Adresný sběr tříděného odpadu

Uveřejněno: 12.8.2022

 

Svoz adresného tříděného odpadu plast/papír léto 2022

Vážení spoluobčané, na základě prvních zkušeností se svozem tříděného odpadu vlastním svozovým vozem Vás informujeme, jak bude svoz prováděn v následujících dvou měsících, tj. v červenci a srpnu 2022. Budeme pokračovat ve čtrnácti denním intervalu mezi svozem papír/plast, původní svozový den (čtvrtek) však bude rozdělen do dvou dnů, tj. na středu a čtvrtek. Město jsme proto rozdělili do dvou svozových oblastí, svoz bude probíhat již od 6 hodin ráno.


ZÁŘÍ

OBLAST 1:

Ve středu 7.9 proběhne svoz plastu

Ve středu 21.9. proběhne svoz papíru

Svoz proběhne v ulicích: Alšova, Bezručova, Borkovského, Bořivojova, Bronzová, Burgerova, Čechova, Hálkova, Horova, Husova, Husovo nám., Chalúpeckého, Jantarová, Jiráskova, K Nádraží, Ke Kocandě, Komenského, Krásného, Krátká, Krolmusova, Kuželova, Lederova, Legií, Levohradecká, Levohradecké náměstí, Libušina, Lidická, Máchova, Mühlbergerova, Najdrova, Na Panenské, Na Pískách, Na Pomezí, Na Sekeře, Na Valech, Nad Vinicemi, Obránců míru (část po Hálkovu ul.), Opletalova, Pilařova, Pod Koláčovem, Pod Řivnáčem, Pod Vodojemem, Plzeňská, Potoky, Přemyslovská, Příčná, Přílepská, Řadová, Řachova, Smetanova, Souběžná, Sportovní, Sv. Ludmily, Svobody, Šebkova, Třešňovka, Tyršovo nám., U Háje, U Hřiště, U Školky, U Zastávky, Václava Havla, V Chatách, V Úvoze, Václavská, Vančurova, Veselého, Vlháčkova, Vraštilova, Vrchlického, Wolkerova, Za Cihelnou, Zahradní, Zaorálkova (část po Hálkovu ul.), Zeyerova, Zvoncová, Železná.

OBLAST 2:

Ve středu 8.9. proběhne svoz plastu

Ve středu 22.9. proběhne svoz papíru

Svoz proběhne v ulicích: 17. listopadu, B. M. Eliášové, Bělina, Bernáškova, Bráfova, Braunerova, Čakov, Čapkova, Čáslavského, Dobrovolného, Dobrovského, Felklova, Haškova, Havlíčkova, Hlouchova, Chelčického, Jeronýmova, Jana Palacha, Jungmannova, Kostelní, Kroupka, Masarykova, Mjr. Kašlíka, MUDr. Tichého, Na Háji, Na Vyhlídce, Nad Čakovem, Nad Vltavou, Nádražní, Nám. Jana Procházky, Nerudova, Nám. 5. května, Obránců míru (část od Hálkovy ul.), Olbrachtova, Palackého, Plavidlo, Plk. Poláčka, Poděbradova, Puchmajerova, Riegrova, Rýznerova, Seržanta Hniličky, Sedláčkova, Spěšného, Svojsíkovy sady, Šafaříkova, Šaldova, Školní nám., Tiché údolí, Třebízského, Únětická, Vltavská, Vidimova, Vošahlíkova, V Solníkách, Za Potokem, Zaorálkova (od Hálkovi ul. po Husovo nám), Zámek, Žirovnického, Žižkova.

I nadále platí možnost využít k likvidaci plastu a papíru sběrný dvůr TS.

Dle výsledku zkušeností se svozem z uvedených dvou letních měsíců bychom v případě nutnosti zvýšili frekvenci svozu adresného tříděného odpadu.


