Zájmová činnost

 Kroužky při ZŠ

naleznete zde

 

Mateřské centrum Rožálek

 

MC Rožálek od roku 2004 nabízí pravidelné výtvarné, pohybové i hravé kroužky pro děti od narození do předškolního věku a jazykové a sportovní kurzy pro dospělé.

Během roku pořádáme sobotní výtvarné laboratoře, karneval, jarní a podzimní rejdění, Mikulášskou nadílku, příměstský tábor, letní bojovou hru Cesta za pokladem, bazárky dětského a těhotenského oblečení, přednášky a další akce.

Jsme nezisková organizace, která s podporou Města Roztoky pomáhá mladým rodičům zapojit se do kulturního života, najít si nové přátele a prožívat spokojeně první roky života svých dětí.

Harmonogram našich pravidelných kroužků a další informace o nás naleznete na fb stránkách 

telefon: 773 245 247
e-mail: centrumrozalek@seznam.cz

 

Sdružení Roztoč

                                                                                                                              

Sdružení Roztoč, z.s.

telefon: 220 514 572, 775 889 941
E-mail: 
roztoc@roztoc.cz
www.roztoc.cz

Kancelář: Roztoky, Havlíčkova 713
Ateliéry: v ulicích Jungmannova, Havlíčkova, Puchmajerova a Jeronýmova v Roztokách

Sdružení Roztoč každoročně otevírá přes dvacet zájmových kurzů a kroužků, určených pro děti i dospělé, kteří chtějí tvořit a (především) umělecky se rozvíjet. Kromě standardních oborů, jako je dramatická výchova, tanec, výtvarné umění a hudba nabízí i méně tradiční disciplíny – například žonglování či filmovou animaci.

Sdružení vytváří místní kulturní tradice pořádáním akcí, jako jsou Masopust, Svátek světel, Živé jesličky, Zahradní slavnost aj., organizuje drobné kulturní akce a tvořivé dílny.

Cílem Sdružení Roztoč je vytvářet kulturní prostředí v Roztokách, budovat jejich identitu a pomoci Roztockým i nově-Roztockým v městě „zakořenit“ – a to pomocí umění. Svými aktivitami spolek vytváří prostor k tvořivému vzájemnému setkávání dětí a dospělých z různého kulturního a sociálního prostředí, profesionálů i amatérů z našeho kraje i vzdálenějších koutů Čech.


Více na 
www.roztoc.cz

 

Sporťáček

dopolední pohybově-výtvarný kroužek pro děti od 2,5-5 let, který se nachází 
v přisálí a areálu TJ Sokol Roztoky, Tyršovo náměstí 480
Učíme se různé hry, cvičíme s hudbou, procvičujeme jemnou i hrubou motoriku,
využíváme sportovní i netradiční náčiní, balanční plochy, stavíme opičí dráhy. Po 
svačině chvíli i výtvarničíme. Jednou v týdnu hrajeme na Orffovy nástroje a zpíváme.
Provoz od 1.9. - 30.6. (stejně jako školní rok)
Pondělí - čtvrtek : 8:00 - 11:50 hod
Cena za dopoledne: 600,- Kč
Zvýhodněné předplatné: cena za dopoledne: 1 dopoledne v týdnu je za 450,-Kč, při docházce 2-4 dopoledne je cena 400,-Kč. NUTNÁ REZERVACE!

Kontakt, informace, rezervace: 724 116 947 - Martina Sasková
e-mail: neposedna.pastelka@seznam.cz
webové stránky: www.neposedna-pastelka.wz.cz

 

Studio Neposedná pastelka                          

nabízí výtvarné a sportovní kroužky převážně pro předškolní děti. Na všechny kroužky je NUTNÁ REZERVACE.

O letních prázdninách pořádáme týdenní tábory pro rodiče s dětmi a týdenní tábory pro děti od 8 let.

