Úřední deska

název evidenční číslo
jednací číslo
vyvěšeno
platnost do
Usnesení ZM z 16.12.2009 (PDF 931 KB)
302
23.12. 2009 – 14.1. 2010
Oznámení o zahájení územního řízení - Splašková kanalizace - Pod Řivnáčem (PDF 574 KB)
300
3589/2009/Mk/SÚ
21.12. 2009 – 6.1. 2010
Oznámení o zahájení územního řízení - Splašková kanalizace - Na Valech, Wolkerova (PDF 541 KB)
301
3591/2009/Mk/SÚ
21.12. 2009 – 6.1. 2010
Veřejná vyhláška - Hudák Radek (PDF 108 KB)
299
3575/2009/ÚD
18.12. 2009 – 4.1. 2010
Veřejná vyhláška - Hadáček Petr (PDF 78 KB)
298
3567/2009/ÚD
17.12. 2009 – 4.1. 2010
Veřejná vyhláška - Regulační plán Tiché údolí (celý RP je v sekci "Městský úřad", "Regulační plán Roztoky - Tiché údolí) (PDF 2.84 MB)
296
3542/09/SRM
16.12. 2009 – 27.1. 2010
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení kolaudačního řízení - Silnice II/242 Roztoky - přeložka - část vodovod (PDF 304 KB)
297
3556/2009/ÚD
16.12. 2009 – 28.12. 2009
Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu (PDF 85 KB)
295
3527/09/ŽP
15.12. 2009 – 17.2. 2010
Veřejná vyhláška - Spálenský Josef (PDF 70 KB)
294
3505/2009/ÚD
11.12. 2009 – 28.12. 2009
Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu (PDF 87 KB)
293
3484/09/ŽP
10.12. 2009 – 12.2. 2010
Návrh rozpočtu DSO Údolí Vltavy pro rok 2010 (PDF 122 KB)
291
3486/2009/ÚD
9.12. 2009 – 28.12. 2009
Pozvánka na ZM dne 16.12.2009 (PDF 95 KB)
292
9.12. 2009 – 17.12. 2009
Příloha č. 1 Nařízení města Roztoky č. 1/2009 - sjízdnost a schůdnost místních komunikací a chodníků (PDF 376 KB)
290
8.12. 2009 – 28.12. 2009
Veřejná vyhláška - Oznámení - změny vlny 07 ÚP SÚ HMP (PDF 217 KB)
289
3428/2009/ÚD
7.12. 2009 – 11.1. 2010
Oznámení zahájení vodoprávního řízení - VV - vrtaná studna na pozemku č. parc. 2124/10 (PDF 266 KB)
288
3416/2009/ÚD
4.12. 2009 – 21.12. 2009
Veřejná vyhláška - Blaho Miroslav (PDF 79 KB)
286
3398/2009/ÚD
2.12. 2009 – 18.12. 2009
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - Přístavba RD č.p. 831 (PDF 789 KB)
287
3393/2009/SÚ
2.12. 2009 – 18.12. 2009
Návrh územního rozpočtu města Roztoky na rok 2010 (PDF 285 KB)
285
30.11. 2009 – 16.12. 2009
Veřejná vyhláška - Oetamiová Irena (PDF 83 KB)
282
3347/2009/ÚD
27.11. 2009 – 14.12. 2009
Veřejná vyhláška - PP Stavby US, s.r.o. (PDF 79 KB)
283
3348/2009/ÚD
27.11. 2009 – 14.12. 2009
Dražební vyhláška - Rodinný dům č.p. 832, Velké Přílepy (PDF 452 KB)
284
3349/2009/ÚD
27.11. 2009 – 31.12. 2009
Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu (PDF 84 KB)
280
3337/09/ŽP
26.11. 2009 – 28.1. 2010
Vyhlášení místního referenda v Roztokách (PDF 151 KB)
281
3344/2009/Hoj
26.11. 2009 – 14.12. 2009
Usnesení ZM z 18.11.2009 (PDF 783 KB)
279
25.11. 2009 – 17.12. 2009
Oznámení o zahájení územního řízení - Vrtaná studna na pozemku č. 2739/8 a 2739/18 (PDF 411 KB)
278
3288/2009/Fr/SÚ
23.11. 2009 – 9.12. 2009
Návrh rozpočtu, rozpočtový výhled a plnění rozpočtu DSO PSČ (PDF 307 KB)
277
7MXS/2009
16.11. 2009 – 2.12. 2009
Veřejná vyhláška - Kurfürst Jiří (PDF 78 KB)
276
3240/2009/ÚD
13.11. 2009 – 30.11. 2009
Rozhodnutí o odejmutí dávky - příspěvek na živobytí - Prach Jiří (PDF 96 KB)
275
4505/2009/ROZ
12.11. 2009 – 30.11. 2009
Pozvánka na ZM dne 18.11.2009 (PDF 99 KB)
274
11.11. 2009 – 19.11. 2009
Nařízení města Roztoky č. 1/2009 - sjízdnost a schůdnost místních komunikací a chodníků (PDF 2.96 MB)
273
10.11. 2009 – 26.11. 2009
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení - RD č.p. 831 (PDF 180 KB)
272
3205/2009/SÚ
9.11. 2009 – 25.11. 2009
Stanovisko MŽP - Plán oblasti povodí Dolní Vltavy (PDF 115 KB)
271
7I4L/2009/ŽP
4.11. 2009 – 20.11. 2009
Oprava chyby v psaní v rozhodnutí - Skladový areál Roztoky (PDF 190 KB)
270
3148/2009/SÚ
3.11. 2009 – 19.11. 2009
Výzva k doplnění údajů - příspěvek na živobytí - Hájek Jiří (PDF 91 KB)
267
4103/2009/ROZ
2.11. 2009 – 18.11. 2009
Rozhodnutí o odejmutí dávky - příspěvek na živobytí - Hanzal Karel (PDF 101 KB)
268
4327/2009/ROZ
2.11. 2009 – 18.11. 2009
Rozhodnutí o odejmutí dávky - příspěvek na živobytí - Zrnová Markéta (PDF 152 KB)
269
4326/2009/ROZ
2.11. 2009 – 18.11. 2009
Usnesení ZM z 21.10.2009 (PDF 768 KB)
265
29.10. 2009 – 19.11. 2009
Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu (PDF 83 KB)
266
3117/09/ŽP
29.10. 2009 – 31.12. 2009
Veřejná vyhláška - Matýšek Ivo (PDF 78 KB)
263
3092/2009/ÚD
26.10. 2009 – 11.11. 2009
Veřejná vyhláška - Mocanu Piotr (PDF 79 KB)
264
3093/2009/ÚD
26.10. 2009 – 11.11. 2009
Veřejná vyhláška - Císař Šimon (PDF 86 KB)
259
3068/2009/ÚD
22.10. 2009 – 9.11. 2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Přemyslovská (1) (PDF 102 KB)
260
03O9/2009/SRM
22.10. 2009 – 9.11. 2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Přemyslovská (2) (PDF 102 KB)
261
03O9/2009/SRM
22.10. 2009 – 9.11. 2009
Poptávka na zpracování a podání Žádosti o dotaci do ROP NUTS 2 Střední Čechy - výzva 40 - 3.2. Základní školy (PDF 175 KB)
262
3069/2009/SRM
22.10. 2009 – 5.11. 2009
Veřejná vyhláška - Šimek Petr (PDF 83 KB)
255
3050/2009/ÚD
21.10. 2009 – 6.11. 2009
Rozhodnutí o umístění stavby - Dům volnočasových aktivit (PDF 2.04 MB)
256
3032/2009/Fr/SÚ
21.10. 2009 – 6.11. 2009
Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - Skladový areál Roztoky (PDF 1.88 MB)
257
3031/2009/SÚ
21.10. 2009 – 6.11. 2009
Oznámení o době a místě konání místního referenda (PDF 334 KB)
258
3044/2009/star/Hoj
21.10. 2009 – 6.11. 2009
Rozhodnutí o odejmutí dávky - příspěvek na živobytí - Kodat Josef (PDF 97 KB)
254
4131/2009/ROZ
19.10. 2009 – 4.11. 2009
Veřejná vyhláška - Oznámení konceptu Územního plánu hl. m. Prahy (PDF 203 KB)
253
06S4/2009/SRM
16.10. 2009 – 18.11. 2009
Pozvánka na ZM dne 21.10.2009 (PDF 95 KB)
252
14.10. 2009 – 19.11. 2009
Oznámení zahájení vodoprávního řízení - splašková kanalizace v ulici Třebízského (PDF 266 KB)
251
2964/2009/ÚD
13.10. 2009 – 16.11. 2009
Veřejná vyhláška - Valta Miroslav (PDF 77 KB)
247
2943/2009/ÚD
12.10. 2009 – 29.10. 2009
Veřejná vyhláška - Votroubek Vladimír (PDF 75 KB)
248
2944/2009/ÚD
12.10. 2009 – 29.10. 2009
Dražební vyhláška - Mašková Gabriela (PDF 296 KB)
249
2945/2009/ÚD
12.10. 2009 – 29.10. 2009
Zjišťovací řízení záměru - Vědeckotechnický park Roztoky (PDF 232 KB)
250
09EH/2009/ŽP
12.10. 2009 – 29.10. 2009
Veřejná nabídka pozemků PF ČR (PDF 2.77 MB)
245
2920/2009/ÚD
9.10. 2009 – 10.11. 2009
Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu (PDF 84 KB)
246
2907/09/ŽP
9.10. 2009 – 11.12. 2009
Veřejná vyhláška - Borčová Blanka (PDF 80 KB)
243
2898/2009/ÚD
8.10. 2009 – 26.10. 2009
Veřejná vyhláška - Vomáčka Miroslav (PDF 85 KB)
244
2899/2009/ÚD
8.10. 2009 – 26.10. 2009
Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu (PDF 83 KB)
241
2871/09/ŽP
7.10. 2009 – 7.10. 2009
Veřejná vyhláška - Novotný Karel (PDF 77 KB)
242
2889/2009/ÚD
7.10. 2009 – 23.10. 2009
Výzva k doplnění údajů - příspěvek na živobytí - Zrnová Markéta (PDF 93 KB)
239
3737/2009/ROZ
6.10. 2009 – 22.10. 2009
Usnesení ZM z 23.9.2009 (PDF 1.35 MB)
240
6.10. 2009 – 22.10. 2009
Výzva k doplnění údajů - příspěvek na živobytí - Prach Jiří (PDF 89 KB)
238
3854/2009/ROZ
5.10. 2009 – 21.10. 2009
Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - studna na pozemku parc.č. 2530/1 (PDF 419 KB)
237
2831/2009/SÚ
30.9. 2009 – 16.10. 2009
Vyhlášení místního referenda v Roztokách (PDF 695 KB)
236
2814/2009/star/Hoj
29.9. 2009 – 15.10. 2009
Veřejná vyhláška - Ocásek Pavel (PDF 78 KB)
235
2803/2009/ÚD
25.9. 2009 – 12.10. 2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - V Solníkách (PDF 86 KB)
234
0GPL/2009/SRM
24.9. 2009 – 12.10. 2009
Veřejná vyhláška - Jindra Patrik (PDF 82 KB)
233
2780/2009/ÚD
23.9. 2009 – 9.10. 2009
Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - vrtaná studna na pozemku č.parc. 679 (PDF 419 KB)
232
2750/2009/SÚ
21.9. 2009 – 7.10. 2009
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - Novostavba RD na pozemku č. parc. 1840 a 1841 (PDF 1.25 MB)
230
2710/2009/SÚ
16.9. 2009 – 2.10. 2009
Pozvánka na ZM dne 23.9.2009 (PDF 90 KB)
231
16.9. 2009 – 24.9. 2009
Veřejná vyhláška - Dušek Ladislav (PDF 81 KB)
228
2694/2009/ÚD
14.9. 2009 – 30.9. 2009
Oznámení o pokračování územního řízení - Dům volnočasových aktivit (PDF 647 KB)
229
2682/2009/Fr/SÚ
14.9. 2009 – 30.9. 2009
Veřejná vyhláška - Regulační plán Panenská II (celý RP je v sekci "Městský úřad", "Regulační plán Roztoky - Panenská II") (PDF 1.64 MB)
