Zastupitelstvo města Roztoky dne 19.12.2018 schválilo územní rozpočet města na rok 2019 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let – pol. 8115.

Schodkové hospodaření bude sloužit k financování investičních akcí.

 

Schválený rozpočet města Roztoky na rok 2019
Rozpočtový výhled města Roztoky do roku 2022

Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č.1 (vyvěšeno 27.2.2019)
Rozpočtové opatření č.2 (vyvěšeno 10.4.2019)
Rozpočtové opatření č.3 (vyvěšeno 28.5.2019)
Rozpočtové opatření č.4 (vyvěšeno 26.6.2019)
Rozpočtové opatření č.5 (vyvěšeno 31.7.2019)
Rozpočtové opatření č.6 (vyvěšeno 21.10.2019)
Rozpočtové opatření č.7 (vyvěšeno 21.10.2019)
Rozpočtové opatření č.8 (vyvěšeno 15.11.2019)
Rozpočtové opatření č.9 (vyvěšeno 3.12.2019)
Rozpočtové opatřeni č.10 (vyvěšeno 20.12.2019)
Rozpočtové opatření č.11 (vyvěšeno 10.12.2019)
Rozpočtové opatření č.12 (vyvěšeno 17.1.2020)
Rozpočtové opatření č.13 (vyvěšeno 17.1.2020)