Zastupitelstvo města Roztoky dne 18.12.2019 schválilo územní rozpočet města na rok 2020 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let – pol. 8115 a schváleným úvěrem.

Schodkové hospodaření bude sloužit k financování investičních akcí.

Aktualizovaný rozpočtový výhled na období 2020 - 2023 

Schválený rozpočet města Roztoky na rok 2020
Rozpočtový výhled města Roztoky do roku 2023

Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č. 1 (vyvěšeno 21.4.2020)

Rozpočtové opatření č. 2 (vyvěšeno 12.5.2020)

Rozpočtové opatření č. 3 (vyvěšeno 22.6.2020)

Rozpočtové opatření č. 4 (vyvěšeno 16.7.2020)

Rozpočtové opatřeni č. 5 (vyvěšeno 24.9.2020)

Rozpočtové opatření č. 6 (vyvěšeno 9.10.2020)

Rozpočtové opatření č. 7 (vyvěšeno 22.10.2020)

Rozpočtové opatření č. 8 (vyvěšeno 18.12.2020)

Rozpočtové opatření č. 9 (vyvěšeno 18.12.2020)

Rozpočtové opatření č. 10 (vyvěšeno 21.12.2020)

Rozpočtové opatření č. 11 (vyvěšeno 5.1.2021)