Zvláštní orgány města

Krizový štáb obce

Jan Jakob - předseda
Michal Hadraba - místopředseda
Mgr. Jaroslav Drda
Petr Vevera
Mgr. Tomáš Novotný
Petr Skřivan
Josef Sládek
Bc. Pavel Flener
Petr Vágner
René Šmíd
Mjr. Milan Strádal
Ing. Alexander Mutňanský
PhDr. Vladimír Matoušek
Ing. Petr Matuška
Npr. Miloš Petřík
Michal Černý
MUDr. Jana Svatoňová
Mgr. Zuzana Brožová

Povodňová komise

Jan Jakob - předseda
Mgr. Tomáš Novotný - místopředseda
Petr Skřivan
Josef Sládek
Bc. Pavel Flener
Petr Vágner
René Šmíd
Ladislav Došek
Ing. Alexander Mutňanský
PhDr. Vladimír Matoušek
Ing. Petr Matuška
Npr. Miloš Petřík
Michal Černý
MUDr. Jana Svatoňová
Mgr. Zuzana Brožová

Komise pro projednávání přestupků

Mgr. Gabriela Houšková - předsedkyně
Mgr. Štěpán Jurajda
Dita Dvořáková
Mgr. Richard Turoň
Ing. Otakar Veselý