Katalog podnikatelů

SlužbyEuro Cert CZ, a.s.

Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu kvality výroby a služeb, environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti informací a systému managementu hospodaření s energií.

Certifikace dle mezinárodních norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001 a ISO 50001. Certifikační orgán je akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Lidická 531 (areál služeb), 252 63 Roztoky
Tel.: + 420 234 222 111
e-mail: info@eurocert.cz
www.eurocert.cz