Plakátovací plochy města Roztoky

Aktualizace plakátovacích ploch: 3x týdně (po, st, pá)
Počet dodaných plakátů: 13 ks + 4 ks navíc pro případné přelepení.
Formát: A3, A4 (na výšku)
Gramáž: 80 g/m2 (vyšší gramáž lepidlo neudrží!!)

Sběrným místem pro shromažďování plakátů k výlepu je podatelna Městského úřadu Roztoky.

Plakáty, které mají být vylepeny v den doručení (tj. po, st, pá), musí být dodány do 9.00 hodin.

Plakáty, které neprojdou podatelnou Městského úřadu Roztoky, budou považovány za černý výlep a budou odstraněny.

Výlep plakátů na plakátovacích plochách města Roztoky se řídí usnesením RM č. 210-10/12a ze dne 11. 6. 2012.

  • výlep zdarma pro organizace a sdružení působící na území Roztok a pro potřeby města
  • výlep za poplatek 50,- Kč na týden za 1 ks plakátu A3 po dobu 1 měsíce před konáním voleb pro volební strany
  • komerční výlep plakátů je zakázán.

Stáhněte si: