Kandidátní listiny

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva kraje

Kandidáti do Senátu Parlamentu ČR

 Datum a doba konání voleb

Volby do zastupitelstev krajů vyhlásil prezident republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů č. 169/2020 Sb.
Den vyhlášení voleb: 15. dubna 2020
Dny konání voleb: 2. a 3. října 2020

Prezident republiky vyhlásil volby do Senátu rohodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 169/2020 Sb.
Dnem vyhlášení voleb: 15. dubna 2020
Dny konání voleb: 2. a 3. října 2020 I. kolo, případné II. kolo ve dnech 9. a 10. října 2020

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Právní předpisy

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky

 Dokumenty starosty

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o prvním zasedání OVK

Vyrozumění členů OVK o termínech školení

Přehled telefonních spojení do každé okrskové volební místnosti - Senát Parlamentu ČR

Přehled telefonních spojení do každé okrskové volební místnosti - Zastupitelstvo Středočeského kraje

Hygienické pokyny pro voliče