Památné stromy

Mimořádně významné stromy i jejich skupiny jsou podle § 46 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vyhlašovány za památné a podle tohoto zákona jsou i chráněny. V Roztokách byly v roce 1982 vyhlášeny tři památné stromy.

Všechny tři najdete v Tichém údolí. Jedná se o buk lesní (červený), který roste na pozemku u čp. 110, významný svou mohutností i krásou. V roce 2009 byl zjištěn obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 386 cm. Výška stromu je cca 31 metrů, výška koruny asi 27 metrů. Několik pěkných exemplářů buku červeného najdeme i v dalších zahradách.

 
Buk lesní (červený), Tiché údolí č.p. 110

 

Druhým z památných stromů je platan javorolistý u čp. 8. Pode zápisu z roku 2009 má obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 410 cm, výška stromu je cca 32 m a výška koruny asi 29 metrů.

 
Platan javorolistý, Tiché údolí č.p. 8 (nahoře dříve + dole dnes)

 

Třetím z památných stromů je vzácný Jinan dvoulaočný v zahradě u vily Alice (čp. 192). Strom má výšku asi 30 metrů a obvod kmene ve výšce 130 cm podle posledního měření z roku 2009 367 cm.


Jinan dvoulaločný, Tiché údolí č.p. 192

 

V zahradách vil v Tichém údolí nalezneme řadu dalších cenných stromů. U čp. 124 roste mohutný javor a tis, u čp. 4 metasequoia a tis, u čp. 108 platan. Několik mohutných stromů nalezneme v tzv. anglickém parku Roztockého háje, který je součástí státní přírodní rezervace vyhlášené v roce 1951. Pozoruhodná je i skupina mohutných topolů černých u přívozu do Klecan, která však byla zasažena povodní v roce 2002 a pomalu usychá.