Pravidelné dopolední kroužky:
SPORŤÁČEK - sportovní kroužek pro děti 2,5-5 let - Roztoky
GYMBALY - cvičení rodičů s dětmi od 2 let na velkých míčích - Roztoky

Pravidelné odpolední kroužky:
SPORTOVKY - cvičení dětí od 4 let - Velké Přílepy a Suchdol

Další aktivity studia:
Večerní adventní dílna - Velké Přílepy
Letní rodinné týdenní tábory, Letní týdenní dětské tábory, Výtvarné dílničky (pro školky, na veřejných akcích, Vánoční a Velikonoční trhy), Sportovní úkoly na veřejných akcích (pro firmy a školky, na klíč)

Kontakt,
informace, rezervace: 724 116 947 - Martina Sasková
e-mail:
neposedna.pastelka@seznam.cz
webové stránky: www.neposedna-pastelka.wz.cz

 

Občanské sdružení RR

je volným uskupením povětšinou mladých, aktivních lidí, kteří pořádají kulturní akce v Roztokách a blízkém 
okolí. Nejčastěji se jedná o hudební koncerty v časovém rozmezí jednoho měsíce, občas sdružení
organizuje také divadelní představení či jiné akce. Občanské sdružení RR na pořádání kulturních akcí 
spolupracuje s jinými subjekty. Sdružení se snaží na koncerty do Roztok přilákat kapely, které zde občané Roztok ještě neměli možnost vidět. Anebo záměrně oslovuje místní hudebníky. Koncerty pořádané každý měsíc jsou zařazeny do tzv. Hudebního cyklu, v němž v jeden večer vystupují kapely podobných či spřízněných žánrů.
Vlajkovou lodí občanského sdružení RR je celodenní hudební festival Zámeček, který kromě rozmanitých hudebních žánrů nabízí také doprovodný program určený pro děti, mladé lidi, rodiče i seniory. Festival Zámeček je pořádán v dominantě Roztok, v areálu místního zámku.
Do občanského sdružení RR může podat přihlášku každý. Spolupráci lze také navázat bez členství, na základě dobrovolnictví. Více informací na:
info@osrr.cz
www.facebook.com/obcanske.sdruzeni.RR
www.festivalzamecek.cz

 

Jóga nad Vltavou

Soukromé jógové studio nabízejí kromě jógy i další aktivity pro dospělé i děti.
Adresa: Nad Vltavou 2164a, Roztoky - Solníky.
Tel: 723 278 061
https://www.facebook.com/pages/J%C3%B3ga-nad-Vltavou/156623077829917?ref=hl

 

Lexik, vzdělávací centrum a pedagogicko-psychologická poradna s.r.o. 

jazyková škola pro děti i dospělé (angličtina, němčina, španělština, francouzština, ruština, portugalština, finština, čeština pro cizince),výuka firemní, skupinová i individuální doučování češtiny, matematiky a fyziky pro studenty ZŠ/SŠ/VŠ příprava na přijímací zkoušky od osmiletých gymnázií po VŠ, kroužky pro předškoláky i školáky, počítačové kurzy, semináře a přednášky na různá témata, poradna pro děti se specifickými poruchami učení (dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie), logopedie, příměstské letní tábory.  
Pedagogicko-psychologická poradna

Lexik s.r.o., Obránců míru 2348, 252 63 Roztoky 
tel.: 739 035 000 (recepce), 733 643 643 (ředitelka) e-mail: info@lexik.cz www.lexik.cz

 

ABC Academy

English Language Pre-school

Nadstandardní anglická jazyková školka se sedmiletou tradicí v Praze pro děti od 3 let.

  • Školka se nachází v krásné vile se zahradou, bazénem a tělocvičnou
  • Všichni učitelé jsou výhradně rodilými mluvčími
  • Maximálně 6 dětí ve skupině jednoho učitele
  • Široké spektrum aktivit - plavání, arteterapie, keramika, dětská jóga, flétnička
  • Týdenní zimní a letní pobyty na horách

Naučíme každé dítě anglicky!

ABC Academy
V Úvoze 1730
252 63 Roztoky

Kontakt: GSM 604 111 566
info@abcacademy.cz
www.abcacademy.cz

 

Dětské centrum Žirafa

soukromé předškolní zařízení pro děti od 2-7 let
otevřeno: září - červenec, Po - Pá 7:30 - 18:00 hod.

