Datum a doba konání voleb

Volby vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 85/2018 Sb., s datem rozeslání dne 31. května 2018. Za den vyhlášení je tak považován 31. květen 2018.
Dny konání voleb: pátek 5. října 2018 a sobota 6. října 2018.

Právní předpisy

1) zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o volbách do ZO), poslední novela zákon č. 90/2017 Sb.

2) vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb.,  o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen prováděcí vyhláška)

  • dle sdělení Ministerstva vnitra se připravuje novela prováděcí vyhlášky, která by měla platit již v podzimních volbách (např. počítá s navýšením odměn všem členům OVK)
  • upravuje mimo jiné formu spolupráce mezi registračním úřadem a ČSÚ
  • upravuje způsob losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku atd.

Soudnictví na úseku voleb

3) Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

 

Dokumenty starosty

Výsledky voleb do zastupitelstva města

Registrační úřady pro volby

Potřebné počty podpisů na peticích

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Oznámení o době a místě konání voleb

Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do Zastupitelstva města

Oznámení o prvním zasedání OVK