Datum a doba konání voleb

Volby do poslanecké sněmovny vyhlásil prezident republiky podle čl. 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., podepsal rozhodnutí o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října 2021 a sobotu 9. října 2021.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Dokumenty starosty

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Oznámení o době a místě konání voleb

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Oznámení o době konání školení členů okrskových komisí dne 20.9.2021

Oznámení o době konání školení členů okrskových komisí dne 30.9.2021

Přehled o telefonním spojení do volebních místností Střed. kraje