Rozpočet 2021

 

Zastupitelstvo města Roztoky dne 16.12.2020 schválilo územní rozpočet města na rok 2021 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let – pol. 8115 a schváleným úvěrem.

Schodkové hospodaření bude sloužit k financování investičních akcí.

Schválený rozpočet města Roztoky na rok 2021

Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č. 1   (vyvěšeno 17.2.2021)
Rozpočtové opatření č. 2   (vyvěšeno 10.3.2021)
Rozpočtové opatření č. 3   (vyvěšeno 15.4.2021)
Rozpočtové opatření č. 4   (vyvěšeno 29.4.2021)
Rozpočtové opatření č. 5   (vyvěšeno 28.5.2021)
Rozpočtové opatření č. 6   (vyvěšeno  9.6.2021)
Rozpočtové opatření č. 7   (vyvěšeno 26.6.2021)
Rozpočtové opatření č. 8   (vyvěšeno 26.7.2021)
Rozpočtové opatření č. 9   (vyvěšeno  1.8.2021)
Rozpočtové opatření č.10  (vyvěšeno 10.9.2021)
Rozpočtové opatření č.11  (vyvěšeno 24.9.2021)
Rozpočtové opatření č.12  (vyvěšeno 6.10.2021)
Rozpočtové opatření č.13  (vyvěšeno 20.10.2021)
Rozpočtové opatření č.14  (vyvěšeno 5.11.2021)
Rozpočtové opatření č.15  (vyvěšeno 8.11.2021)
Rozpočtové opatření č.16  (vyvěšeno 1.12.2021)
Rozpočtové opatření č.17  (vyvěšeno 17.12.2021)
Rozpočtové opatření č.18  (vyvěšeno 10.1.2022)
Rozpočtové opatření č.19  (vyvěšeno 13.1.2022)