Zastupitelstvo města Roztoky schválilo v průběhu roku 2017 celkem 68 rozpočtových opatření upravujících rozpočet roku 2017.

Soupis rozpočtových opatření za rok 2017 zde: