Datum a doba konání voleb 

Předseda Senátu Parlamentu ČR podle čl. 56 odst. 8 a s přihlédnutím k čl. 56 odst. 7 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a § 3 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) vyhlásil volbu prezidenta republiky a stanovil dny jeho konání na pátek a sobotu 12. a 13. ledna 2018 a II. kolo na pátek 26.1. a sobotu 27.1.2018

Právní předpisy

  • Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  • Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta), ve znění zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb. a zákona č. 322/2016 Sb. a zákona č. 90/2017 Sb.
  • Vyhláška 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění vyhlášky č. 452/2013 Sb. a vyhlášky č. 91/2017 Sb.

Další informace

 na stránkách Ministerstva vnitra ČR zde

Dokumenty starosty

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Termín 1. zasedání okrskové volební komise
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky

Kontakty do volebních místností v územním obvodu pověřeného úřadu Roztoky a Města Roztoky

Oznámení o době a místě konání II. kola voleb prezidenta republiky