Kontakt: 604 979 754 p. Plíhalová
info@skolkazirafa.cz
www.skolkazirafa.cz

 

TOM Svišti

Tom Svišti - pořádá akce pro veřejnost: Tříkrálová Okoř (každoroční pochod Praha-Okoř-Roztoky v první polovině ledna) a Pohádkový les (tradiční akce pro děti a jejich dospělé koncem května v Tichém údolí).
www.a-tom.cz

TOM Kulíšci

Asociace TOM ČR, TOM 21104 Kulíšci
Celoroční oddílová činnost (schůzky a výlety) vrcholí letním táborem

Kontakt: Marie Hedlová, tel.: 220 910 460, e-mail:

mariehedlova@seznam.cz
www.a-tom.cz

TOM Orientační klub

Asociace TOM ČR, TOM 19154 OK Roztoky
Oddíl trénuje mladé závodníky orientačního běhu.
Jitka Klinkerová, trl.: 603 844 690, e-mail:

jitka.klinkerova@ecn.cz
http://roz.ini.cz/

 

T.K. Draci Roztoky

Ondřej Marek (omarek@volny.cz)
http://draci.ini.cz
místo: Schůzky probíhají většinou ve čtvrtek v 16:30 v Ateliéru Roztoč - pro děti od 8-14 let.

Česká tábornická unie - práce s dětmi a mládeží, pořádání letních táborů v týpí, výletů, výprav a lyžařských výcviků. Drakiáda, Kuličkiáda. Děti se učí tábornickým a turistickým dovednostem (např: výrobky z přírodních materiálů, práce s mapou, atd.) a k ohleduplnému chování v přírodě a životnímu prostředí vůbec.

 

Junák - český skaut, středisko Lípa Roztoky, z.s.       

                                                                                                                                                                      

Skauting nabízí dětem a mladým lidem dobrodružné příležitosti rozvíjet své zájmy, poznávat nové věci, navazovat přátelské vztahy a formou hry v kolektivu vrstevníků získávat nové dovednosti.

Základem programu jsou schůzky, které probíhají pravidelně každý týden, víkendové akce, vícedenní výpravy a letní stanový tábor. Náplň činnosti tvoří pohybové i rukodělné aktivity, zábavné hry, soutěže, rozvoj osobnosti a schopnosti spolupracovat, táboření, výlety po okolí, výpravy po celé republice. Cílem skautské výchovy je všestranný rozvoj dětí a mladých lidí ve vztahu k přírodě, společnosti, hodnotám a mravním zásadám.

Naše klubovny se nacházejí v Máchově ulici.

Oddíl skautek (děvčata od 5 do 15 let)
Více informací, časy schůzek, fotografie z akcí najdete na www.skautkyroztoky.cz.

Kontaktní osoba: Tereza Hůlková (tereza.hulkova@seznam.cz, tel.: 777 178 503)

Smečka vlčat (kluci od 6 do 10 let)
Více informací, časy schůzek, fotografie z akcí najdete na www.skautiroztoky.cz/vlcata.

Kontaktní osoba: Tomáš Treichel (
dreppe@skautiroztoky.cz, tel.: 777 676 635)

Oddíl skautů (kluci od 10 do 15 let)
Více informací, časy schůzek, fotografie z akcí najdete na www.skautiroztoky.cz/skauti.

Kontaktní osoba: Lukáš Hejduk (
hejduk@skautiroztoky.cz, tel.: 732 636 152)

 

 

Divadélko Kvítko - Spolek loutkařů Kvítko

Tel.: 736 419 287
e-mail: divadelkokvitko@seznam.cz
adresa: Nádražní 23, Roztoky

Spolek loutkařů Kvítko pořádá svá představení nebo hostujících loutkových divadel. Loutková představení pro děti se hraje v divadelní sezóně říjen - březen.

Anglický klub pro předškolní děti

Rádi bychom Vám oznámili, že podle zájmu bude v Roztokách otevřena anglická školka pod názvem "Anglický klub pro předškolní děti" již od září 2009. K dispozici jsou rodilý mluvčí hovořící anglicky i česky, český lektor hovořící rovněž oběma jazyky a ošetřovatelka. Zajišťujeme také stravu, výlety, výtvarné dílny, pohybové aktivity a mnoho dalších zajímavých věcí, které jsou zahrnuty ve školních poplatcích. Měsíční školné při celodenním programu činí 12.990,- Kč, možnost také půldenního či kratšího pobytu dle dohody.

V případě dotazů či předběžných přihlášek nás kontaktujte na emailové adrese: anglickaskolka@seznam.cz

 

Angličtina na míru

MUDr. Renáta Neudörflová
telefon: 220 911 266, email: fitmedica@seznam.cz

Nabízím individuální přístup a časovou flexibilitu. Možnost zaměření kurzů na gramatiku, konverzaci a odbornou angličtinu (lékařská a podobně). Kurzy pro začátečníky, středně i více pokročilé. Mám mezinárodní certifikát z UCLA a 12 let praxe v USA.

