Datum a doba konání voleb

Volby do Evropského parlamentu vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 9/2019 Sb., s datem rozeslání dne 17. ledna 2019.  Za den vyhlášení voleb je tak považován 17. leden 2019.
Dny konání voleb:

  • v pátek 24. května 2019 od 14:00 do 22:00 hodin
  • v sobotu 25. května 2019 od 8:00 do 14:00 hodin

 Právní předpisy

 1) zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o volbách do EP)

2) vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (prov. vyhl.)

Důležité upozornění: Na volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 se vztahuje právní úprava účinná ke dni vyhlášení voleb, tj. ke dni 17. 1. 2019, nikoliv zákon č. 38/ 2019 Sb., kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní, a vyhláška č.39/2019 Sb., kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony (účinnost těchto novel nastala dne 2. 3. 2019, tedy až po vyhlášení voleb do Evropského parlamentu).

Soudnictví na úseku voleb:

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – v části upravující volební okrsky, stálý seznam voličů a dodatek stálého seznamu voličů   

Financování voleb:

Směrnice MF č.j.: 62 970/2013/12-1204 o postupu obcí a krajů při financování voleb

 Dokumenty starosty

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Podmínky pro zápis do seznamu voličů jiného členského státu EU s trvalým nebo přechodným pobytem na MÚ Roztoky

Oznámení o prvním zasedání OVK

Oznámení o době a místě konání voleb

Přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu Středočeského kraje

Výsledky voleb v Roztokách