Veřejné zakázky

Veřejné zakázky po 15.2.2017 ZDE

 

Stavební úpravy objektu Havlíčkova 713 Roztoky

Realizační smlouva

Písemná zpráva o hodnocení nabídek

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace
Přílohy 1 - 5
Dodatečné informace k VZ

Zpracování projektové dokumentace revitalizace parku v Tichém údolí

Výzva k podání nabídky
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Zadání PD

Poptávkové řízení na dodávku a montáž multifunkčního herního prvku - sestavy pro DH ul. Zaorálkova

Výzva k podání nabídky
Příloha - čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Krycí list nabídky

Oznámení výsledku

Výběr zhotovitele územního plánu města Roztoky

Výzva k podání nabídky
Přílohy 1-4
Dodatečné informace
Písemná zpráva zadavatele
ÚP realizační smlouva

Opravy chodníků a jiných částí městských komunikací v Roztokách v roce 2016

Výzva k podání nabídky
Přílohy
Dodatečné informace
Oznámení o výsledku
Smlouva o dílo

Výběr zhotovitele kompletní projektové přípravy revitalizace areálu památkově chráněné vily Tiché údolí č.p. 125 v Roztokách

Výzva k podání nabídky
Přílohy 1-8
Oznámení o výsledku
Slouva o dílo

Uzavření rámcové smlouvy s jedním poskytovatelem na zajištění služeb komplexního dotačního poradenství pro město Roztoky - ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Výzva k podání nabídky
Doplňující informace
Příloha č.7
Dodatečné informace II.
Písemná zpráva zadavatele
Zrušení zadávacího řízení

Uzavření rámcové smlouvy s jedním poskytovatelem na zajištění služeb komplexního dotačního poradenství pro město Roztoky

Výzva k podání nabídky
Přílohy 1-8
 

Revitalizace bytového domu Jungmannova 286 v Roztokách

Výzva k podání nabídky
Přílohy 1-6
Doplňující informace
Dodatečné informace II
Oznámení výsledku
Smlouva o dílo 

Objekt MŠ Palackého ulice v Roztokách - projektová příprava a dodávka stavby

Výzva k podání nabídky
Přílohy 1-9
Doplňující informace
Oznámení výsledku
Smlouva o dílo
Dodatek č. 1 k SoD 
Písemná zpráva zadavatele

Montovaná MŠ na pozemku parc.č. 117 v Roztokách - projektová příprava a realizace stavby

Výzva k podání nabídky
Přílohy 1-5
Doplňující informace
Oznámení výsledku
Smlouva o dílo

Výběr správce počítačové sítě MÚ Roztoky pro období 2016-2019 

Výzva k podání nabídky
Přílohy 1-4 výběr správce LAN MÚ
Doplňující informace
Oznámení výsledku
Smlouva

Zpracování Regulačního plánu Roztoky - Tiché údolí (2015)

Výzva k podání nabídky
Příloha 1 - zadání RP
Příloha 2 - krycí list
Oznámení o výsledku

Zpracování územní studie Přívoz

Výzva k podání nabídky
Příloha 1 - zadání ÚS
Příloha 2 - krycí list
Oznámení o výsledku

Zhotovení PD pro vybudování splaškové kanalizace ve vybraných lokalitách Roztok

Výzva k podání nabídky
Přílohy 1 - 6
Příloha 6 - oprava
Dodatečné informace k VZ
Oznámení o výsledku VZ Splašková kanalizace
Smlouva o dílo

Výběr poskytovatele grafických a předtiskových služeb pro přípravu časopisu Odraz

Výzva k podání nabídky
Přílohy 1 - 3
Oznámení o výsledku VZ poskytovatel grafických a předtiskových služeb

Smlouva

Výběr zhotovitele stavby Objekt pro dětskou skupinu – sportovní areál Roztoky

Výzva k podání nabídky
Přílohy 1 - 5
Dodatek k PD
Dodatečné informace k VZ
Oznámení výsledku VZ Stavba objektu pro dětskou skupinu
Smlouva o dílo 