227
2659/09/SRM
10.9. 2009 – 14.10. 2009
Veřejná vyhláška - Jindra Patrik (PDF 77 KB)
225
2595/2009/ÚD
3.9. 2009 – 21.9. 2009
Usnesení ZM z 26.8.2009 (PDF 936 KB)
226
3.9. 2009 – 24.9. 2009
Veřejná vyhláška - Ďurian Jakub (PDF 81 KB)
224
2551/2009/ÚD
28.8. 2009 – 14.9. 2009
Oznámení o zahájení územního řízení - Studna na pozemku č. 2530/1 (PDF 451 KB)
223
2498/2009/Fr/SÚ
24.8. 2009 – 9.9. 2009
Výzva k doplnění údajů - příspěvek na živobytí - Kodat Josef (PDF 91 KB)
221
3110/2009/ROZ
21.8. 2009 – 7.9. 2009
Rozhodnutí - odejmutí dávky doplatek na bydlení - Kodat Josef (PDF 97 KB)
222
3108/2009/ROZ
21.8. 2009 – 7.9. 2009
Veřejná vyhláška (PDF 280 KB)
216
2469/2009/ÚD
20.8. 2009 – 7.9. 2009
Výzva k doplnění údajů - příspěvek na živobytí - Hanzal Karel (PDF 93 KB)
218
2944/2009/ROZ
20.8. 2009 – 7.9. 2009
Rozhodnutí - odejmutí dávky příspěvek na živobytí - Juklíček Tomáš (PDF 101 KB)
219
3097/2009/ROZ
20.8. 2009 – 7.9. 2009
Veřejná vyhláška - Blaho Miroslav (PDF 91 KB)
220
2475/2009/ÚD
20.8. 2009 – 7.9. 2009
Pozvánka na ZM dne 26.8.2009 (PDF 109 KB)
217
19.8. 2009 – 27.8. 2009
Dražební vyhláška - Kovařič Vladimír (PDF 443 KB)
215
2454/2009/ÚD
18.8. 2009 – 3.9. 2009
Veřejná vyhláška - Troják Richard (PDF 78 KB)
213
2446/2009/ÚD
17.8. 2009 – 2.9. 2009
Volby - Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Roztokách (PDF 86 KB)
214
2392/2009/star/Hoj
17.8. 2009 – 14.9. 2009
Veřejná vyhláška - Císař Šimon (PDF 86 KB)
212
2416/2009/ÚD
14.8. 2009 – 31.8. 2009
Veřejná vyhláška - Říhová Lenka (PDF 76 KB)
211
2389/2009/ÚD
12.8. 2009 – 28.8. 2009
Oznámení o zahájení územního řízení - Vrtaná studna na pozemku č. 679 (PDF 469 KB)
209
2371/2009/Fr/SÚ
11.8. 2009 – 27.8. 2009
Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku - Zpracování žádosti o dotaci na MŠ Spěšného (PDF 744 KB)
210
2374/2009/SRM
11.8. 2009 – 27.8. 2009
Veřejná vyhláška - Talapko Ivan (PDF 83 KB)
208
2343/2009/ÚD
7.8. 2009 – 24.8. 2009
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení - RD na pozemku č. 1840 a 1841 (PDF 602 KB)
206
2328/2009/SÚ
6.8. 2009 – 24.8. 2009
Oznámení o zahájení řízení - Výroba platinových komplexů (PDF 895 KB)
207
2332/2009/ŽP
6.8. 2009 – 8.9. 2009
Pokračování oznámení zahájení územního řízení - Skladový areál Roztoky (PDF 291 KB)
205
2312/2009/SÚ
5.8. 2009 – 21.8. 2009
Veřejná vyhláška - Jakoubek Josef (PDF 83 KB)
204
2301/2009/ÚD
4.8. 2009 – 20.8. 2009
Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí - Obytná zóna Na Panenské II (PDF 712 KB)
203
2275/2009/SÚ
31.7. 2009 – 17.8. 2009
Veřejná vyhláška - Kaplan Filip (PDF 81 KB)
202
2269/2009/ÚD
30.7. 2009 – 17.8. 2009
Výzva k doplnění údajů - příspěvek na živobytí - Mára Rudolf (PDF 90 KB)
201
2891/2009/ROZ
29.7. 2009 – 14.8. 2009
Veřejná vyhláška - Vondrášek Ondřej (PDF 77 KB)
196
2240/2009/ÚD
27.7. 2009 – 12.8. 2009
Veřejná vyhláška - Valešová Sára (PDF 76 KB)
197
2241/2009/ÚD
27.7. 2009 – 12.8. 2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Braunerova (PDF 96 KB)
198
14FY/2009/SRM
27.7. 2009 – 12.8. 2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Obránců míru (PDF 96 KB)
199
14FY/2009/SRM
27.7. 2009 – 14.8. 2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Braunerova, Masarykova, Dobrovolného, Felklova (PDF 98 KB)
200
14FY/2009/SRM
27.7. 2009 – 14.8. 2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Čapkova, kotelna (PDF 97 KB)
193
161I/2009/SRM
22.7. 2009 – 6.8. 2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Obránců míru (PDF 96 KB)
194
161I/2009/SRM
22.7. 2009 – 6.8. 2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Čapkova, Obránců míru (PDF 98 KB)
195
161I/2009/SRM
22.7. 2009 – 7.8. 2009
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - Přístavba RD č.p. 1191 (PDF 898 KB)
192
2187/2009/SÚ
21.7. 2009 – 6.8. 2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Masarykova (PDF 98 KB)
191
18EB/2009/SRM
15.7. 2009 – 31.7. 2009
Rozhodnutí o umístění stavby - Dostavba a rekonstrukce MŠ Spěšného 288 (PDF 3.20 MB)
190
2123/2009/Fr/SÚ
14.7. 2009 – 30.7. 2009
Rozhodnutí o umístění stavby - Únětice - vodovod a kanalizace (PDF 1.60 MB)
