Kontakt pro agendu voleb na MÚ Roztoky

Dita Dvořáková – referentka Odboru vnitřních a sociálních věcí – evidence obyvatel
vyřizuje voličské průkazy
e-mail: dvorakova.dita@roztoky.cz
tel.: 220 400 227

Žádost o vydání voličského průkazu zde

 

INFORMACE PRO CIZINCE (ČLENY EU) O MOŽNOSTI NECHAT SE ZAPSAT DO VOLEBNÍHO SEZNAMU:

Právo volit ve volbách do zastupitelstva obce má, kromě občana České republiky, i občan jiného státu (člena EU), který je držitelem potvrzení o přechodném pobytu, nebo povolení k trvalému pobytu na území obce, dosáhl věku 18 let a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. Pokud tyto podmínky splňujete a chcete volit ve volbách do zastupitelstva obce,  je třeba požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Požádat můžete osobně na evidenci obyvatel, nebo vyplnit žádost o zapsání do dodatku stálého seznamu voličů a donést ji na podatelnu Městského úřadu, nebo zaslat poštou.

Žádost je možné vyplnit zde

Požádat o zápis je možné nejpozději do 21.9.2022 (středa) do 16.00 hodin, kdy se seznamy uzavírají.

Pokud jste byli zapsání v minulých letech a chcete si ověřit, jestli v seznamu voličů jste uvedeni, můžete se obrátit na evidenci obyvatel na telefonu 220 400 227, nebo přijít osobně.

 

Ke stažení: zadost-o-vydani-volicskeho-prukazu.doc