, které občanům umožní efektivnější komunikaci s místní samosprávou.