189
1921/2009/Mk/SÚ
9.7. 2009 – 27.7. 2009
Rozhodnutí - Skladový areál Roztoky (PDF 627 KB)
187
2042/2009/ÚD
3.7. 2009 – 20.7. 2009
Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 8/2003 - O městské policii (PDF 86 KB)
188
3.7. 2009 – 20.7. 2009
Usnesení ZM z 24.6.2009 (PDF 819 KB)
186
2.7. 2009 – 27.8. 2009
Oznámení spojení územního a stavebního řízení - RD na pozemku č. 479/67 Tursko (PDF 241 KB)
180
1E69/2009/ŽP
1.7. 2009 – 17.7. 2009
Rozhodnutí - Veřejná vyhláška - změna podmínky rozhodnutí č.j. ŽP/MEUC-061622/2007/V/Vej-R (PDF 266 KB)
181
2026/2009/ÚD
1.7. 2009 – 17.7. 2009
Veřejná vyhláška - Jindra Patrik (PDF 70 KB)
182
2028/2009/ÚD
1.7. 2009 – 17.7. 2009
Veřejná vyhláška - Blaho Miroslav (PDF 82 KB)
183
2029/2009/ÚD
1.7. 2009 – 17.7. 2009
Generální oprava vodovodního řadu v části ulice Poděbradova (PDF 113 KB)
184
2030/2009/ÚD
1.7. 2009 – 27.7. 2009
Výsledné kalkulace vodného a stočného za rok 2008 (PDF 298 KB)
185
1E9U/2009/SRM
1.7. 2009 – 17.7. 2009
Rozhodnutí o umístění stavby - RD na pozemcích parc. č. 3181/4 a 3181/5 (PDF 962 KB)
178
1970/2009/SÚ
29.6. 2009 – 15.7. 2009
Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu (PDF 84 KB)
179
1986/09/ŽP
29.6. 2009 – 31.8. 2009
Oznámení o zahájení územního řízení - Dům volnočasových aktivit (PDF 602 KB)
176
1942/2009/Fr/SÚ
25.6. 2009 – 13.7. 2009
Zahájení spojení územního a stavebního řízení - Přístavba RD č.p. 1191 (PDF 259 KB)
177
1963/2009/SÚ
25.6. 2009 – 13.7. 2009
Územní rozhodnutí a stavební povolení - Novostavby RD na pozem. parc. č. 3178/1 a 3179/6 (PDF 1.52 MB)
175
1905/2009/SÚ
22.6. 2009 – 8.7. 2009
Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku - Zpracování žádosti o dotaci a projektu zateplení na objektu jídelny ZŠ Roztoky a MŠ Havlíčkova (PDF 1.11 MB)
174
19.6. 2009 – 30.6. 2009
Veřejná vyhláška - Najderski Jacek (PDF 247 KB)
172
1871/2009/ÚD
17.6. 2009 – 3.7. 2009
Pozvánka na ZM dne 24.6.2009 (PDF 295 KB)
173
17.6. 2009 – 25.6. 2009
Rozhodnutí - odejmutí dávky příspěvek na živobytí - Linda Zdeněk (PDF 294 KB)
170
2245/2009/ROZ
16.6. 2009 – 2.7. 2009
Usnesení ZM z 10.6.2009 (PDF 861 KB)
171
16.6. 2009 – 27.8. 2009
Veřejná vyhláška - Čáp Jan (PDF 204 KB)
168
1824/2009/ÚD
12.6. 2009 – 29.6. 2009
Závěr zjišťovacího řízení - Výroba platinových komplexů pro farmaceutické využití (PDF 1.72 MB)
169
1806/2009/ŽP
12.6. 2009 – 29.6. 2009
Usnesení - Dražební vyhláška - Beran Petr (PDF 330 KB)
167
1815/2009/ÚD
11.6. 2009 – 22.6. 2009
Konkursní řízení - ředitel(ka) Mateřské školy Kralupy nad Vltavou (PDF 334 KB)
166
9.6. 2009 – 17.6. 2009
Veřejná vyhláška - Wilkinson Angelika Sergevna (PDF 262 KB)
163
1742/2009/ÚD
5.6. 2009 – 22.6. 2009
Veřejná vyhláška - Gambatte s.r.o. (PDF 258 KB)
164
1743/2009/ÚD
5.6. 2009 – 22.6. 2009
Veřejná vyhláška - Novotný Karel (PDF 159 KB)
165
1744/2009/ÚD
5.6. 2009 – 22.6. 2009
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Dostavba a rekonstrukce MŠ (PDF 1.66 MB)
162
1720/2009/SÚ
4.6. 2009 – 22.6. 2009
Pozvánka na ZM dne 10.6.2009 (PDF 305 KB)
159
3.6. 2009 – 11.6. 2009
Výzva k doplnění údajů - příspěvek na živobytí - Prach Jiří (PDF 269 KB)
160
1892/2009/ROZ
3.6. 2009 – 19.6. 2009
Závěrečný účet - Dobrovolný svazek obcí Údolí Vltavy - 2008 (PDF 633 KB)
161
1683/2009/ÚD
3.6. 2009 – 19.6. 2009
Příloha č. 3 k OZV č. 21/2003 - Řád veřejného pohřebiště v Roztokách (PDF 293 KB)
157
2.6. 2009 – 18.6. 2009
Usnesení ZM z 27.5.2009 (PDF 1.23 MB)
158
2.6. 2009 – 25.6. 2009
Veřejná vyhláška - Bazálik Jozef (PDF 247 KB)
153
1687/2009/ÚD
1.6. 2009 – 17.6. 2009
Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu (PDF 247 KB)
154
1502/09/ŽP
1.6. 2009 – 3.8. 2009
Rozhodnutí - odejmutí dávky příspěvek na živobytí - Surý Zdeněk (PDF 487 KB)
155
1809/2009/ROZ
1.6. 2009 – 17.6. 2009
Výzva k doplnění údajů - příspěvek na živobytí - Juklíček Tomáš (PDF 273 KB)
156
1886/2009/ROZ
1.6. 2009 – 17.6. 2009
Veřejná vyhláška - Najderski Jacek (PDF 232 KB)
152
1653/2009/ÚD
28.5. 2009 – 15.6. 2009
Rozhodnutí - bytový dům v ul. Čapkova (PDF 1.75 MB)
148
1621/2009/ÚD
27.5. 2009 – 12.6. 2009
Veřejná vyhláška - Kurfürst Jiří (PDF 256 KB)
149
