Barevné kontejnery pro zpětný odběr a využití odpadů z obalů

Město Roztoky zajišťuje pro občany města celoroční zpětný odběr a využití odpadů z obalů, jedná se o komodity: papír, plast, sklo čiré, sklo směsné, kov a nápojové kartony. Ke sběru těchto odpadů mohou občané města využít 31 stanovišť s kontejnery na separované odpady, sběrný dvůr nebo 2x za rok mobilní svoz odpadů.

 

Komodita

Barva

Stanoviště kontejnerů

Sběrný dvůr

Mobilní svoz

Papír

modrá

ano

ano

ano

Plast

žlutá

ano

ano

ano

Sklo čiré

bílá

ano

ano

ne

Sklo směsné

zelená

ano

ano

ne

Nápojový karton

oranžová

ano

ano

ano

Kov

šedá

ano

ano

ano

 

 Adresný sběr tříděného odpadu se přiblížil

 Vážení spoluobčané,

pro efektivní nakládání s komunálním odpadem město Roztoky zajistilo a již disponuje nádobami pro bezplatný adresný sběr tříděného odpadu.

K dispozici máme nádoby o objemu 240 l na plast (barva žlutá) a 120 l na papír (barva modrá). Pokud máte zájem o zapůjčení těchto nádob, vyplňte prosím tento formulář  http://bit.do/svoz-registrace

Jakmile bude registrováno prvních 200 zájemců, budete vyzváni k podpisu smlouvy o zápůjčce nádob v kanceláři vedoucího odboru životního prostředí Ing. Pavla Flenera. Následně bude možné nádoby vyzvednout v areálu Technických služeb města Roztoky.

Svoz tříděného odpadu bude zahájen tehdy, až bude distribuováno alespoň 500 nádob (250 ks na papír a 250 ks na plast). Naším cílem je zahájit svoz adresného tříděného odpadu začátkem ledna 2022.

Připomínáme, že nádoby jsou určeny pro svoz tříděného odpadu pouze z rodinných domů a budou domácnostem zapůjčeny bezplatně na dobu 5ti let.

Po uplynutí této lhůty se stanou jejich vlastnictvím. Nárok na zapůjčení nádob má jen domácnost, která má uhrazený poplatek za likvidaci odpadů v souladu s Obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích č.2/2020. V jednom čísle popisném, pokud obsahuje více bytových jednotek, bude uspokojena pouze jedna domácnost. Každý zájemce/domácnost obdrží max. 2 ks (1 nádobu na plast + 1 nádobu na papír nebo jednu z nich dle vlastního výběru).

Umístit nádoby je možné jedině na pozemku patřícímu k rodinnému domu. Na veřejný pozemek je možno umístit nádoby pouze v den svozu tříděného odpadu. Svoz bude zahájen s četností 1x za měsíc pro každý druh odpadu, s 14-denní periodou. Předjednaný den je čtvrtek.

V první etapě, tj. v měsících lednu až březnu 2022, bude svoz prováděn najatou službou – společností FCC. Vzhledem k možnosti využití pouze velkého svozového vozu nebude možno v této etapě zajíždět do ulic Kroupka, Mühlbergerova (část kolmá na ul. Husova), Na Pískách, Olbrachtova, Plavidlo, Pod Čakovem, Potoky, Rýznerova, U Zastávky, Únětická (horní část), V Chatách (zajíždí se k viaduktu), Vltavská, Za Cihelnou a Za Potokem. V druhé etapě, tedy po dodání vlastního svozového vozu, které město objednalo s dodací lhůtou do konce března 2022, budou sváženy i tyto ulice.  

Ing. Zdenek Richter
místostarosta
20.10.2021