 

Skeleton - skupina historického šermu

Jakub Hůlka
Bezručova 367, Roztoky
telefon: 775 333 872
email: shs.skeleton@seznam.cz
http://skeleton.scherm.cz

Skupina historického šermu pořádá divadelně-šermířská a ohňová show - vystoupení pro školy, městské slavnosti, firemní oslavy aj. Více na internetu.

ROSA Komorní smíšený pěvecký sbor

http://rosa.wz.cz

Roztocký Soubor Amatérů - domácí i zahraniční koncerty, festivaly a soutěže.

 

DRUŽINKA Únětice

Zveme Vás do Družinky kamarádit se a hrát si! Hravý, hudebně výtvarný program pro děti od 1,5 roku s rodiči! Podpora mezilidských vztahů mezi dětmi a rodiči, seznámení s vrstevníky, společenské vyžití, postupné osamostatňování dětí a příprava do kolektivu.

Každé pondělí 9:30 - 11:00 hod.
Ateliér Sdružení Roztoč, 2. patro v MŠ Únětice.
Kurzovné: 100,- Kč

druzinka@email.cz

 

Nová stepařská škola

Škola pro všechny věkové kategorie a začátečníky umožňuje osvojit si stepařskou techniku a roztancovat se nejen ve stylu amerických muzikálů, ale také na novodobou taneční muziku.
Výborné pro kondici a ovládání rytmu svého těla.

telefon: 606 308 502
e-mail: p.muric@seznam.cz
adresa: ZUŠ, Jungmannova 1020, Roztoky

 

Taneční studio Dancers4 

Taneční studio Dancers4you rozšířilo svou působnost do Roztok u Prahy s  cílem dostat nejkvalitnější taneční vzdělání pro všechny děti a ukázat  jim tak radost a smysl opravdového tancování. Můžeme se pochlubit  několika tituly Mistrů České republiky i úspěchy z Mistrovství světa,  kam se dostaly všechny naše věkové složky. Výuka se specializuje na  streetdance, hip hop, MTV, new style. Nabízíme taneční kurzy pro  nejmenší od 3-6 let, dále pro děti od 6-11 let a juniorskou věkovou  kategorii od 12-16 let. Kurzy probíhají na ZŠ Roztoky ve fitness sálu.
Budeme se na Vás moc těšit.
Všechny podrobnosti naleznete na našich internetových stránkách  www.d4u.in, kde je i přesný rozvrh na nový školní rok 2013/2014. 

Kontaktovat nás  můžete na tel.: 774 715 076, 777 033 953.

 

Sbor dobrovolných hasičů

Jednotka sboru dobrovolných hasičů zasahuje přímo u požárů, či u jiných událostí. Jednotku financuje město. U naší jednotky v Roztokách jsou nyní k dispozici dvě zásahová vozidla, cisterna a terénní vůz. Hasiči nevykonávají stálou službu na hasičské stanici, a sejdou se ve zbrojnici až v případě poplachu. Členové jednotky vyjíždí k případům do 10 minut po nahlášení události. Členství ve výjezdové jednotce je, již podle názvu, dobrovolné a tudíž za něj není pobírán plat. Členem takové jednotky může být osoba starší 18let, v dobrém zdravotním stavu. Není potřeba nějaké speciální vzdělání, jen naučit se pracovat s dostupnou technikou a chuť pomáhat.

Máte-li pocit, že by Vás tato dobrovolnická činnost naplňovala, můžete vstoupit do naší dobrovolné jednotky a rozšířit tak naše výjezdové družstvo! Odměnou za vykonanou práci Vám, kromě dobrého pocitu, že pomůžete zachránit lidský život, může být i díky od lidí, jimž ochráníte majetek. Kontaktovat můžete velitele jednotky, pana Reného Šmída, či jeho zástupce pana Vlastimila Drchotu.

 

Po špičkách - studio pro taneční a pohybovou výchovu

MgA. Zuzana Smugalová
Tel.: 779 059 268
E-mail:

smugalova@volny.cz

www.tspospickach.cz
Taneční ateliéry: Ateliér Lidická Roztoky, Přísálí Sokolovny Roztoky, Sokolovna Únětice

 

Dětský klub POHÁDKA

Pravidelné měsíční hlídání dětí ve věku  2 – 6 let formou rodinné miniškoličky s kapacitou max. 12 dětí

www.detskyklubpohadka.cz

akce na prosinec 2016 a leden 2017 zde