Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2018

Zastupitelstvo města Roztoky dne 3.1.2018 schválilo územní rozpočet města na rok 2018 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let – pol. 8115. 
Zastupitelstvo souhlasilo s využitím zůstatku na účtech a termínovaném vkladu ve výši 80 000 000 Kč v rámci položky 8115.

Schválený rozpočet na rok 2018

 

Rozpočtová opatření č.1 (vyvěšeno 9.2.2018) 
Rozpočtová opatření č.2 (vyvěšeno 4.4.2018)
Rozpočtová opatření č.3 (vyvěšeno 4.5.2018)
Rozpočtová opatření č.4 (vyvěšeno 14.5.2018)
Rozpočtová opatření č.5 (vyvěšeno 8.6.2018)
Rozpočtová opatření č.6 (vyvěšeno 24.7.2018)
Rozpočtová opatření č.7 (vyvěšeno 4.9.2018)
Rozpočtová opatření č.8 (vyvěšeno 19.9.2018)
Rozpočtová opatření č.9 (vyvěšeno 2.10.2018)
Rozpočtová opatření č.10 (vyvěšeno 21.11.2018)
Rozpočtová opatření č. 11 (vyvěšeno 7.12.2018)
Rozpočtová opatření č. 12 (vyvěšeno 14.12.2018)
Rozpočtová opatření č. 13 (vyvěšeno 4.1.2018)

 

Ke stažení: rozpocet2018naweb.xlsx