Zpracování změny č. 1 RP Panenská II

Výzva k podání nabídky

Výběrové řízení na změnu RP

Příloha č. 2 - Krycí list nabídky

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení

Dodatečné informace 

Dodatečné informace

Dodatečné informace

Rekonstrukce vybraných komunikací v katastru obce Roztoky – pro rok 2015

Výzva k podání nabídek - změna k 1.6.2015

Změna zadávacích podmínek

Aktualizované slepé rozpočty

Slepé rozpočty VO oprava 3.6.2015

Výzva k podání nabídek

Přílohy 1 - 9

Dodatečné informace v VZ II

Oznámení výsledku VZ rekonstrukce komunikací v Roztokách 2015

Smlouva o dílo

Zhotovení projektové dokumentace pro protipovodňovou ochranu v dolních Roztokách – opakované vyhlášení

Výzva k podání nabídky - Zadávací dokumentace
Přílohy 1 - 3
Doplňující informace

Zajištění smluvní dopravy pro seniory a zdravotně postižené osoby k lékařům na území města Roztoky

Výzva
Přílohy

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Roztoky - opakované vyhlášení koncesního řízení

Dodatečná informace č. 2 ke koncesní dokumentaci

Koncesní smlouva

Kvalifikační dokumentace

Přílohy

Odůvodnění účelnosti koncesního řízení

Dodatečná informace č.1

Koncesní dokumentace

Dodatečná informace č.1 ke koncesní dokumentaci

Písemná zpráva zadavatele

 

Dodávka překážek street charakteru pro skateboarding na DH Obránců míru

Zadávací dokumentace

 

Zhotovení PD pro protipovodňovou ochranu v dolních Roztokách

Výzva k podání nabídky - Zadávací dokumentace
Přílohy 1 - 3

 

Koncesní řízení - provozovatel vodovodu a kanalizací pro veřejnou potřebu v Roztokách

Roztoky - kvalifikační dokumentace
Příloha A
Příloha B
Příloha C
Příloha D
Dodatečná informace
Oznámení o zrušení

Zpráva zadavatele

Venkovní hřiště pro ZŠ Roztoky - dopracování projektu a realizace díla

Formulář pro ocenění nabídky
Doplňující informace II
Prodloužení lhůty k podání nabídek

Výzva k podání nabídky

Přílohy 1 - 3
Doplňující informace
Oznámení výsledku

 

Modulový objekt MŠ Palackého ulice v Roztokách - projektová příprava a dodávka stavby

Zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Změna zadávacích podmínek

Výzva k podání nabídky - změna

Výzva k podání nabídky

Přílohy 1 - 8

Doplňující informace k ZD

Příloha č. 1 - Geotechnický průzkum

Příloha č. 2 - Hydrogeologický průzkum

Oznámení výsledku VZ Modulový projekt MŠ Palackého ulice v Roztokách

Rozhodnutí o námitkách stěžovatele PRADAST

Rozhodnutí zadavatele o námitkách proti úkonu zadavatele

Smlouva o dílo

Zhotovení územní studie Dubečnice

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Dodatek

Oznámení výsledku VZ zhotovení územní studie Dubečnice

 

Záchranářská výzbroj a výstroj pro JSDH Roztoky

Výzva k podání nabídky

Přílohy č. 1

Příloha č. 2

Oznámení výsledku VZ záchranářská výzbroj a výstroj pro JSDH Roztoky

 

Provedení izolací a zateplení nadzemních kontrukcí vodojemu Sokolovna v Roztokách

Oznámení výsledku VZ

Výzva k podání nabídky

Přílohy č. 1 - 5

 

Vodohospodářské úpravy v ulici U Zastávky v Žalově

Oznámení výsledku VZ

Výzva k podání nabídky

Přílohy č. 1 - 5

 

Rekonstrukce vybraných komunikací v katastru obce Roztoky - 2. etapa 2014

Oznámení výsledku VZ

Roztoky ulice Jana Palacha

Slepý rozpočet Zemní práce vodovod Jana Palacha

Příloha č. 5a

Dodatečné informace k VZ

VV upravené k 21.8.2014

Výzva k podání nabídky

Přílohy č. 1 - 7

 

