Povinná publicita ke grantům na 2. pololetí 2019

Vážení příjemci grantů na 2. pololetí 2019, v tomto období si připomínáme 30 let od listopadových událostí roku 1989.

Město Roztoky jako poskytovatel grantů Vás tímto žádá, abyste v rámci povinné publicity uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace používali na všech propagačních materiálech některou z přiložených variant loga „Roztoky slaví 30 let svobody“.

Použijte vždy variantu podle vlastního výběru tak, aby nejlépe odpovídala rozměrům a pojetí vašeho materiálu.

Loga v křivkách

01.ai
01.pdf

02.ai
02.pdf

03.ai
03.pdf

04.ai
04.pdf

Vše v jednom ai
Vše v jednom pdf