1622/2009/ÚD
27.5. 2009 – 12.6. 2009
Veřejná vyhláška - Kurfürst Jiří (PDF 256 KB)
150
1623/2009/ÚD
27.5. 2009 – 12.6. 2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. 17. listopadu, ZŠ a školní jídelna (PDF 331 KB)
151
1TF3/2009/SRM
27.5. 2009 – 17.6. 2009
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení - 2 novostavby RD (PDF 726 KB)
147
1588/2009/SÚ
25.5. 2009 – 10.6. 2009
Veřejná vyhláška - Vaněček Robert (PDF 267 KB)
146
1584/2009/ÚD
22.5. 2009 – 8.6. 2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Vošahlíkova, Jungmannova, , MÚ - SO, ÚP, knihovna, fara, kostel (PDF 314 KB)
141
1WCX/2009/SRM
20.5. 2009 – 10.6. 2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. 17. listopadu, Školní náměstí, Jana Palacha (PDF 345 KB)
142
1WCX/2009/SRM
20.5. 2009 – 11.6. 2009
Veřejná vyhláška - Ďurian Jakub (PDF 250 KB)
143
1561/2009/ÚD
20.5. 2009 – 5.6. 2009
Veřejná vyhláška - Špaček Roman (PDF 249 KB)
144
1563/2009/ÚD
20.5. 2009 – 5.6. 2009
Pozvánka na ZM dne 27.5.2009 (PDF 368 KB)
145
20.5. 2009 – 28.5. 2009
Rozhodnutí - stavební povolení - STL plynovod, sdělovací vedení a veřejné osvětlení - Na Dubečnici (PDF 2.42 MB)
139
1514/2009/SÚ
19.5. 2009 – 4.6. 2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Tiché údolí (PDF 352 KB)
140
1XBV/2009/SRM
19.5. 2009 – 12.6. 2009
Oznámení pokračování územního řízení - Obytná zóna Na Panenské II (PDF 722 KB)
138
1525/2009/SÚ
18.5. 2009 – 3.6. 2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Třebízského, Šafaříkova (PDF 334 KB)
135
20FD/2009/SRM
13.5. 2009 – 2.6. 2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Nad Čakovem, Puchmajerova, Jungmannova (PDF 348 KB)
136
20FD/2009/SRM
13.5. 2009 – 3.6. 2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Třebízského, Dobrovského (PDF 339 KB)
137
20FD/2009/SRM
13.5. 2009 – 4.6. 2009
Posuzování vlivů na životní prostředí - Výroba platinových komplexů pro farmaceutické využití (PDF 726 KB)
134
21SD/2009/SÚ
12.5. 2009 – 28.5. 2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Palackého, Školní náměstí (PDF 339 KB)
132
225D/2009/SRM
11.5. 2009 – 28.5. 2009
Veřejná vyhláška - Čáp Jan (PDF 207 KB)
133
1438/2009/ÚD
11.5. 2009 – 27.5. 2009
Rozhodnutí - stavební povolení - STL plynovod a veřejné osvětlení - Na Dubečnici (PDF 1.84 MB)
131
1355/2009/SÚ
7.5. 2009 – 25.5. 2009
Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu (PDF 252 KB)
127
1369/09/ŽP
6.5. 2009 – 8.7. 2009
Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu (PDF 263 KB)
128
1379/09/ŽP
6.5. 2009 – 8.7. 2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Masarykova (PDF 321 KB)
130
23WF/2009/SRM
6.5. 2009 – 27.5. 2009
Usnesení ZM z 29.4.2009 (PDF 1.21 MB)
129
6.5. 2009 – 28.5. 2009
Veřejná vyhláška - Stavební povolení - Rozhodnutí - Na Dubečnici - komunikace (PDF 1.20 MB)
119
1376/2009/ÚD
5.5. 2009 – 21.5. 2009
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu - okrsek č.1 (PDF 295 KB)
120
5.5. 2009 – 8.6. 2009
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu - okrsek č.2 (PDF 307 KB)
121
5.5. 2009 – 8.6. 2009
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu - okrsek č.3 (PDF 305 KB)
122
5.5. 2009 – 8.6. 2009
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu - okrsek č.4 (PDF 294 KB)
123
5.5. 2009 – 8.6. 2009
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu - okrsek č.5 (PDF 301 KB)
124
5.5. 2009 – 8.6. 2009
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu - okrsek č.6 (PDF 302 KB)
125
5.5. 2009 – 8.6. 2009
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu - okrsek č.7 (PDF 313 KB)
126
5.5. 2009 – 8.6. 2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Havlíčkova, Čapkova (PDF 325 KB)
116
25TG/2009/SRM
4.5. 2009 – 20.5. 2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Braunerova (PDF 322 KB)
117
25TG/2009/SRM
4.5. 2009 – 21.5. 2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Masarykova (PDF 323 KB)
118
25TG/2009/SRM
4.5. 2009 – 22.5. 2009
Obecně závazná vyhláška Města Roztoky č. 1/2009 o odpadech (PDF 2.18 MB)
115
30.4. 2009 – 18.5. 2009
Konkursní řízení - ředitel(ka) Mateřské školy Kralupy nad Vltavou (PDF 326 KB)
114