Opravy cest, chodníků a pochozích ploch ve vybraných lokalitách města v r. 2014

Oznámení výsledku VZ

Výzva k podání nabídky

Přílohy č. 1 - 7

 

Oprava vnitřního líce akumulačních komor vodojemu Žalov - opakované vyhlášení

Oznámení výsledku VZ

Přílohy č. 1- 7

Zadávací dokumentace

 

Rekonstrukce vybraných komunikací v katastru obce Roztoky - 1. etapa 2014

Oznámení výsledku VZ

Dodatečné informace

Výzva k podání nabídky

Přílohy č. 1 -  6

Smlouva o dílo

Celková rekonstrukce bytu č. 1 v domě v Jungmannově ul. čp. 286

Dodatečné informace k VZ

Zadávací dokumentace

Přílohy č. 1-6

 

Dodávka a instalace IT vybavení pro dostavbu ZŠ Roztoky

Oznámení výsledku VZ

Dodatečné informace k VZ

Zadávací dokumentace 

Přílohy č. 1-8

Dodávka a instalace divadelní techniky pro dostavbu ZŠ Roztoky  

Oznámení výsledku VZ

Dodatečné informace k VZ

Zadávací dokumentace

Přílohy č. 1-6

Výroba časopisu Odraz v období 2014 - 2016

Výzva k podání nabídky

Dodatečné informace k veřejné zakázce

Dodávka a instalace nábytku pro dostavbu základní školy v Roztokách

Oznámení výsledku VZ

Dodatečné informace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace

Přílohy č. 1-9

Sportovní nářadí a potřeby pro nové tělovýchovné prostory ZŠ Roztoky

Oznámení výsledku VZ

Zadávací dokumentace 

Dodatečné informace k veřejné zakázce

Příloha č. 3 

Oprava vnitřního líce akumulačních komor vodojemu Žalov

Oznámení o zrušení VZ

Dodatečné informace k veřejné zakázce

Dodatečné informace příloha č. 9

Změna zadávacích podmínek

Zadávací dokumentace

Přílohy č. 1 - 8 

Výběr správce bytového a nebytového fondu v majetku města Roztoky

Oznámení výsledku VZ

Dodatečné informace k veřejné zakázce

Výzva k podání nabídky

Přílohy k zadávací dokumentaci

Kompletní rekonstrukce nájemního bytu č. 4 na adrese Jungmannova 286, Roztoky 

Oznámení výsledku VZ

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zajištění odběru, svozu a ekologického odstranění nebezpečného odpadu

Oznámení výsledku VZ

Dodatečné informace k veřejné zakázce

Změna zadávacích podmínek

Výzva k podání nabídky

Přílohy k zadávací dokumentaci


Zhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukce vybraných komunikací města Roztoky 

Oznámení výsledku VZ

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Dodatečné informace k VZ

Vypracování projektové dokumentace pro ÚR a SP pro vybudování stanovišť podzemních kontejnerů na tříděný odpad ve vybraných lokalitách v katastru obce Roztoky

Oznámení výsledku VZ

Výzva k podání nabídky
Přílohy k zadávací dokumentaci

Dodatečné informace k veřejné zakázce

Příloha č. 6

 

Rekonstrukce vybraných komunikací v katastru obce Roztoky - 3. etapa

Oznámení výsledku VZ

Výzva k podání nabídky

Přílohy k zadávací dokumentaci

Pořízení stroje na úklid zpevněných cest za účelem snížení prašnosti ve městě Roztoky

Oznámení výsledku VZ

Výzva k podání nabídky
Přílohy k zadávací dokumentaci

Rekonstrukce vybraných komunikací v katastru obce Roztoky - 2. etapa

Oznámení výsledku VŘ

Výzva k podání nabídky
Přílohy k zadávací dokumentaci

Kompletní oprava střešní krytiny objektu márnice hřbitova na Levém Hradci

Oznámení výsledku VŘ

Zadávací dokumentace

Výběr poskytovatele úvěru na financování dostavby objektu ZŠ Roztoky

Oznámení výsledku VŘ

Zadávací dokumentace

Příloha č. 14

Dodatečné informace

 

