Katalog podnikatelů

Služby | ÚčetnictvíDANĚ A ÚČETNICTVÍ pro právnické i fyzické osoby, Ing. Luděk PECH daňový poradce č.: 198

    Komplexní daňové poradenství.
    Zpracování daňových přiznání.
    Zastupování před finančním úřadem.
    Zajištění standardní daňové agendy.
    Řešení nestandardních operací.
    Implementace daňových a účetních pravidel do firemních procesů.
    Příprava a revize podkladů pro kontroly daňových úřadů.
    Kontrola odpisů, klasifikace majetku a zařazení do odpisových skupin.
    Finanční leasing, úvěr a jiné formy financování majetku.
    Daňové optimalizace a plánování.
    Daňový audit za účelem identifikace rizik a příležitostí.
    Odklady daňových přiznání.
    Vedení daňové evidence.
    Vedení kompletního účetnictví.

Povltavská 55, 250 67 Klecany-Klecánky
737 809 774
e-mail: ludek.pech@email.cz