1324/2009/ÚD
29.4. 2009 – 21.5. 2009
Veřejná vyhláška - Silnice II/242 Roztoky - přeložka - Rozhodnutí o změně stavby před dokončením - vodovod, dešťová stoka a úprava na kanalizaci (PDF 1017 KB)
110
1260/2009/ÚD
23.4. 2009 – 11.5. 2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Havlíčkova, Masarykova, ul. 17. listopadu (PDF 332 KB)
111
29J2/2009/SRM
23.4. 2009 – 14.5. 2009
Informace pro občany - Odstávka informačního systému správních evidencí (PDF 445 KB)
112
23.4. 2009 – 27.4. 2009
Oznámení o zahájení územního řízení - Únětice - vodovod a kanalizace (PDF 2.35 MB)
113
1236/2009/Mk/SÚ
23.4. 2009 – 11.5. 2009
Veřejná vyhláška - Vondrášek Ondřej (PDF 235 KB)
106
1253/2009/ÚD
22.4. 2009 – 11.5. 2009
Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu (PDF 251 KB)
107
1251/09/ŽP
22.4. 2009 – 24.6. 2009
Územní rozhodnutí o změně využití území - pozemek parc. č. 2739/35 (PDF 848 KB)
108
1240/2009/SÚ
22.4. 2009 – 11.5. 2009
Pozvánka na ZM dne 29.4.2009 (PDF 289 KB)
109
22.4. 2009 – 30.4. 2009
Závěrečný účet Města Roztoky za rok 2008 (PDF 2.55 MB)
105
2GTB/2009/STAR
21.4. 2009 – 7.5. 2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Čapkova (PDF 311 KB)
104
2C6A/2009/SRM
20.4. 2009 – 6.5. 2009
Veřejná vyhláška - Kurfürst Jiří (PDF 251 KB)
102
1184/2009/ÚD
16.4. 2009 – 4.5. 2009
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - stavební úpravy RD č.p. 163 (PDF 2.47 MB)
103
1181/2009/SÚ
16.4. 2009 – 4.5. 2009
Nová služba HZS SK - evidence pálení prostřednictvím internetu (PDF 279 KB)
101
1160/2009/ÚD
14.4. 2009 – 31.12. 2009
Veřejná vyhláška - Borčová Blanka (PDF 253 KB)
100
1137/2009/ÚD
9.4. 2009 – 27.4. 2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Třebízského, Šafaříkova (PDF 323 KB)
96
2H9W/2009/SRM
8.4. 2009 – 23.4. 2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Havlíčkova, ul. 17. listopadu (PDF 328 KB)
97
2H9W/2009/SRM
8.4. 2009 – 28.4. 2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Jana Palacha, Haškova, Palackého, Spěšného (PDF 339 KB)
98
2H9W/2009/SRM
8.4. 2009 – 29.4. 2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Spěšného, Třebízského, Dobrovského, Jungmannova (PDF 342 KB)
99
2H9W/2009/SRM
8.4. 2009 – 30.4. 2009
Dražební vyhláška - Mašková Gabriela (PDF 315 KB)
95
1106/2009/ÚD
7.4. 2009 – 23.4. 2009
Oznámení ve věci směny pozemků (PDF 276 KB)
92
6.4. 2009 – 22.4. 2009
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení vodoprávního řízení o změně stavby před dokončením - VTP Roztoky (PDF 595 KB)
93
1093/2009/ÚD
6.4. 2009 – 11.5. 2009
Usnesení - Euro-Stavo-Servis Beta, s.r.o. (PDF 477 KB)
94
2K40/2009/SPR
6.4. 2009 – 22.4. 2009
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Roztokách (PDF 262 KB)
89
1082/2009/star/Hoj
3.4. 2009 – 8.6. 2009
Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu (PDF 251 KB)
90
1076/09/ŽP
3.4. 2009 – 5.6. 2009
Územní rozhodnutí a stavební povolení - Pneuservis Houser - Roztoky (PDF 2.62 MB)
91
1083/2009/SÚ
3.4. 2009 – 20.4. 2009
Oznámení o společném jednání o návrhu regulačního plánu - Tiché údolí (PDF 674 KB)
87
1061/09/SRM
2.4. 2009 – 20.4. 2009
Usnesení ZM z 25.3.2009 (PDF 746 KB)
88
2.4. 2009 – 30.4. 2009
Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu (PDF 267 KB)
83
1050/09/ŽP
1.4. 2009 – 3.6. 2009
Územní rozhodnutí o umístění stavby - Areál Středočeského muzea v Roztokách (PDF 3.40 MB)
84
963/2009/SÚ
1.4. 2009 – 17.4. 2009
Veřejná vyhláška - vyměření daně z nemovitostí na rok 2009 (PDF 370 KB)
85
1062/2009/ÚD
1.4. 2009 – 15.5. 2009
Veřejná vyhláška - vyměření daně z nemovitostí na rok 2009 (PDF 377 KB)
86
1063/2009/ÚD
1.4. 2009 – 15.5. 2009
Závěrečný účet - Dobrovolný svazek obcí Přemyslovské Střední Čechy - 2008 (PDF 765 KB)
82
1043/2009/ÚD
31.3. 2009 – 16.4. 2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Smetanova, Jiráskova (PDF 299 KB)
80
2LJQ/2009/SRM
30.3. 2009 – 16.4. 2009
Rozhodnutí o umístění stavby - Dostavba základní školy Roztoky (PDF 6.55 MB)
81
1017/2009/Fr/SÚ
30.3. 2009 – 15.4. 2009
Veřejná vyhláška - Císař Šimon (PDF 254 KB)
76
1014/2009/ÚD
27.3. 2009 – 14.4. 2009
Oznámení o uložení zásilky - Dittrich Jan (PDF 213 KB)
77
1015/2009/ÚD
