Pokladna MÚ Roztoky je otevřena:
Po 8:00 - 18:00 hod.
Út  8:00 - 12:00 hod.
Stř 8:00 - 18:00 hod.
Čt  8:00 - 12:00 hod.
Pá 8:00 - 12:00 hod.

Platba je možná:

  • hotově
  • převodem
  • kartou

Kontakt na pokladnu: tel. 220 400 239

 

Informace: Oznámení o platbách místních poplatků (komunální odpad + psi) v roce 2022

Dne 31.5.2022 končí splatnost poplatku za svoz odpadů na rok 2022
Dne 30.4.2022 končí splatnost poplatků za psy na rok 2022

 

POPLATEK ZA SVOZ ODPADŮ

Poplatek za svoz odpadů má povinnost hradit každý občan do 75 let s trvalým pobytem na území obce. Roční poplatek činí 750,- Kč na osobu.
Od poplatku je osvobozen:

  • každé třetí a další nezletilé dítě v rodině
  • občan, který se více než 6 měsíců zdržuje mimo území města a splňuje podmínky pro osvobození dle vyhlášky č. 3/2019 Města Roztoky
  • občan nad 75 let

 

PŘIHLÁŠENÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE PSŮ - CO POTŘEBUJETE S SEBOU

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Roztoky. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců ve výši 800,- Kč a 200,- Kčna psa,jehož držitelem je osoba starší 65 let.

Přihlášení psa:
POZOR ohlašovací povinnost poplatníka je do 15 dní po dnu, kdy pes dovrší 3 měsíců, nebo kdy se stal držitelem psa staršího 3 měsíců (vyhláška města). Pokud poplatník tuto povinnost nesplní, bude mu uložena pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy dle § 247a zákona 280/2009 Sb., daňový řád.

Co s sebou:

+ U důchodců uplatňujících nárok na sníženou sazbu je třeba doložit přiznání důchodu a čestné prohlášení, že důchod je jejich jediným příjmem.

+ U psů adoptovaných z útulku - doklad o převzetí psa do péče.

Odhlášení psa:
Do 15 dní po úhynu psa, nebo po změně držitele psa, je poplatník povinen tuto skutečnost oznámit správci daně (poplatku ze psů). Pokud tuto povinnost nesplní, bude mu uložena pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy dle § 247a zákona 280/2009 Sb., daňový řád.

Co s sebou: