Mobilní sběr odpadů, svoz biopopelnic


Harmonogram mobilních sběrů komunálních odpadů v roce 2022
pdf pro tisk

Svoz objemného a nebezpečného odpadu bude proveden ve dnech 16. 4. a 8.10. 2022.

Svoz kompostovatelného odpadu bude proveden ve dnech 5.3., 19.3., 2.4., 23.4., 14.5., 28.5., 11.6., 25.6., 16.7., 6.8., 27.8., 10.9., 1.10., 15.10., 5.11. a 19.11.2022

 

Svoz železného šrotu proběhne v termínech:

Sběrná oblast č. 1 :    11.4. a 5.9. 2022

Sběrná oblast č. 2 :    25. 4. a 12. 9. 2022

Ke shromažďování kovu (železného šrotu) využít chodník před nemovitostí, ze které kov pochází, a to nejdéle 2 dny před vyhlášeným sběrným dnem.
Do sběrné oblasti č. 1 pro sběr kovu (železného šrotu) patří oblast od Hálkovy ulice východně, tj. převážná část katastrálního území Roztoky.
Do sběrné oblasti č. 2 pro sběr kovu (železného šrotu) patří oblast od Hálkovy ulice západně, tj. celé katastrální území Žalov  a  nejzápadnější část k.ú. Roztoky. 

Stanovené zastávky pro mobilní sběry komunálních odpadů s časy

Zastávka                                                                      Čas

1) U trafiky "Žalov"                                                                    8.00 -   8.35 hod.
2) Ul. U Školky - rozcestí na Žalov                                           8.40 -   9.00 hod.
3) Na Hurťáku - u trafostanice ve Smetanově ulici                  9.05 -   9.40 hod.
4) U Rybníčku - ul. Smetanova                                                9.45 - 10.20 hod.
5) Před samoobsluhou "Sádlo" - č.p.1036  na Lidické ulici    10.25 - 11.00 hod.
6) Ul. Nad Vinicemi                                                                  11.05 - 11.40 hod.
7) Před sokolovnou                                                                  11.45 - 12.20 hod.
8) U samoobsluhy "Blažek"- č.p.1379 v Havlíčkově ulici        12.25 - 13.00 hod.
9) Ul. Obránců míru - u paneláků                                            13.05 - 13.40 hod.
10) Ul. Třebízského - u garáží                                                 13.45 - 14.20 hod.
11) Nad Čakovem - u ZUŠ                                                       14.25 - 15.00 hod.
12) Na parkovišti před VÚAB                                                   15.05 - 15.15 hod.
13) U parkoviště „Koruna“                                                        15.20 - 15.35 hod.

14) Bytové domy Solníky I                                                      15.40 – 15.55 hod.
15) Na Panenské I – u vjezdu do areálu                                 16.00 – 16.15 hod.
16)
Na Panenské II                                                                 16.20 – 16.35 hod.
17) Na Dubečnici                                                                     16.40 – 16.55 hod.
18) Ul. Lederova                                                                      17.00 – 17.15 hod.

 

Svozový harmonogram - svoz komunálního odpadu (běžné popelnice)

Svozy komunálního odpadu - popelnice

 

Provozní doba sběrného dvora:

Provozní dobu sběrného dvora naleznete na samostatné stránce sběrného dvora

___________________________________________________________________________________________

 

SVOZ BIOODPADU Z BIOPOPELNIC

V roce 2021 bude svážen bioodpad z biopopelnic v období duben listopad vždy v úterý 1x za 14 dní. Město je rozděleno opět do dvou svozových oblastí, svoz bude probíhat již od 6 hodin ráno.

Harmonogram svozu biopopelnic v roce 2022

Žádost o svoz bioodpadu (biopopelnic)

 

Liché úterý

(1. svoz se uskuteční v 11. týdnu 15.3.2022, poslední svoz ve 47 týdnu 22.11.2022) budou sváženy tyto ulice:

Alšova, Bezručova, Borkovského, Bořivojova, Bronzová, Burgerova, Čechova, Hálkova, Havlíčkova (část od Masarykovy k Zaorálkově), Hlouchova, Horova, Husova, Husovo nám., Chalúpeckého, Chelčického, Jantarová, Jeronýmova, Jiráskova, K Nádraží, Ke Kocandě, Komenského, Krásného, Krátká, Krolmusova, Kuželova, Lederova, Legií, Levohradecká, Levohradecké náměstí, Libušina, Lidická, Máchova, Mühlbergerova, Najdrova, Na Panenské, Na Pískách, Na Pomezí, Na Sekeře, Na Valech, Nad Vinicemi, Nerudova, Obránců míru (část od Masarykovy po Lidickou), Opletalova, Pilařova, Pod Koláčovem, Pod Řivnáčem, Pod Vodojemem, Plzeňská, Potoky, Přemyslovská, Příčná, Přílepská, Řadová, Řachova, Sedláčkova, Smetanova, Souběžná, Sportovní, Sv. Ludmily, Svobody, Šebkova, Třešňovka, Tyršovo nám., U Háje, U Hřiště, U Školky, U Zastávky, Václava Havla, V Chatách, V Úvoze, Václavská, Vančurova, Veselého, Vidimova, Vlháčkova, Vraštilova, Vrchlického, Wolkerova, Za Cihelnou, Zahradní, Zaorálkova, Zeyerova, Zvoncová, Železná, Žižkova

 

 

Sudé úterý

(1. svoz se uskuteční ve 12 týdnu 22.3.2022, poslední svoz ve 48 týdnu 29.11.2022) budou sváženy tyto ulice:

17. listopadu, B. M. Eliášové, Bělina, Bernáškova, Bráfova, Braunerova, Čakov, Čapkova, Čáslavského, Dobrovolného, Dobrovského, Felklova, Haškova, Havlíčkova (část od Masarykovy ke škole), Jana Palacha, Jungmannova, Kostelní, Kroupka, Masarykova, Mjr. Kašlíka, MUDr. Tichého, Na Háji, Na Vyhlídce, Nad Čakovem, Nad Vltavou, Nádražní, Nám. Jana Procházky, Nám. 5. května, Obránců míru (část od Masarykovy po Spěšného), Olbrachtova, Palackého, Plavidlo, Plk. Poláčka, Poděbradova, Puchmajerova, Riegrova, Rýznerova, Seržanta Hniličky, Spěšného, Svojsíkovy sady, Šafaříkova, Šaldova, Školní nám., Tiché údolí, Třebízského, Únětická, Vltavská, Vošahlíkova, V Solníkách, Za Potokem, Zámek, Žirovnického.

 

 
I v letošním roce lze využít k likvidaci bioodpadu i sběrný dvůr nebo mobilní svozy bioodpadu.
Ukládání biologicky rozložitelného odpadu do nádob na směsný komunální odpad odporuje zákonu o odpadech i městské vyhlášce, proto popelnice s takovým obsahem nebude vyvezena.
 
                                                                                       OŽP MÚ Roztoky