27.3. 2009 – 14.4. 2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Tiché údolí, Riegrova, Za Potokem (PDF 296 KB)
78
2M82/2009/SRM
27.3. 2009 – 20.4. 2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Tiché údolí, Zámek (PDF 289 KB)
79
2M9X/2009/ÚD
27.3. 2009 – 28.4. 2009
Dražební vyhláška - Králová Adéla (PDF 1.03 MB)
75
1005/2009/ÚD
26.3. 2009 – 14.4. 2009
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení - Na Dubečnici - komunikace (PDF 521 KB)
74
972/2009/ÚD
25.3. 2009 – 10.4. 2009
Oznámení o zahájení stavebního řízení - STL plynovod, sdělovací vedení, veřejné osvětlení - RD Na Dubečnici (PDF 684 KB)
73
930/2009/SÚ
24.3. 2009 – 9.4. 2009
Územní rozhodnutí o umístění stavby - vrtaná studna na pozemku č. parc. 2124/10 (PDF 787 KB)
70
925/2009/SÚ
23.3. 2009 – 8.4. 2009
Oznámení ve věci prodeje pozemků (PDF 544 KB)
71
23.3. 2009 – 17.4. 2009
Územní rozhodnutí o změně využití území - Rekultivace 2. části zemníku Roztoky (PDF 2.92 MB)
72
524/2009/Mk/SÚ
23.3. 2009 – 8.4. 2009
Veřejná vyhláška - Dobiáš Eugen (PDF 230 KB)
69
914/2009/ÚD
20.3. 2009 – 6.4. 2009
Usnesení ZM z 11.3.2009 (PDF 1.71 MB)
68
19.3. 2009 – 30.4. 2009
Veřejná vyhláška - Kurfürst Jiří (PDF 253 KB)
64
877/2009/ÚD
18.3. 2009 – 3.4. 2009
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Stavební úpravy RD č.p. 163 (PDF 378 KB)
65
879/2009/SÚ
18.3. 2009 – 3.4. 2009
Územní rozhodnutí o umístění stavby - Účelová komunikace s inženýrskými sítěmi - Únětice (PDF 2.72 MB)
66
884/2009/Mk/SÚ
18.3. 2009 – 3.4. 2009
Pozvánka na ZM dne 25.3.2009 (PDF 259 KB)
67
18.3. 2009 – 26.3. 2009
Oznámení o zahájení stavebního řízení - STL plynovod - RD Na Dubečnici (PDF 711 KB)
63
763/2009/SÚ
16.3. 2009 – 1.4. 2009
Oznámení o zahájení územního řízení - změna využití území z lesního pozemku na zahradu - pozemek č. parc. 2739/35, 2739/1 (PDF 1.18 MB)
62
808/2009/SÚ
12.3. 2009 – 30.3. 2009
Veřejná vyhláška - Vernerová Eva (PDF 254 KB)
61
799/2009/ÚD
11.3. 2009 – 27.3. 2009
Veřejná vyhláška - Silnice II/242 Roztoky - přeložka - změna stavby před dokončením - vodovod, dešťová stoka a úprava na kanalizaci (PDF 669 KB)
58
755/2009/ÚD
9.3. 2009 – 14.4. 2009
Dražební vyhláška - Bouška Milan (PDF 257 KB)
59
756/2009/ÚD
9.3. 2009 – 25.3. 2009
Nařízení Státní veterinární správy o vakcinaci proti katarální horečce ovcí (PDF 993 KB)
60
758/2009/ÚD
9.3. 2009 – 31.12. 2009
Veřejná vyhláška - Císař Šimon (PDF 259 KB)
57
727/2009/ÚD
5.3. 2009 – 23.3. 2009
Usnesení ZM z 25.2.2009 (PDF 1.06 MB)
56
4.3. 2009 – 26.3. 2009
Rozhodnutí o umístění stavby - stavební povolení - Přístavba rekreačního objektu - Roztoky, Žalov (PDF 2.80 MB)
52
663/2009/SÚ
2.3. 2009 – 18.3. 2009
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Obytná zóna Na Panenské II (PDF 621 KB)
53
682/2009/SÚ
2.3. 2009 – 18.3. 2009
Pozvánka na ZM dne 11.3.2009 (PDF 207 KB)
54
2.3. 2009 – 12.3. 2009
Veřejná vyhláška - Císař Šimon (PDF 255 KB)
55
690/2009/ÚD
2.3. 2009 – 18.3. 2009
Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu (PDF 250 KB)
50
522/09/ŽP
26.2. 2009 – 28.4. 2009
Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu (PDF 252 KB)
51
522/09/ŽP
26.2. 2009 – 28.4. 2009
Veřejná vyhláška - Vondráček Ondřej (PDF 236 KB)
47
578/2009/ÚD
20.2. 2009 – 9.3. 2009
Informace pro samostatně hospodařící rolníky (PDF 250 KB)
48
33H5/2009/ÚD
20.2. 2009 – 4.5. 2009
Rozhodnutí - o povinnosti vrácení přeplatku - Halík Radek (PDF 498 KB)
49
531/2009/ROZ
20.2. 2009 – 9.3. 2009
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy (PDF 576 KB)
45
345M/2009/SRM
19.2. 2009 – 23.3. 2009
Oznámení o zahájení územního řízení - Dostavba ZŠ Roztoky (PDF 1.83 MB)
46
567/2009/Fr/SÚ
19.2. 2009 – 9.3. 2009
Veřejná vyhláška - Bublák Ján (PDF 235 KB)
43
546/2009/ÚD
18.2. 2009 – 6.3. 2009
Pozvánka na ZM dne 25.2.2009 (PDF 295 KB)
44
18.2. 2009 – 26.2. 2009
Rozšířené informace k návrhu rozpočtu města Roztoky pro rok 2009 - aktualizace čerpání rozpočtu 12/2008 (PDF 4.17 MB)
42
13.2. 2009 – 2.3. 2009
Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu (PDF 252 KB)
39
442/09/ŽP
12.2. 2009 – 26.2. 2009
Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu (PDF 252 KB)
