Katalog podnikatelů

Služby | OstatníAdvokátky Holubová & Šedová

Poskytování právních služeb advokáta se zaměřením na převody nemovitostí , nájemní právo, sousedské vztahy, obchodní korporace, ochranné známky, GDPR, pohledávky a dluhy, rodinné právo, náhradní mateřství, dědické právo, smlouvy on-line/vzorové smlouvy, on-line právní poradenství.  

+420 724 318 131
e-mail: ak@hsadvokatky.cz
www.hsadvokatky.cz