Informace a výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. - 21.10.2017 na stránkách Českého statistického úřadu

 

Datum a doba konání voleb

Prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 Sb., s datem rozeslání dne 2. května 2017 vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny a stanovil jejich konání na pátek 20. října 2017 a sobotu 21. října 2017.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají na území České republiky:

 • v pátek 20. října 2017 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
 • v sobotu 21. října 2017 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

Poznámka: volby v zahraničí se konají ve dvou dnech (konkrétní dny jsou stanoveny v § 1 odst.5 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

 

 

Právní předpisy

 • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o volbách do Parlamentu ČR)
 • Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhl. č. 233/2000 Sb.)
 • Právní úprava vedení stálého seznamu voličů - zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o volbách do ZO) a vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  Soudnictví na úseku voleb
  - Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
  Financování voleb
 • Směrnice MF č.j.: 62 970/2013/12-1204 o postupu obcí a krajů při financování voleb (uveřejněna ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí č. 1/2014).


  Další informace


  Další informace k volbám na web. stánkách Ministerstva vnitra: www.mvcr.cz/volby.aspx

Dokumenty starosty


Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Termín 1. zasedání okrskové volební komise
Oznámení o době a místě konání voleb
Odvolání kandidátů Blok proti islamizaci - Obrana domova
Odvolání kandidátů Rozumní