40
480/09/ŽP
12.2. 2009 – 14.4. 2009
Výzva k podání nabídky - Svoz biologicky rozložitelného odpadu z biopopelnic (PDF 652 KB)
41
12.2. 2009 – 2.3. 2009
Oznámení o zahájení územního řízení - vrtaná studna na pozemku p. č. 2124/10 (PDF 1.28 MB)
38
415/2009/SÚ
11.2. 2009 – 27.2. 2009
Návrh rozpočtu na rok 2009 (PDF 1.28 MB)
35
10.2. 2009 – 26.2. 2009
Veřejná vyhláška - Vaněček Robert (PDF 265 KB)
36
453/2009/ÚD
10.2. 2009 – 26.2. 2009
Veřejná vyhláška - Atria, spol.s.r.o. (PDF 268 KB)
37
454/2009/ÚD
10.2. 2009 – 26.2. 2009
Výběrové řízení - samostatný odborný referent finančního odboru (pokladní) (PDF 355 KB)
31
9.2. 2009 – 2.3. 2009
Veřejná vyhláška - Blažek Tomáš (PDF 238 KB)
32
437/2009/ÚD
9.2. 2009 – 25.2. 2009
Veřejná vyhláška - Křápek Lubomír (PDF 240 KB)
33
438/2009/ÚD
9.2. 2009 – 25.2. 2009
Veřejná vyhláška - Bláha Ondřej (PDF 232 KB)
34
439/2009/ÚD
9.2. 2009 – 25.2. 2009
Územní rozhodnutí o umístění stavby - Splašková kanalizace Třebízského ulice (PDF 1.37 MB)
30
380/2009/SÚ
6.2. 2009 – 23.2. 2009
Rozhodnutí o umístění stavby - stavební povolení - Únětice - knn (PDF 3.99 MB)
29
409/2009/Mk/SÚ
5.2. 2009 – 23.2. 2009
Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu (PDF 250 KB)
26
384/09/ŽP
4.2. 2009 – 6.4. 2009
Veřejná vyhláška - Vondrášek Ondřej (PDF 237 KB)
27
398/2009/ÚD
4.2. 2009 – 20.2. 2009
Veřejná vyhláška - Maršík Marek (PDF 233 KB)
28
399/2009/ÚD
4.2. 2009 – 20.2. 2009
Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu (PDF 251 KB)
25
368/09/ŽP
2.2. 2009 – 6.4. 2009
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Areál Středočeského muzea (PDF 703 KB)
23
301/2009/SÚ
30.1. 2009 – 16.2. 2009
Oznámení zahájení změny stavby před jejím dokončením - Areál Středočeského muzea (PDF 740 KB)
24
360/2009/SÚ
30.1. 2009 – 16.2. 2009
Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu (PDF 252 KB)
20
285/09/ŽP
27.1. 2009 – 30.3. 2009
Rozhodnutí - odejmutí dávky příspěvek na živobytí - Krčková Jana (PDF 312 KB)
21
59/2009/ROZ
27.1. 2009 – 12.2. 2009
Oznámení o společném jednání o návrhu regulačního plánu - Panenská II (PDF 693 KB)
22
280/09/SRM
27.1. 2009 – 25.2. 2009
Oznámení zahájení územního řízení - Skladový areál Roztoky (PDF 784 KB)
17
197/2009/SÚ
19.1. 2009 – 4.2. 2009
Konkursní řízení - ředitel(ka) Mateřské školy Horoměřice (PDF 267 KB)
18
3HHF/2009/ÚD
19.1. 2009 – 3.3. 2009
Usnesení ZM z 14.1.2009 (PDF 1.15 MB)
19
19.1. 2009 – 26.2. 2009
Veřejná vyhláška - Gaži Ignác (PDF 222 KB)
14
199/2009/ÚD
19.1. 2009 – 4.2. 2009
Veřejná vyhláška - Blaho Miroslav (PDF 239 KB)
15
215/2009/ÚD
19.1. 2009 – 4.2. 2009
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Přístavba rekreačního objektu (PDF 605 KB)
16
200/2009/SÚ
19.1. 2009 – 20.2. 2009
Oznámení o zahájení územního řízení - Účelová komunikace s inženýrskými sítěmi (PDF 1.04 MB)
13
182/2009/Mk/SÚ
15.1. 2009 – 2.2. 2009
Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu (PDF 249 KB)
6
159/09/ŽP
14.1. 2009 – 16.3. 2009
Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu (PDF 249 KB)
7
160/09/ŽP
14.1. 2009 – 16.3. 2009
2. výzva - příjem žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR (PDF 1.36 MB)
8
3JBV/2009/ÚD
14.1. 2009 – 12.2. 2009
Program rozvoje venkova ČR - Obnova a rozvoj vesnic (PDF 3.20 MB)
9
3JBV/2009/ÚD
14.1. 2009 – 12.2. 2009
Program rozvoje venkova ČR - Občanské vybavení a služby (PDF 2.77 MB)
10
3JBV/2009/ÚD
14.1. 2009 – 12.2. 2009
Program rozvoje venkova ČR - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (PDF 2.70 MB)
11
3JBV/2009/ÚD
14.1. 2009 – 12.2. 2009
Program rozvoje venkova ČR - Podpora cestovního ruchu (PDF 2.35 MB)
12
3JBV/2009/ÚD
14.1. 2009 – 12.2. 2009
Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu (PDF 249 KB)
2
102/09/ŽP
8.1. 2009 – 10.3. 2009
Veřejná vyhláška - Gaži Ignác (PDF 201 KB)
3
105/2009/ÚD
8.1. 2009 – 26.1. 2009
Veřejná vyhláška - Soyma Mykola (PDF 237 KB)
4
106/2009/ÚD
8.1. 2009 – 26.1. 2009
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Novostavba rodinného domu parc. číslo 3181/4,5 (PDF 974 KB)
5
107/2009/SÚ
8.1. 2009 – 26.1. 2009
Pozvánka na ZM dne 14.1.2009 (PDF 258 KB)
1
7.1. 2009 – 15.1. 2009