Jízdní řády autobusů Praha - Kralupy nad Vltavou - Statenice - Holubice

Od zahájení nového školní roku, tj. od 1.9.2016, bude ve špičkách pracovních dnů prodloužena trasa stávající příměstské linky 316 do Kralup nad Vltavou. Linka nyní zajišťuje spojení obcí Holubice, Tursko, Velké Přílepy, Statenice a Horoměřice pouze s hlavním městem Prahou, konkrétně se stanicí metra Bořislavka na lince A. Změna současné trasy pomůže zajistit dlouhodobě chybějící spojení i severním směrem od těchto obcí a umožní cestujícím rychlejší cestování nejen do Kralup nad Vltavou, ale při přestupu na ostatní autobusové nebo vlakové linky Pražské integrované dopravy (PID) i lepší spojení například do Kladna, Slaného, Mělníka či Neratovic.

Prodloužení linky 316 do Kralup nad Vltavou vzniká především na základě požadavku vybraných obcí sdružených do Dobrovolného svazku obcí Od Okoře k Vltavě. Vzhledem k dlouhodobému nárůstu počtu žáků a omezené kapacitě základních škol stávajících obcí je možným řešením přijímání těchto žáků do školských zařízení v Kralupech nad Vltavou, která disponují dostatečnou kapacitou. Nová trasa by však neměla mít význam pouze pro dopravu žáků základních a středních škol, ale také pro propojení obcí a pro využití dalších služeb a zdravotnických zařízení.

Mezi Prahou a Holubicemi bude zachován stávající rozsah provozu linky 316, v úseku „Holubice - Kralupy nad Vltavou, Žel. st.“ pojede v přepravních špičkách pracovních dnů včetně prázdnin v počtu 8 párů spojů. Na lince vznikne na území města Kralupy nad Vltavou celkem 11 nových autobusových zastávek, které budou zřízeny ve stávajících zastávkách linky 457 a budou zařazeny do třetího tarifního pásma.

Nové zastávky linky 316:
Kralupy nad Vltavou, Minice - Kralupy nad Vltavou, Modrá hvězda - Kralupy nad Vltavou, Na Krétě - Kralupy nad Vltavou, Čechova - Kralupy nad Vltavou, U Požárního domu - Kralupy nad Vltavou, Gymnázium - Kralupy nad Vltavou, U Jízku - Kralupy nad Vltavou, V Zátiší - Kralupy nad Vltavou, ÚNZ - Kralupy nad Vltavou, Městský úřad - Kralupy nad Vltavou, Žel. st.

V souvislosti s prodloužením vybraných spojů linky 316 do Kralup nad Vltavou budou provedeny i změny jízdních řádů linek 356 a 456. Na lince 356 dojde pouze k drobným posunům spojů z důvodu zajištění prokladů s linkou 316. Na lince 456 pak dojde k posunům stávajících spojů v souvislosti se zajištěním návazností v Holubicích nebo prokladů s linkou 316. Linka 456 bude zároveň obousměrně odkloněna přes zastávku „Kralupy nad Vltavou, ÚNZ“, ve směru do Holubic navíc zastaví i v zastávce „Kralupy nad Vltavou, hřbitov“.

Provoz linky 316 do Kralup nad Vltavou bude financován ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje.

Linka 316 Praha - Kralupy nad Vlt. a zpět
Linka 356 Praha - Statenice a zpět
Linka 456 Holubice - Kralupy nad Vlt. a zpět

Trasy 316 a 456

Schema přestupního uzlu Holubice