Katalog podnikatelů

Služby | Účetnictví | OstatníSlužby v oblasti podnikové ekologie, poradenství v oblasti životního prostředí a ostatní podniková administrativa a účetnictví

 • vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi
 • vypracování ročního hlášení o produkci odpadů a zaslání příslušnému správnímu úřadu prostřednictvím systému ISPOP
 • odborná pomoc při zajištění souhlasů orgánů státní správy k nakládání s nebezpečnými odpady
 • vypracování a tisk identifikačních listů nebezpečných odpadů
 • vypracování provozních řádů
 • zastupování klientů při jednání s úřady
 • vedení účetnictví, daňová evidence pro malé a střední podniky
 • zpracování daňových přiznání pro OSVČ i fyzické osoby
 • účetní poradenství
 • zastupování na úřadech
 • vypracování systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadu
 • konzultace, poradenství, organizace školení v oblasti ochrany životního prostředí
Ing. Zuzana Merklová, Nad Vltavou 2136, 252 63 Roztoky
Tel.: 602 684 530
e-mail: zuzana.merklova@centrum.cz