Zařízení školní kuchyně ZŠ Roztoky pro zvýšení její výdejní kapacity

Oznámení výsledku VŘ

Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace 
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Rekonstrukce vybraných komunikací v katastru obce Roztoky - 1. etapa

Oznámení výsledku VZ

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 7 
Příloha č. 8
Dodatečné informace k veřejné zakázce

Provedení stavebních úprav interiéru 2.NP objektu Lidická 2240, Roztoky

Oznámení výsledku VZ
Výzva k podání nabídky 
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3

Výběr zhotovitele stavby s názvem - dostavba objektu základní školy v Roztokách 

Oznámení výsledku VZ 
Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek
Oznámení o změně zadávacích podmínek a prodloužení lhůty pro podání nabídek
Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1
Příloha č. 2 
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 7
Příloha č. 8
Příloha č. 9
Příloha č. 10
Příloha č. 11
Příloha č. 12
Příloha č. 13
Příloha č. 14
Příloha č. 15
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Odůvodnění VZ na výběr zhotovitele stavby Dostavba ZŠ Roztoky

Zabezpečení výkonu investorského technického dozoru při realizaci 2. etapy rekonstrukce ulice Smetanovy v Roztokách

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6

Zabezpečení výkonu investorského technického dozoru při dostavbě ZŠ Roztoky

Oznámení výsledku VZ
Výzva k podání nabídky  
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Zhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukce vybraných komunikací města Roztoky, okr. Praha-západ

Oznámení výsledku VZ
Výzva k podání nabídek
Přílohy
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Rekonstrukce Smetanovy ulice 2. etapa

Oznámení výsledku VZ

Výzva k podání nabídky

Přílohy (zip 2 MB)

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

Výběr správce bytového a nebytového fondu 
v majetku města Roztoky

Doplňující a upřesňující informace k zadávacím podmínkám

Výzva k podání nabídky Správce bytového a nebytového fondu v majetku města

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Povinná součást nabídky

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Komplexni řešení tísňového volání pro seniory v prostorách DPS

Oznámení výsledku VZ

Odpovědi na dotazy uchazečů k zadávacím podmínkám ve VZ

Výzva k podání nabídky VZ SOS volání v DPS Roztoky

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení 

Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek ve VZ na dodávku systému tísňového volání pro DPS

Hydrogeologický průzkum nového pohřebiště Žalov

Oznámení výsledku VZ

Výzva k podání nabídky ve VZ na provedení Hydrogeologického průzkumu pozemku p.č. 3016/1 k.ú.Žalov

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení 

 

Vybavení informačního centra MÚ Roztoky

Oznámení výsledku VZ

Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek ve VZ na dodávku a instalaci "vybavení informačního centra MÚ Roztoky

Doplňující informace k zadávacím podmínkám

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

Příloha č. 3 - Stavební úpravy

Příloha č. 4 - Náčrtek pultu infocentra

Rekonstrukce Smetanovy ulice

Doplňující informace k zadávacím podmínkám

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

Příloha č. 3 - PD Smetanova 1. etapa

Oznámení výsledku výběrového řízení

Výsadba a obnova veřejné zeleně v Roztokách

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

Příloha č. 3 - Doplňující informace

Oznámení výsledku výběrového řízení

Výběr dodavatele grafických služeb v rámci předtiskové přípravy a výroby městského časopisu Odraz

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení 

Oznámení výsledku výběrového řízení

Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem "Stavební úpravy a dostavba budovy základní školy v Roztokách"

 

Doplňující informace k VZ zpracování PD - Stavební úpravy a dostavba budovy ZŠ Roztoky

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky - Stavební úpravy a dostavba budovy ZŠ Roztoky

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení

Projekt a rozpočet (ZIP 189MB)

Oznámení výsledku výběrového řízení

Stavební úpravy tělocvičny v objektu B, ZŠ Roztoky č.p. 711

Výzva k podání nabídky "Stavební úpravy tělocvičny v objektu B ZŠ Roztoky" 

Oznámení výsledků poptávky po bankovních službách při správě volných finančních prostředků města Roztoky

Oznámení výsledků VZ na poskytování služeb exekutorského úřadu pro město Roztoky

Oznámení výsledků VZ na uzavření RS a úpravy a opravy komunikací v Roztokách 

Oznámení výsledků VZ stavební úpravy tělocvišny v objektu B, ZŠ Roztoky

Dodávka herních prvků pro dětské hřiště ZŠ Žalov

Oznámení výsledku výběrového řízení

Výzva k podání nabídky - Dodávka a instalace herních prvků pro DH ZŠ

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky- Na dodávku a instalaci herních prvků pro DH ZŠ 

Víceúčelové hřiště na míčové hry

Oznámení výsledku výběrového řízení

Oznámení o změně termínu otevírání obálek

Výzva k podání nabídky - Víceúčelové hřiště

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky- Víceúčelové hřiště

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních požadavků

Příloha č. 3 - Situační mapa - Víceúčelové hřiště

 

Interiérové stavební úpravy budovy MÚ Roztoky

Oznámení výsledku výběrového řízení

Výzva k podání nabídky na stavební práce "Interiérové stavební úpravy budovy MÚ Roztoky"

Přístavba k budově ZŠ Roztoky - PD a dodávka díla

Oznámení termínu otevírání obálek ve VZ "Přístavba k budově ZŠ Roztoky - projektová dokumentace a dodávka díla"

Výzva k podání nabídky ve VŘ malého rozsahu na VZ "Přístavba k budově ZŠ Roztoky - projektová dokumentace a dodávka díla"

Zadávací dokumentace "Přístavba k budově ZŠ Roztoky - projektová dokumentace a dodávka díla"

Příloha č. 1 Krycí list nabídky Přístavba budovy ZŠ Roztoky

Příloha č. 2 Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Studie přístavby ZŠ

Doplňující informace k zadávacím podmínkám VZ Přístavba ZŠ Roztoky

Oznámení výsledku VŘ Přístavba k budově ZŠ Roztoky Projektová dokumentace a dodávka díla

Poskytování právních služeb pro město Roztoky 

Oznámení o zrušení výběrového řízení na Poskytování právních služeb pro město Roztoky

Poskytování bankovních služeb při správě volných financí města

Oznámení výsledku výběrového řízení

Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky k poskytování bankovních služeb při správě volných financí města Roztoky

Dodatečné informace k ZD na poskytování bankovních služeb při správě volných financí města Roztoky

Příloha č. 1 Krycí list nabídky Poptávka bankovních služeb 

Úpravy a opravy městských komunikací v letech 2012-2014

Oznámení výsledku výběrového řízení

Výzva k podání nabídek a ZD Úpravy a opravy městských komunikací v Roztokách v letech 2012-2014

Přiloha č. 1 Krycí list nabídky Úpravy a opravy městských komunikací

Příloha č. 2a Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů ve VZ Úpravy a opravy městských komunikací

Příloha č. 2b Formuláře cenové nabídky úpravy a opravy městských komunikací

Odpovědi na doplňující otázky k zadávacím podmínkám "Úpravy a opravy městských komunikací v Roztokách v letech 2012 - 2014"

Oznámení změny zadávacích podmínek VZ Úpravy a opravy městských komunikací v Roztokách v letech 2012 - 2014 

Rámcová smlouva na poskytování právně-poradenských služeb

Oznámení výsledku výběrového řízení

Výzva k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace "Uzavření rámcové smlouvy se dvěma dodavateli na poskytování právně-poradenských služeb městu Roztoky"

Výzbroj a výstroj pro jednotku dobrovolných hasičů města Roztoky

Oznámení výsledku výběrového řízení

Výzva k podání nabídek a zadávací podmínky "Výzbroj a výstroj pro jednotku dobrovolných hasičů města Roztoky"

 Veřejné zakázky 2011

Veřejné zakázky z roku 2011 naleznete v Archívu úřední desky z tohoto roku