Rozpočet 2022

 

Zastupitelstvo města Roztoky dne 15.12.2021 schválilo územní rozpočet města na rok 2022 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let – pol. 8115.

Schodkové hospodaření bude sloužit k financování investičních akcí.

Schválený rozpočet města Roztoky na rok 2022

Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č. 6 (vyvěšeno dne 19.8.2022)

Rozpočtové opatření č. 5 (vyvěšeno dne 21.7.2022)

Rozpočtové opatření č. 4 (vyvěšeno dne 14.7.2022)

Rozpočtové opatření č. 3 (vyvěšeno dne 24.6.2022)

Rozpočtové opatření č. 2 (vyvěšeno dne 29.4.2022) 

Rozpočtové opatření č. 1 (vyvěšeno dne 25.2.2022)