Katalog podnikatelů

Vzdělání | SportStudio Neposedná pastelka

Nabízíme:

- Cvičení rodičů s dětmi od 2 let na gymbalech

- Výtvarně-pohybové dílničky pro rodiče s dětmi od 2-4 let

- Pohybově-výtvarná dopoledne pro děti od 2,5 let - Sporťáček

- Sportovky - pro děti od 4,5 let

- Míčové hry - pro děti 1.-3. třída

- Večerní dílny

- Víkendové pobyty pro rodiče s dětmi

- Večerní dílny

- Víkendové pobyty pro rodiče s dětmi

- Letní rodinné tábory 

- Letní tábory dětí od 8 let

- Výtvarné dílny na trzích aj.

Kontakt, rezervace, informace: 724 116 947 Martina Sasková,
e-mail: neposedna.pastelka@seznam.cz

www.neposedna-pastelka.wz.cz

Dopolední kroužky: Sporťáček, gymbaly, Výtvarně-pohybový kroužek

Odpolední kroužky: Sportovky, míčovky

 

724 116 947 Martina Sasková
e-mail: neposedna.pastelka@seznam.cz
www.neposedna-pastelka.wz.cz