ČERVEN - SRPEN
OBLAST 1:

 

Ve středu 29.6., 27.7 a 24.8. proběhne svoz papíru,

Ve středu 13.7 a 10.8. proběhne svoz plastu

Svoz proběhne v ulicích: Alšova, Bezručova, Borkovského, Bořivojova, Bronzová, Burgerova, Čechova, Hálkova, Horova, Husova, Husovo nám., Chalúpeckého, Jantarová, Jiráskova, K Nádraží, Ke Kocandě, Komenského, Krásného, Krátká, Krolmusova, Kuželova, Lederova, Legií, Levohradecká, Levohradecké náměstí, Libušina, Lidická, Máchova, Mühlbergerova, Najdrova, Na Panenské, Na Pískách, Na Pomezí, Na Sekeře, Na Valech, Nad Vinicemi, Obránců míru (část po Hálkovu ul.), Opletalova, Pilařova, Pod Koláčovem, Pod Řivnáčem, Pod Vodojemem, Plzeňská, Potoky, Přemyslovská, Příčná, Přílepská, Řadová, Řachova, Smetanova, Souběžná, Sportovní, Sv. Ludmily, Svobody, Šebkova, Třešňovka, Tyršovo nám., U Háje, U Hřiště, U Školky, U Zastávky, Václava Havla, V Chatách, V Úvoze, Václavská, Vančurova, Veselého, Vlháčkova, Vraštilova, Vrchlického, Wolkerova, Za Cihelnou, Zahradní, Zaorálkova (část po Hálkovu ul.), Zeyerova, Zvoncová, Železná.

OBLAST 2:

Ve čtvrtek 30.6., 28.7 a 25.8. proběhne svoz papíru,

Ve čtvrtek 14.7 a 11.8. proběhne svoz plastu

Svoz proběhne v ulicích: 17. listopadu, B. M. Eliášové, Bělina, Bernáškova, Bráfova, Braunerova, Čakov, Čapkova, Čáslavského, Dobrovolného, Dobrovského, Felklova, Haškova, Havlíčkova, Hlouchova, Chelčického, Jeronýmova, Jana Palacha, Jungmannova, Kostelní, Kroupka, Masarykova, Mjr. Kašlíka, MUDr. Tichého, Na Háji, Na Vyhlídce, Nad Čakovem, Nad Vltavou, Nádražní, Nám. Jana Procházky, Nerudova, Nám. 5. května, Obránců míru (část od Hálkovy ul.), Olbrachtova, Palackého, Plavidlo, Plk. Poláčka, Poděbradova, Puchmajerova, Riegrova, Rýznerova, Seržanta Hniličky, Sedláčkova, Spěšného, Svojsíkovy sady, Šafaříkova, Šaldova, Školní nám., Tiché údolí, Třebízského, Únětická, Vltavská, Vidimova, Vošahlíkova, V Solníkách, Za Potokem, Zaorálkova (od Hálkovi ul. po Husovo nám), Zámek, Žirovnického, Žižkova.
 

Uveřejněno: 20.6.2022

     Tento projekt přes faktické spuštění v prosinci 2021 byl zahájen díky iniciativě bývalého starosty a současného radního Martina Štiftera. Navrhl před cca dvěma roky zajistit po 1000 kusech modrých a žlutých popelnic přes vhodný dotační program. Dotaci se podařilo získat, a tak jsme v druhé polovině roku 21 zahájili bezplatné poskytování sběrných nádob. Paralelně došlo ke shodě nakoupit pro technické služby multifunkční vozidlo, které bude dle potřeby svážet vytříděný odpad, v dalších dnech pracovat pro potřeby technických služeb. Záměna funkce trvá okolo 5ti minut.
    
