Kontakty na další instituce ze sociální oblasti

Kontakty ze sociální oblasti, které se Vám mohou hodit …

 

Úřad práce, krajská pobočka Příbram, kontaktní pracoviště pro Prahu západ,

Dobrovského 1278/25, Praha 7 - Holešovice (Letná)                                   tel:  950 152 111

Spojení: výstupní stanice Letenské náměstí, č. tramvaje 8 ze stanice Nádražní Podbaba, z Vítězného náměstí č. 26 a 5.
Zde se vyřizuje: evidence uchazečů o zaměstnání, dávky pro nezaměstnané, dávky v hmotné nouzi, dávky pro zdravotně postižené

Úřední hodiny: Po, St 8.00-17.00 hod. s polední přestávkou 12-13 hod., Út, Čt, Pá  8.00-11.00 hod.

Evidence uchazečů o zaměstnání:

Jitka Pankratzová  - pro oblast Roztoky                    950 152 359  jitka.pankratzova@uradprace.cz

Dávky pomoci v hmotné nouzi  (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc) - rozděleno dle příjmení žadatelů:


Soňa Petržílková - pro oblast Roztoky            950 152 274  sona.petrzilkova@uradprace.cz

Ing. Barbora Panáčková                                   950 152 328  barbora.panackova@uradprace.cz

Lucie Čermáková                                              950 152 278   lucie.cermakova@uradprace.cz

Hana Kotábová                         vedoucí   odd. 950 152 324   hana.kotabova@uradprace.cz

                                                                                                        
Dávky pro zdravotně postižené (příspěvek na péči , na mobilitu, na zvláštní pomůcky, žádosti o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením)

Romana Malknechtová - vedoucí referátu příspěvku na péči a dávek osob zdravotně postižených

                           950 152 358  romana.malknechtova@uradprace.cz

Anežka Šedová            příspěvek na péči      950 152 374

anezka.sedova@uradprace.cz     

Hana Vlčková       příspěvek na zvláštní pomůcky   950 152 304
 
Žádosti o průkazy ZTP a příspěvek na mobilitu:
Hana Vlčková   950 152 304  

hana.vlckova@uradprace.czMěstský úřad Černošice, územní pracoviště Praha, Podskalská 19, Praha 2:

Sociální prevence:
Mgr. Martin Dub  
kurátor pro děti a mládež    221 982 474

Sociální pomoc: parkovací průkazy pro osoby zdravotně postižené, držitele ZTP a ZTP/P

Bc. Jana Blehová                                               221 982 249    jana.blehova@mestocernosice.cz

Dagmar Vosyková                                              221 982 222      dagmar.vosykova@mestocernosice

Mikuláš Fečo         sociální kurátor                    221 982 208        mikulas.feco@mestocernosice.cz

 

Sociálně - právní ochrana dětí (opatrovnictví, problematika týrání dětí,  náhradní rodinná péče, pěstounská péče…..) od 1.11.2015 detašované pracoviště na adrese: Praha 2, Václavská 12

Vedoucí oddělení SPOD                                          221 982 384, 727 845 991
Sociální pracovnice pro Roztoky - p. Ligrová       221 982 203, 721 448 443
Vedoucí oddělení náhradní rodinné péče              221 982 246, 725 564 042
                                                                                                   

Úřední hodiny: Po, St  8.00-17.00 hodin, Út, Čt, Pá 8.00 -12.00 hodin.

                                       

Okresní správa sociálního zabezpečení Praha západ, Sokolovská 855/255, Praha 9

Automatická ústředna: 284 005 111 - dle potřeby přepojí na jednotlivá oddělení OSSZ Praha západ
Vyřizuje: nemocenské pojištění zaměstnanců, žádosti o dávky důchodového pojištění, nemocenské a důchodové pojištění OSVČ, lékařská posudková služba

Oddělení důchodového pojištění

Průšová Michaela  284 005 350  - vedoucí oddělení  284 005 351, 284 005 352

Úřední hodiny klientského centra pro sepisování důchodů: pondělí, středa 8-17 hodin
                                                                          úterý, čtvrtek 8-14 hodin, pátek 8-13.00 hodin

Všeobecná zdravotní pojišťovna, pobočka Praha západ, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 

Tel. 952 222 222 úřední hodiny: Po, St   8.00-17.00 hodin, Út, Čt 8-16 hodin, Pá 8.00-13.30 hod.            

Domácí zdravotní péče

- poskytování odborné zdravotní péče kvalifikovaných zdravotních sester přímo v domácnosti pacienta

Home Care Services s.r.o. - pobočka pro Středočeský kraj , Kladno, Huťská 211, Kladno     

Od  7.00 - 16.00 hod. telefon  312 619 145,  777 725 526     fax 312 619 145    

Charita Neratovice, U Závor 1458, Neratovice - tel. 315 685 190    731 610 563

Půjčovny kompenzačních pomůcek

Praha 6, Papírenská 1                tel. 723 347 806 

Poskytování sociálních služeb osobní asistence:

Hewer, z.s. Černokostelecká 2020/20, Praha 10 -  služby se poskytují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu vč. víkendů a svátků    736 505 554, 736 505 545 / ústředí 274 781 341

                vedoucí střediska pro Středočeský kraj                               p. Věra Bučková  736 505 554

                telefonické informace  o službách poskytuje v pracovní dny  od 8.00 do 16.30 hodin

Městský úřad Roztoky, nám. 5. Května 2 - pracoviště Jungmannova ul. 1020 oddělení sociální a DPS odboru vnitřních a sociálních věcí vyřizuje:

- poskytování základního poradenství v sociální oblasti

- žádosti o poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro sociálně potřebné občany

  (jednorázové výdaje, které ze svých běžných příjmů nejsou schopni uhradit - výdaje musí být řádně

   zdůvodněné a doložen příjem žadatele)

- žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou

- žádosti o poskytnutí pečovatelské služby (pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy - donáška obědů, pomoc při zajištění chodu domácnosti - úklid, pochůzky, nákupy, praní a žehlení prádla, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím). Fakultativní služba pedikúra je poskytována v případě, že je zároveň odebírána služba základní. Úkony pečovatelské služby jsou poskytovány za úhradu v souladu s Vyhláškou MPSV.

- žádosti o ustanovení zvláštního příjemce důchodu

- žádosti o přidělení sociálního bytu

 

Ing. Kateřina Lukášová 220 400 229 Mob: 734 446 118 lukasova@roztoky.cz
          

Úřední hodiny: pondělí, středa  8.00 - 18.00, v ostatní dny po telefonické dohodě

Pečovatelky:  Štěpánka Pencová 739 219 801
                        Petra Kvítková   
  734 408 411

kancelář v  DPS 220 912 092 
František Mašín 723 123 656  - řidič PS  

Formuláře žádostí a informace o službách sociálního oddělení jsou k dispozici na webových stránkách města.