Datum a doba konání voleb

Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb. Den vyhlášení voleb je 13. dubna 2022.

Dny konání voleb: 23. a 24. září 2022

 

Právní předpisy

1) zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“),

 2) vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“). 

Dokumenty starosty

Stanovení počtu členů zastupitelstva na volební období (2022-2026)

Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran typu nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů

Oznámení registračních úřadů

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Oznámení o době a místě konání voleb

Zápis registračního úřadu Roztoky z losování čísel volebních stran pro označení pořadí na hlasovacím lístku

Video záznamy z losování pořadí volebních stran z jednotlivých obcí

obce s jednou volební stranou

obec HOROMĚŘICE

obec LICHOCEVES

obec OKOŘ

město ROZTOKY

obec STATENICE

obec TURSKO

obec ÚHOLIČKY

obec ÚNĚTICE

obec VELKÉ PŘÍLEPY

 

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Vyrozumění členů OVK o termínech školení

 

 

Informace pro cizince (členy eu) o možnosti nechat se zapsat do volebního seznamu zde