Novým vozem jsme záběhově provedli poslední dva svozy, papíru a plastu. Trasu vozu budeme maximálně optimalizovat, důležitým faktorem je i naplněnost popelnic. Výsledky analýzy se zabývá čtyřčlenná pracovní komise za účasti vedoucího odboru ŽP. Záměrem města je tuto službu maximálně zefektivnit, Proto Vám nabízím se obracet na pana Flenera a mě s jakoukoliv zkušeností, byť negativní, abychom zajistili svoz všech naplněných nádob v co nejkratší době. Dle výsledků analýzy jsme schopni četnost svozu zdvojnásobit.

ing. Flener - flener@roztoky.cz
ing. Richter - richter@roztoky.cz 

 

Uveřejněno: 31.5.2022
Vážení spoluobčané, dovoluji si vás informovat o termínech svozu tříděného odpadu od domu - plast a papír v měsíci červnu a červenci:

papír 2.6. 2022 a 30.6. 2022

plast 16.6. 2022 a 14.7. 2022

Svoz tříděného odpadu budou počínaje červnem 2022 provádět Technické služby města Roztoky již vlastním svozovým vozem. Proto dojde k rozšíření svozu i v ulicích, kde doposud svoz nebyl z důvodů omezené průjezdnosti prováděn. Jedná se o tyto ulice: Kroupka, Mühlbergova (část kolmá na ul. Husova), Na Pískách, Olbrachtova, Plavidlo, Pod Čakovem, Potoky, Rýznerova, U Zastávky, Únětická, V Chatách (zajíždění k viaduktu), Vltavská, Za Cihelnou a Za Potokem. Apelujeme tedy na obyvatele uvedených ulic, aby se do svozu zapojili. Další termíny svozu papíru a plastu budou vypsané na konci června.

Za odbor životního prostředí Ing. Pavel Flener
tisk

 

uveřejněno: 6.4.2022
Vážení spoluobčané,
adresný sběr byl zahájen v prosinci loňského roku s velmi pozitivním výsledkem. K dnešnímu dni je vyváženo 630 nádob na papír a 660 nádob na plast. V rezervě zůstává k rozdělení ještě 710 nádob, které čekají v prostorách dvoru MÚ na přidělení novým zájemcům.
Dosažený sběr je následující:

 

Prosinec

Leden

Únor

Březen

Celkem

Plast

1,8

2,06

1,96

2,44

8,26 t

Papír

2,18

2,6

2,26

2,76

9,8 t

 

Naším předpokladem bylo od dubna t.r. zahájit svoz vlastním svozovým vozem, který byl objednán před 8-mi měsíci s dodací lhůtou duben 2022. Chybějící komponenty, způsobené krizí v dodávkách v rámci automobilového průmyslu, způsobují zdržení v předání vozidla naším Technickým službám. Za účelem zajištění kontinuity této služby jsme zajistili na měsíc duben a květen 2022 prodloužení stávající svozové služby u společnosti FCC Regios a.s., v následujících termínech:

 

Papír

Plast

Duben

7.4. 2022

21.4. 2022

Květen

5.5. 2022

19.5. 2022

Ihned po dodání nového svozového vozu Vás budeme informovat o formě, jak bude svoz nadále probíhat a dále o zahájení služby pro dosud vyjmuté ulice.

Ing. Zdenek Richter
místostarosta
tisk

 

uveřejněno: 3.11.2021
Vážení spoluobčané,
naše společná snaha zahájit adresný sběr plastů a papíru v městě Roztoky je již v konečné fázi. Jelikož jsme zaregistrovali žádosti občanů města dle předem stanovených kritérií na vydání více než 500 ks nádob, bylo zahájeno v prvním týdnu listopadu t.r. vydávání těchto nádob na dvoře MÚ, a to ve dnech pondělí a středa, od 8,00 hod do 17,30 hod, případně v jiný den, dle dohody s pracovníky Odboru životního prostředí.

Všichni zájemci, kteří se registrovali, budou vyzváni k převzetí nádob prostřednictvím kontaktu, který vyplnili v žádosti. Prosíme o trpělivost, odbor postupně vyřizuje stovky žádostí, na všechny se dostane, bude to trvat několik dní. Děkujeme za pochopení.

Svoz bude zajišťován vozem společnosti FCC Regios, a.s., dle níže uvedeného harmonogramu. V období prosinec 2021 až březen 2022 bude uskutečněn 1x svoz plastu a 1x svoz papíru měsíčně, vždy v sudý čtvrtek. Od dubna 2022, kdy již bude město mít k dispozici vlastní svozové vozidlo, bude možno podle skutečné potřeby intenzitu svozu zdvojnásobit.

Harmonogram svozu:

Rok

2021

2022

Plast

02.12.

30.12.

27.01.

24.2.

24.3.

Papír

16.12.

 

13.01.

10.2.

10.3.

Věříme, že se ke zkvalitnění efektivnosti při třídění a svozu odpadu aktivně přidáte.  Oba materiály jsou po svozu dále zpracovávány, recyklovány nebo energeticky využívány. Město dlouhodobě podporuje nakládání s odpady, které je v souladu požadavky ochrany životního prostředí a proto Vám tuto službu poskytuje bezplatně.

Ing. Zdenek Richter
místostarosta

tisk


 

Vážení spoluobčané,

pro efektivní nakládání s komunálním odpadem město Roztoky zajistilo a již disponuje nádobami pro bezplatný adresný sběr tříděného odpadu.

K dispozici máme nádoby o objemu 240 l na plast (barva žlutá) a 120 l na papír (barva modrá). Pokud máte zájem o zapůjčení těchto nádob, vyplňte prosím tento formulář  http://bit.do/svoz-registrace

Jakmile bude registrováno prvních 200 zájemců, budete vyzváni k podpisu smlouvy o zápůjčce nádob v kanceláři vedoucího odboru životního prostředí Ing. Pavla Flenera. Následně bude možné nádoby vyzvednout v areálu Technických služeb města Roztoky.

Svoz tříděného odpadu bude zahájen tehdy, až bude distribuováno alespoň 500 nádob (250 ks na papír a 250 ks na plast). Naším cílem je zahájit svoz adresného tříděného odpadu začátkem ledna 2022.

Připomínáme, že nádoby jsou určeny pro svoz tříděného odpadu pouze z rodinných domů a budou domácnostem zapůjčeny bezplatně na dobu 5ti let.

Po uplynutí této lhůty se stanou jejich vlastnictvím. Nárok na zapůjčení nádob má jen domácnost, která má uhrazený poplatek za likvidaci odpadů v souladu s Obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích č.2/2020. V jednom čísle popisném, pokud obsahuje více bytových jednotek, bude uspokojena pouze jedna domácnost. Každý zájemce/domácnost obdrží max. 2 ks (1 nádobu na plast + 1 nádobu na papír nebo jednu z nich dle vlastního výběru).

Umístit nádoby je možné jedině na pozemku patřícímu k rodinnému domu. Na veřejný pozemek je možno umístit nádoby pouze v den svozu tříděného odpadu. Svoz bude zahájen s četností 1x za měsíc pro každý druh odpadu, s 14-denní periodou. Předjednaný den je čtvrtek.

V první etapě, tj. v měsících lednu až březnu 2022, bude svoz prováděn najatou službou – společností FCC. Vzhledem k možnosti využití pouze velkého svozového vozu nebude možno v této etapě zajíždět do ulic Kroupka, Mühlbergerova (část kolmá na ul. Husova), Na Pískách, Olbrachtova, Plavidlo, Pod Čakovem, Potoky, Rýznerova, U Zastávky, Únětická (horní část), V Chatách (zajíždí se k viaduktu), Vltavská, Za Cihelnou a Za Potokem. V druhé etapě, tedy po dodání vlastního svozového vozu, které město objednalo s dodací lhůtou do konce března 2022, budou sváženy i tyto ulice.  

Ing. Zdenek Richter
místostarosta
uveřejněno:  20.10.2021